NEMOVITOSTI: jak zvýšit pravděpodobnost prodeje

Nestačí, že dům, byt či chalupa jsou dobře udržované. Nestačí ani to, že jsou v dobré lokalitě. O tom, zda se vám je podaří prodat - případně pronajmout - rozhoduje i spousta dalších věcí. Věděli jste například, že pokud se během čtyř až šesti týdnů neozve jediný kupec, je cena zřejmě příliš vysoká?

Zvýšit pravděpodobnost, že se byt či dům prodá, se dá několika způsoby. Vycházejte z toho, že každá nemovitost má svého kupce, ovšem nemějte ani přehnané představy. 

1. Stanovte reálnou cenu

V první řadě je potřeba správně nastavit prodejní cenu nemovitosti. Zde se většina prodávajících dopouští chyby v podobě nereálného očekávání. Cenu nemovitosti v podstatě nikdy neurčuje prodávající, ale vždy kupující. V nastavení ceny může pomoci realitní makléř, který v nemovitosti vidí reálný potenciál pro kupujícího, nezkreslený emocemi. Dobré je, nechat si udělat odhad ceny od více makléřů. 

2. Vsaďte na perfektní prezentaci v inzerci 

Většina lidí (mnohdy i makléřů) se dopouští chyby, že nemovitost vyfotí tak, jak v něm dosavadní majitelé žijí, a fotografie umístí na internet. Na fotografiích by přitom měl měl být maximálně základní nábytek, uklizený, hezky ozdobený (třeba drobnou květinou) stůl, uklizená kuchyň, toaleta, koupelna. V případě fotografií zahrady opět nesmí být vidět harampádí, láká naopak posekaný trávník, upravené záhony, stromy, keře. Fotografie by měly v potencionálním kupci vyvolat dojem „Co si pověsím na tu zeď? Ten pokoj je opravdu velký. Na záhonu budu pěstovat jahody..." Pokud jsou na fotografiích osobní věci prodávajících, dětský nábytek, hračky, obrázky prarodičů na stěně a podobně, vyvolává to v potencionálních zájemcích spíše negativní emoce.

Můžete také využít služeb takzvaného homestagingu a nechat si dům a byt upravit a nafotografovat právě kvůli nabídce v inzerátech. Stojí to dle velikosti zhruba od pěti tisíc korun výše, ale může se to vyplatit. 

3. Neinzerujte pomocí více realitních kanceláří

Jakmile nabízí nemovitost více realitních kanceláří, vzbuzuje nabídka nedůvěru mezi zájemci. Často se navíc objevují rozdíly v ceně, liší se udávané dispozice, metráž a podobně, což dále zvyšuje nedůvěru. Proto je zásadní, aby nemovitost nabízela jen jedna kancelář, případně pouze sám prodávající.

4. Nic o nemovitosti nezatajujte

Mnoho prodávajících neseznámí zájemce se všemi relevantními informacemi o prodávané nemovitosti a v momentě, kdy kupující takovou informaci zjistí, zpravidla z prodeje sejde. Tyto situace komplikují možný prodej a mohou vyústit až v právní spory. Je jasné, že není potřeba do inzerátu uvádět negativa o bytě, ale na prohlídce už je netajte. Každé negativum se dá vyvážit odpovídajícím snížením ceny a proto nemusí být překážkou prodeje.

5. Buďte připraveni na to, že možná budete muset snížit cenu

Řada lidí inzeruje nemovitost třeba rok, aniž by upravila její cenu. Zákon trhu, ale hovoří jasně. Jakmile se během čtyř až šesti  týdnů neozve vážný zájemce, je cena nastavená špatně. Neváhejte a snižte ji. Můžete ji upravit podle reakcí zájemců nebo makléřů, kteří se na ni přišli podívat. Pokud se za 6 týdnů na inzerci neozval vůbec nikdo, nebojte se snížit cenu třeba o 10 procent. Častou chybou je totiž i to, že cena nemovitosti se snižuje jen po desetitisících a celý proces tak trvá podezřele dlouho. Pokud by se náhodou stalo, že cenu nastavíte níže, než je prodejní cena, měli byste mít několik zájemců, kteří se budou navzájem přehazovat.

Zdroj: Portál o bydlení, připraveno ve spolupráci s RKČR

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...