Znojmo nabídne k prodeji zasíťované parcely

Jeden z mála pozemků v majetku města Znojma, kde mají vyrůst rodinné domy, leží u kulturního domu v městské části Oblekovice. Zatím tu však chybí potřebná technická infrastruktura. Město ji hodlá vybudovat a poté rozparcelovaný pozemek nabídnout zájemcům o výstavbu.

Znojemská radnice si nyní nechává zpracovat dokumentaci nutnou pro územní rozhodnutí, aby se v lokalitě mohlo stavět. Rada města sleduje pečlivě jednotlivé kroky. V poslední době se mimo jiné zabývala smlouvou o přeložce nadzemního vedení vysokého napětí, které vede dotčenou lokalitou. „Důležitým krokem bude připojení celé lokality k distribuční soustavě.  Je zřejmé, že na možnost stavět v této části města čeká řada Znojmáků,“ vysvětlil starosta Vlastimil Gabrhel.

Město zajistí technickou infrastrukturu

Město Znojmo se podílí na přípravě potřebné dokumentace a zároveň nechá vybudovat technickou infrastrukturu, zahrnující například elektrické či vodovodní sítě, komunikace, osvětlení. Poté město stavební parcely nabídne občanům k prodeji. Mělo by se tak stát v druhé polovině příštího roku.

Nápad nechat zastavět oblekovické pozemky, které patří městu, rodinnými domy je starý zhruba deset let. Krom toho by měl v této lokalitě vzniknout i obytný soubor, který vybuduje soukromý developer. K oběma povede jedna příjezdová komunikace, na jejímž vybudování se  město hodlá rovněž  podílet.

Zdroj: www.znojmocity.cz, redakčně upraveno

Další zprávy

16.02.2018
V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.

K ekonomické správě bytového domu patří finanční plánování spojené se správou a provozem bytového...

15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
14.02.2018 Zateplení fasády domu dokáže ušetřit až 50 % nákladů na vytápění a klimatizaci ročně. Dům navíc dostane nový kabát, který dnes s drobnými opravami vydrží 50 i více let.
13.02.2018 Technický facility management je v případě bytových domů komplexní technická správa objektu.
12.02.2018 Lodžie a balkony jsou polohově součástí obvodového pláště domu. Právě tyto stavební prvky jsou zřejmě nejexponovanějšími součástmi obvodového pláště a patří mezi nejvíce degradované součásti staveb.