Znojmo nabídne k prodeji zasíťované parcely

Jeden z mála pozemků v majetku města Znojma, kde mají vyrůst rodinné domy, leží u kulturního domu v městské části Oblekovice. Zatím tu však chybí potřebná technická infrastruktura. Město ji hodlá vybudovat a poté rozparcelovaný pozemek nabídnout zájemcům o výstavbu.

Znojemská radnice si nyní nechává zpracovat dokumentaci nutnou pro územní rozhodnutí, aby se v lokalitě mohlo stavět. Rada města sleduje pečlivě jednotlivé kroky. V poslední době se mimo jiné zabývala smlouvou o přeložce nadzemního vedení vysokého napětí, které vede dotčenou lokalitou. „Důležitým krokem bude připojení celé lokality k distribuční soustavě.  Je zřejmé, že na možnost stavět v této části města čeká řada Znojmáků,“ vysvětlil starosta Vlastimil Gabrhel.

Město zajistí technickou infrastrukturu

Město Znojmo se podílí na přípravě potřebné dokumentace a zároveň nechá vybudovat technickou infrastrukturu, zahrnující například elektrické či vodovodní sítě, komunikace, osvětlení. Poté město stavební parcely nabídne občanům k prodeji. Mělo by se tak stát v druhé polovině příštího roku.

Nápad nechat zastavět oblekovické pozemky, které patří městu, rodinnými domy je starý zhruba deset let. Krom toho by měl v této lokalitě vzniknout i obytný soubor, který vybuduje soukromý developer. K oběma povede jedna příjezdová komunikace, na jejímž vybudování se  město hodlá rovněž  podílet.

Zdroj: www.znojmocity.cz, redakčně upraveno

Další zprávy

18.01.2019
O dotaci se mohou ucházet obce, organizace zřizované obcemi či neziskové organizace. Příjem žádostí byl zahájen 4. ledna 2019.

Hlavní myšlenka konceptu Housing First (Bydlení především) vychází z toho, že lidé v bytové nouzi...

17.01.2019 Zajistit si odpovídajícího projektanta, je jednou ze základních povinností stavebníka.
16.01.2019 Jméno usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí je v našem povědomí nejspíš spjato se squaterstvím. To už je ale minulost, objekt bude sloužit seniorům.
15.01.2019 Hned v úvodu si řekneme, že ano, ale je nutno dodržet určitá pravidla a postupy.
14.01.2019 V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy.