NEMOVITOSTI: jakým způsobem financovat koupi?

Většina lidí si na koupi nemovitostí bere nějakou formu úvěru a to i v případě, kdy by si ji mohli pořídit za svoje peníze. Vyplývá to ze zkušeností realitních makléřů, podle nichž jsou nákupy bytů, domů či chalup výhradně za úspory nebo dokonce v hotovosti naprosto výjimečné.

Jak vypadá typická finanční transakce týkající se prodeje nebo koupě domů? V naprosté většině případů probíhá prostřednictvím bankovních účtů. Část peněz na nákup nemovitosti pochází podle realitek z úspor, ale většinou kupci využívají úvěrových produktů finančních domů.

Nejčastěji jde o hypotéční úvěry nebo úvěry ze stavebního spoření, případně jejich kombinace. Ve většině realitních kanceláří klientovi poradí, který z možných nabízených produktů je nejvýhodnější. Případně zajistí službu finančního poradce, který dokáže poradit s nejvýhodnějším způsobem financování a zároveň umí porovnat nabídku hypotečních bank, stavebních spořitelen a podobně. Podobnou službu poskytují i někteří velcí developeři. 

Jak vypadají úvěry na bydlení? 

Hypotéka je dlouhodobý úvěr, jehož splacení si banky zajišťují zástavním právem k nemovitosti. 

 • využití hypotečního úvěru může být účelové (na investici do nemovitosti nebo jiného financování bydlení) nebo neúčelové (americká hypotéka - bývá dražší než běžná hypotéka, ale levnější, než běžný úvěr). 
 • banky zpravidla poskytují hypotéky ve výši do 60 až 85 procent tržní hodnoty zastavené nemovitosti, je však možné půjčit si i sto procent její hodnoty - je však třeba ručit ještě další nemovitostí, případně je nutnou podmínkou sjednání životního pojištění a podobně. 
 • hypotéka se splácí obvykle 5 až 30 let, přičemž je možné celou nebo část hypotéky doplatit předčasně, ideálně v době, kdy končí fixace, protože pak je to bez poplatků. 
 • splátky jsou většinou anuitní, to znamená, že výše splátek se v čase nemění (výše splátek se ale může měnit v závislosti na změně úrokové sazby). Dále existují splátky progresivní (jejich výše v čase roste) a degresivní (jejich výše v čase klesá).
 • banky mají také různé požadavky na uchazeče o úvěr. O hypotéku může žádat jeden nebo více žadatelů. Žadatelem může být jak fyzická, tak právnická osoba nebo obce a města. Podmínkou je plnoletost a občanství ČR nebo průkaz o povolení pobytu člena státu Evropských společenství. Banky pak posuzují platební morálku žadatele (žadatelů) a jeho bonitu (schopnost dostát závazkům). Důvodem pro odmítnutí poskytnutí hypotéky je nejčastěji nedostatečná bonita nebo nevhodná zástavba.
 • nejdůležitějším kritériem při výběru úvěru je výše úrokové sazby. Ta závisí na typu hypotéky, době splácení a na době fixace úrokové sazby.
 • fixace určuje dobu, po kterou banka nesmí klientovi měnit úrokovou sazbu. Stanovuje se na 1 rok, 3, 5, 10 nebo 15 let. Při krátkodobé době fixace je úroková sazba nižší. 

S hypotékou souvisejí i další výdaje. Jsou to zejména poplatky za vedení úvěrového účtu a poplatek za vyřízení hypotéky. V současnosti stát neposkytuje přímou státní podporu k úrokům z hypotečního úvěru. Při splnění určitých podmínek je možné uplatnit odečet úroků z hypotečního úvěru od základu daně, maximálně do 300 000 tisíc korun ročně. 

Stavební spoření je účelový druh spoření, při kterém vkladatel dlouhodobě ukládá prostředky u specializované banky.

 •  v průběhu spoření může čerpat státní podporu a po jeho skončení získává, při splnění dalších podmínek, nárok na úvěr ze stavebního spoření.
 • stavební spoření spojuje v jeden kompaktní celek spoření a poskytnutí účelového úvěru. Ten je charakterizován nízkými a pevnými úrokovými sazbami po celou dobu jeho splácení.
 • ve své podstatě je stavební spoření uzavřený systém, nezávislý na negativních vlivech peněžního trhu.

Účastníkem stavebního spoření může být fyzická i právnická osoba. Zatímco právnická osoba státní podporu získat nemůže, fyzická osoba ano. 

Státní podporu může získat:

 • občan České republikyobčan Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k pobytu na území České republiky a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem České republiky 
 • fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem České republiky

Zdroj: Portál o bydlení 

Další zprávy

18.10.2018
V současné době existují v České republice pro finanční zabezpečení dostupnosti bydlení dvě sociální dávky, které mohou využít také senioři.

O kterých dávkách mluvíme?

1. Příspěvek na bydlení, upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní...

17.10.2018 Senioři jsou v České republice jednou z nejohroženějších skupin obyvatel z pohledu dostupnosti bydlení i jeho nákladové přiměřenosti.
17.10.2018 Od 15. října mohou stavitelé a majitelé rodinných domů získat dotace z programu NZÚ také na úsporné rekonstrukce domů realizované svépomocí, na venkovní stínicí techniku, stavbu domu v nízkoenergetickém standardu nebo výměnu starých kamen bez nutnosti zateplení.
16.10.2018 Jak zlepšit dostupnost vlastního bydlení? Politická strana Piráti tuto otázku hodlá řešit novelou zákona, která by měla změnit pravidla placení daní z nabytí nemovitosti.
15.10.2018 Ostravský projekt nazvaný Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava zvítězil v mezinárodní soutěži o nejlepší evropský projekt podporovaný politikou soudržnosti EU RegioStars 2018.