Obyvatelé Severní Moravy dostanou miliony na nové kotle

Patnáct až šedesát tisíc korun mohou získat lidé ze severu Moravy na nový ekologický kotel, pokud uspějí se žádostí v rámci další takzvané kotlíkové výzvy. Tu od prvního srpna otevře Ministerstvo životního prostředí spolu s Moravskoslezským krajem. Celkem bude k dispozici 60 milionů korun.

Dosud stát v Moravskoslezském kraji na nové kotle poskytl formou dotací 220 milionů korun, o které se v rámci  šesti výzev přihlásilo téměř pět tisíc žadatelů. Nyní do kraje míří dalších 60 milionů korun - kraj pro tentokrát  uvolnil 30 milionů korun, stejnou částku poskytne Státní fond životního prostředí.

Stát podporuje výměnu kotlů za úspornější

 „Chtěli bychom, aby lidé mohli staré kotle za nové ekologické vyměnit v celé zemi. Aktuálně vyjednáváme s Evropskou komisí o tom, jakým způsobem tuto výměnu umožnit co největšímu počtu domácností, které by v novém programovém období Operačního programu Životní prostředí na nové kotle mohly čerpat devět miliard korun,“ uvedl resortní ministr Richard Brabec.

Podporovanými typy kotlů jsou opět plně automatické kotle třetí a vyšší emisní třídy nebo zplyňovací, atmosférické a kondenzační kotle na zemní plyn. Výše dotace je závislá na typu pořizovaného kotle a pohybuje se od 15 do 60 tisíc korun.

Během několika let budou muset mít ekologické kotle všichni

Dotační program se zaměřuje na  majitele nevyhovujících kotlů na tuhá paliva. Cílem je, aby zvážili změnu systému vytápění nemovitostí a s využitím dotace snížili náklady na pořízení nového vytápění. Během příštích tří až osmi let totiž vstoupí v platnost nová legislativa týkající se ochrany ovzduší a všechny kotle, které nebudou splňovat emisní limity, budou muset být ze zákona vyměněny. 

Lidé, kteří o dotaci požádají, obdrží do 20 týdnů od podání žádosti vyrozumění, zda peníze na nový kotel dostanou. Úspěšní žadatelé mají devět měsíců na to, aby zlikvidovali starý kotel, koupili a nainstalovali nový a předložili kompletní doklady ke kontrole. Finance žadatelé obdrží na svůj účet do třiceti dnů po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. Více informací najdete ZDE a na webu najdete i seznam povolených kotlů, na které je možné získat dotaci. 

Novela zákona o ochraně ovzduší mimo jiné zavedla povinné revize kotlů na tuhá paliva. Jejich vlastníci je budou muset podstoupit každé dva roky. První revize by si měli nechat udělat nejpozději do roku 2016 pod hrozbou pokuty až 20 tisíc korun. Mnoho domácností si bude muset do září 2022 pořídit kotel úplně nový.

Povinnost výměny kotlů na tuhá paliva se týká veškerých spalovacích zdrojů, které nebudou splňovat emisní limity a mají tepelný příkon od 10 kW do 300 kW, ať jsou umístěny kdekoliv, tedy v domě nebo třeba i v chatě.

Zdroj: www.mzp.cz

Další zprávy

02.05.2018
26. ročník soutěže STAVBA ROKU 2018 uzavírá seznam přihlášených staveb 1. června 2018.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného...

30.04.2018 Při zjištění vlhkosti v bytovém domě nebo bytě je nejdůležitějším krokem zjistit skutečnou příčinu vlhkosti a následně navrhnout opatření k jejímu odstranění.
27.04.2018 Před vlastní modernizací kuchyní a koupelen v bytech bytových domů bychom měli posoudit stavebně technický stav konstrukcí, kterých se navrhované stavební úpravy budou týkat. Platí přitom zásada, že než přistoupíme k vlastní modernizaci, měly by být odstraněny poruchy stavby, které v dalším postupu výstavby mohou znehodnotit její výsledek.
25.04.2018 Podlahy v bytových domech musí splňovat zejména požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
23.04.2018 Ať už se chystáte zateplovat podkroví svépomocí nebo požádáte o spolupráci odborníky, rozhodně se vám budou hodit následující tipy a doporučení.