Lidé změnou dodavatele energií ušetří až třetinu nákladů

Lidé, kteří uvažují o změně dodavatele energií, by se neměli spoléhat na nabídku prodejců, kteří obcházejí domácnosti. Daleko výhodnější může být nákup energie od jiného poskytovatele prostřednictvím elektronických aukcí, jak ukazují například čísla z Pardubic.

Druhé kolo elektronické aukce cen silové elektřiny, zemního plynu a stálých měsíčních plateb u obou komodit přineslo přihlášeným pardubickým domácnostem ještě větší úspory než loňské první kolo. Lidé, kteří do červnové aukce v Pardubicích přihlásili 612 odběrních míst, ušetří téměř čtyři miliony korun ročně.

Nejvíce se podařilo srazit ceny za plyn

Během e-aukce se povedlo ceny elektřiny snížit o 27 procent, stejně jako při aukci prosincové. U zemního plynu dosáhla oproti prosincovým 25 procentům tentokrát průměrná úspora výše 32,5 procenta.

Do druhého kola aukce o silovou energii se v Pardubicích zaregistrovalo 384 odběrných míst, možnosti soutěžit o nejlevnější zemní plyn tentokrát využilo 228 odběratelů. U elektřiny ušetří odběratelé zhruba 1,17 milionu korun, u plynu pak téměř 2,63 milionů korun. Při prosincové aukci, do níž bylo přihlášeno dokonce 1568 odběrných míst, dosáhly úspory více než osmi milionů korun.

Změnit dodavatele energií pomocí elektronické aukce není složité, stačí si například na místní radnici zjistit, kdo a kdy podobnou akci pořádá – organizátoři pak vyjednávají jménem domácností. Ty se většinou mohou přihlásit elektronicky, musí pouze dodat dokumenty dokládající dosavadní platby a podobně. Největší počet podobných aukcí probíhá na podzim, kdy lidé ceny energií řeší nejvíce.

Zdroj: www.pardubice.eu, redakčně upraveno

Další zprávy

21.02.2018
Každá správa bytového domu je nutně spojena nejen s pasportem objektu a otevřením účetních knih, ale také s evidenčními a organizačními povinnostmi vlastníka objektu.

K řádnému užívání bytového domu je zapotřebí vedle řady organizačních pokynů především vedení...

19.02.2018 Jestliže se chystáte obložit svou koupelnu a nikdy před tím jste to nedělali, získáte řadu zkušeností, často negativních, které vám napříště ušetří spoustu času a energie.
16.02.2018 V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.
15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
14.02.2018 Zateplení fasády domu dokáže ušetřit až 50 % nákladů na vytápění a klimatizaci ročně. Dům navíc dostane nový kabát, který dnes s drobnými opravami vydrží 50 i více let.