V Praze má vzniknout první nízkoemisní zóna

Obyvatelé hlavního města by se měli dočkat výrazného zlepšení kvality ovzduší, na níž se negativně projevuje především hustá automobilová doprava a zplodiny z výfuků aut. Na přípravě první nízkoemisní zóny se kromě pražského magistrátu podílí Ministerstvo životního prostředí.

Do centra české metropole by v budoucích letech už nesměla jezdit auta, která vypouštějí velké množství zplodin. Dohodl se na tom náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž s náměstkem primátora Prahy Jiřím Nouzou, kteří před několika dny podepsali Dohodu o společném postupu v oblasti životního prostředí.

V hlavním městě by měla vzniknout nízkoemisní zóna podobná těm, které jsou běžné například v Německu, Rakousku či Itálii. „Zavedení těchto zón je jedním z možných způsobů, jak zlepšit kvalitu života ve městech, která sužuje nadměrná doprava. Praha je pilotním projektem a bude první nízkoemisní zónou v Česku. Ministerstvo je rovněž připraveno vyhlásit dotační titul na podporu zavádění nízkoemisních zón i v dalších městech a obcích,“ uvedl náměstek ministra Jan Kříž. Podle něj jde vlahne o obdobu kotlíkových dotací, jimiž stát přispívá jednotlivým domácnostem na výměnu topení ze ekologické.

Stát bude dotovat vznik nízkoemisních zón

Ministerstvo dotační titul financovaný z peněz Státního fondu životního prostředí otevře pro všechna města a obce v České republice, které na svém území podobné zóny zavedou. V Praze by zóna měla začít platit nejspíše od počátku roku 2016, aby se motoristé mohli na změnu připravit. Počítá se samozřejmě s výjimkami pro místní obyvatele.

Díky nízkoemisním zónám by se mělo zlepšit ovzduší především ve velkých a hustě osídlených městech, kde zplodiny zejména ze starších vozidel ohrožují zdraví obyvatel. Systém zmíněných zón počítá s emisními plaketami, které si budou muset na svá auta pořídit všichni řidiči, kteří budou do zón chtít vjíždět. K dostání budou na dopravním odboru nebo si je lidé objednají písemně či elektronicky na místech, jež budou plakety nabízet.

Zdroj: MZP, redakčně upraveno

Další zprávy

16.01.2019
Jméno usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí je v našem povědomí nejspíš spjato se squaterstvím. To už je ale minulost, objekt bude sloužit seniorům.

Šatovku najdeme v nejkrásnější části Prahy, v romantickém Šáreckém údolí. Stav budovy byl léta...

15.01.2019 Hned v úvodu si řekneme, že ano, ale je nutno dodržet určitá pravidla a postupy.
14.01.2019 V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy.
10.01.2019 Často se traduje, a je to slyšet i v médiích, že pro jakoukoliv stavební činnost je vyžadován souhlas souseda.
07.01.2019 K vlastnickému právu náleží též právo bránit svůj majetek proti neoprávněným zásahům. Právě oplocování pozemku je projevem vůle vlastníka chránit svůj majetek.