Domovy pro seniory vyrostou v Luhačovicích i ve Vsetíně

Vedení Zlínského kraje podporuje výstavbu domovů pro seniory a letos v létě začalo budovat hned tři zařízení. Nové budovy mají poskytnout lepší péči, větší pohodlí a dostatek soukromí. Počítá se i s ubytováním pro lidi s Alzheimerovou chorobou.

Nejpozději do konce příštího roku by měly začít seniorům sloužit nové domovy, o jejichž vybudování rozhodl Zlínský kraj. Kromě stavby v Luhačovicích nově začala výstavba zařízení ve Vsetíně a ve Valašském Meziříčí, která by svou kapacitou měla nahradit Domov pro seniory v Podlesí. „Jeho současný stav je nevyhovující, přičemž rekonstrukce by byla vzhledem k dnešním standardům finančně náročnější než novostavba. Nové domovy by měly seniorům začít sloužit nejpozději do konce příštího roku,“ uvedla krajská radní Taťána Valentová Nersesjan.  Výhodou tohoto řešení oproti současnému stavu je rovnoměrné a dostupnější rozmístění kapacit do dvou největších měst vsetínského regionu.

Domov budou moci obývat i lidé, kteří se hůře pohybují

Domov pro pět desítek seniorů Jasenka ve Vsetíně nabídne ubytovací jednotky, umístěné podél jižní fasády s orientací do budoucího parku, budou mít vlastní hygienické zázemí umožňující užívání osobami s omezenou schopností orientace a pohybu. Na severní straně se budou místnosti zajišťující provozní a technické zázemí objektu. Konkrétně půjde o kuchyňku s jídelnou, společenskou místnost, sesternu, centrální koupelnu, skladové zázemí, hygienické zázemí a centrální schodiště včetně výtahů..

Domov pro seniory Seniorpark ve Valašském Meziříčí vznikne poblíž stávajícího hospicu Citadela a rovněž nabídne ubytování padesáti lidem včetně těch, kteří se hůře pohybují. Počítá se tu navíc s další etapou výstavby, jejímž výsledkem bude dalších 18 lůžek pro osoby s Alzheimerovou chorobou. Luhačovické zařízení pojme čtyřicet klientů.

Zlínský kraj disponuje 2800 lůžky v domovech pro seniory a spolu s Ústeckým krajem patří k těm, které jsou na tom v rámci republiky nejlépe. Cílem výstavby nových zařízení je proto především zlepšení úrovně poskytované péče, kde budou mít klienti více soukromí, a zároveň snazší dopravní dostupnost pro rodinné příslušníky.

Zdroj: www.kr-zlinsky.cz, redakčně upraveno

  

Další zprávy

16.01.2019
Jméno usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí je v našem povědomí nejspíš spjato se squaterstvím. To už je ale minulost, objekt bude sloužit seniorům.

Šatovku najdeme v nejkrásnější části Prahy, v romantickém Šáreckém údolí. Stav budovy byl léta...

15.01.2019 Hned v úvodu si řekneme, že ano, ale je nutno dodržet určitá pravidla a postupy.
14.01.2019 V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy.
10.01.2019 Často se traduje, a je to slyšet i v médiích, že pro jakoukoliv stavební činnost je vyžadován souhlas souseda.
07.01.2019 K vlastnickému právu náleží též právo bránit svůj majetek proti neoprávněným zásahům. Právě oplocování pozemku je projevem vůle vlastníka chránit svůj majetek.