Úřad práce pomůže lidem, jejichž domovy vyplavil déšť

Úřad práce České republiky je připraven pomoci obcím i lidem, které zasáhly záplavové deště. Mohou s ena něj obracet starostové obcí, které v uplynulých dnech postihly silné lijáky, a potřebují pomoc při odstraňování škod. Všechna kontaktní pracoviště v dotčených regionech jsou připravena vyjít jim maximálně vstříc.

Úřad práce počítá s tím, že bude pomáhat jak obcím, tak jednotlivcům, kteří utrpěli škody při záplavových deštích řádících v posledních dnech. Jde především o situace, kdy jim živel nenávratně poškodil majetek a oni se tak dostali do finanční tísně. Momentálně se tato opatření týkají primárně Zlínska.

„Starosty informujeme emailem, telefonicky i osobně o naší připravenosti poskytnout jim potřebnou pomoc. Jsme schopni zajistit jim v rámci veřejně prospěšných prací potřebné pracovníky na odstraňování škod a maximálně zkrátit řízení, která s touto agendou souvisejí. Tak aby obce nemusely zbytečně dlouho čekat," vysvětlila generální ředitelka Úřadu práce České republiky Marie Bílková.

Lidé mohou dostat až padesát tisíc korun

Této možnosti využila už například obec Šarovy. „Kontaktní pracoviště Úřadu práce ve Zlíně v tuto chvíli vybírá vhodné uchazeče o zaměstnání na likvidaci následků deště. Pro obec by měli pracovat asi jeden měsíc,“ říká ředitelka Krajské pobočky úřadu ve Zlíně Miriam Majdyšová. 

Všechna kontaktní pracoviště Úřadu práce úzce spolupracují a jsou připravena zajistit zaměstnance i na sociální šetření v místě. Aby lidé, kterým voda vzala majetek, dostali co nejrychleji finanční příspěvek v rámci dávek mimořádné okamžité pomoci. Maximální výše dávky činí patnáctinásobek částky životního minima jednotlivce, tedy 51 150 korun. Konkrétní částku vypočte Úřad práce podle skutečné škody.   

Zdroj: www.uradprace.cz

Další zprávy

18.01.2019
O dotaci se mohou ucházet obce, organizace zřizované obcemi či neziskové organizace. Příjem žádostí byl zahájen 4. ledna 2019.

Hlavní myšlenka konceptu Housing First (Bydlení především) vychází z toho, že lidé v bytové nouzi...

17.01.2019 Zajistit si odpovídajícího projektanta, je jednou ze základních povinností stavebníka.
16.01.2019 Jméno usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí je v našem povědomí nejspíš spjato se squaterstvím. To už je ale minulost, objekt bude sloužit seniorům.
15.01.2019 Hned v úvodu si řekneme, že ano, ale je nutno dodržet určitá pravidla a postupy.
14.01.2019 V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy.