Úřad práce pomůže lidem, jejichž domovy vyplavil déšť

Úřad práce České republiky je připraven pomoci obcím i lidem, které zasáhly záplavové deště. Mohou s ena něj obracet starostové obcí, které v uplynulých dnech postihly silné lijáky, a potřebují pomoc při odstraňování škod. Všechna kontaktní pracoviště v dotčených regionech jsou připravena vyjít jim maximálně vstříc.

Úřad práce počítá s tím, že bude pomáhat jak obcím, tak jednotlivcům, kteří utrpěli škody při záplavových deštích řádících v posledních dnech. Jde především o situace, kdy jim živel nenávratně poškodil majetek a oni se tak dostali do finanční tísně. Momentálně se tato opatření týkají primárně Zlínska.

„Starosty informujeme emailem, telefonicky i osobně o naší připravenosti poskytnout jim potřebnou pomoc. Jsme schopni zajistit jim v rámci veřejně prospěšných prací potřebné pracovníky na odstraňování škod a maximálně zkrátit řízení, která s touto agendou souvisejí. Tak aby obce nemusely zbytečně dlouho čekat," vysvětlila generální ředitelka Úřadu práce České republiky Marie Bílková.

Lidé mohou dostat až padesát tisíc korun

Této možnosti využila už například obec Šarovy. „Kontaktní pracoviště Úřadu práce ve Zlíně v tuto chvíli vybírá vhodné uchazeče o zaměstnání na likvidaci následků deště. Pro obec by měli pracovat asi jeden měsíc,“ říká ředitelka Krajské pobočky úřadu ve Zlíně Miriam Majdyšová. 

Všechna kontaktní pracoviště Úřadu práce úzce spolupracují a jsou připravena zajistit zaměstnance i na sociální šetření v místě. Aby lidé, kterým voda vzala majetek, dostali co nejrychleji finanční příspěvek v rámci dávek mimořádné okamžité pomoci. Maximální výše dávky činí patnáctinásobek částky životního minima jednotlivce, tedy 51 150 korun. Konkrétní částku vypočte Úřad práce podle skutečné škody.   

Zdroj: www.uradprace.cz

Další zprávy

16.02.2018
V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.

K ekonomické správě bytového domu patří finanční plánování spojené se správou a provozem bytového...

15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
14.02.2018 Zateplení fasády domu dokáže ušetřit až 50 % nákladů na vytápění a klimatizaci ročně. Dům navíc dostane nový kabát, který dnes s drobnými opravami vydrží 50 i více let.
13.02.2018 Technický facility management je v případě bytových domů komplexní technická správa objektu.
12.02.2018 Lodžie a balkony jsou polohově součástí obvodového pláště domu. Právě tyto stavební prvky jsou zřejmě nejexponovanějšími součástmi obvodového pláště a patří mezi nejvíce degradované součásti staveb.