Úřad práce pomůže lidem, jejichž domovy vyplavil déšť

Úřad práce České republiky je připraven pomoci obcím i lidem, které zasáhly záplavové deště. Mohou s ena něj obracet starostové obcí, které v uplynulých dnech postihly silné lijáky, a potřebují pomoc při odstraňování škod. Všechna kontaktní pracoviště v dotčených regionech jsou připravena vyjít jim maximálně vstříc.

Úřad práce počítá s tím, že bude pomáhat jak obcím, tak jednotlivcům, kteří utrpěli škody při záplavových deštích řádících v posledních dnech. Jde především o situace, kdy jim živel nenávratně poškodil majetek a oni se tak dostali do finanční tísně. Momentálně se tato opatření týkají primárně Zlínska.

„Starosty informujeme emailem, telefonicky i osobně o naší připravenosti poskytnout jim potřebnou pomoc. Jsme schopni zajistit jim v rámci veřejně prospěšných prací potřebné pracovníky na odstraňování škod a maximálně zkrátit řízení, která s touto agendou souvisejí. Tak aby obce nemusely zbytečně dlouho čekat," vysvětlila generální ředitelka Úřadu práce České republiky Marie Bílková.

Lidé mohou dostat až padesát tisíc korun

Této možnosti využila už například obec Šarovy. „Kontaktní pracoviště Úřadu práce ve Zlíně v tuto chvíli vybírá vhodné uchazeče o zaměstnání na likvidaci následků deště. Pro obec by měli pracovat asi jeden měsíc,“ říká ředitelka Krajské pobočky úřadu ve Zlíně Miriam Majdyšová. 

Všechna kontaktní pracoviště Úřadu práce úzce spolupracují a jsou připravena zajistit zaměstnance i na sociální šetření v místě. Aby lidé, kterým voda vzala majetek, dostali co nejrychleji finanční příspěvek v rámci dávek mimořádné okamžité pomoci. Maximální výše dávky činí patnáctinásobek částky životního minima jednotlivce, tedy 51 150 korun. Konkrétní částku vypočte Úřad práce podle skutečné škody.   

Zdroj: www.uradprace.cz

Další zprávy

02.05.2018
26. ročník soutěže STAVBA ROKU 2018 uzavírá seznam přihlášených staveb 1. června 2018.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného...

30.04.2018 Při zjištění vlhkosti v bytovém domě nebo bytě je nejdůležitějším krokem zjistit skutečnou příčinu vlhkosti a následně navrhnout opatření k jejímu odstranění.
27.04.2018 Před vlastní modernizací kuchyní a koupelen v bytech bytových domů bychom měli posoudit stavebně technický stav konstrukcí, kterých se navrhované stavební úpravy budou týkat. Platí přitom zásada, že než přistoupíme k vlastní modernizaci, měly by být odstraněny poruchy stavby, které v dalším postupu výstavby mohou znehodnotit její výsledek.
25.04.2018 Podlahy v bytových domech musí splňovat zejména požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
23.04.2018 Ať už se chystáte zateplovat podkroví svépomocí nebo požádáte o spolupráci odborníky, rozhodně se vám budou hodit následující tipy a doporučení.