Jak se v Německu daří budovat úsporné bytové domy?

Zahraniční zkušenosti mohou pomoci s opravami českých bytových domů, jejichž výsledkem má být mimo jiné mnohem úspornější provoz. Přispět k tomu mohou odborné semináře - jeden takový se konal koncem července v Liberci a organizovalo ho Sdružení nájemníků.

Celodenní seminář na téma Energetické úspory v bytových domech ukázal, že investice do zateplování a s ním spojenou rekonstrukcí bytových domů se vyplatí. Obyvatelé se dočkají kvalitnějšího a zároveň levnějšího bydlení, přičemž se často podaří zároveň vyřešit i konstrukční a statické vady. 

Objevila se tu mimo jiné informace, že 40 procent energie v Evropě, padne na vytápění budov, a proto má smysl zaměřit se na úspory v tomto ohledu. Ideální je kombinovat vhodná nová okna a zateplení pláště. 

Nájemníci nechtějí, aby je zateplení stálo mnoho peněz

Německo je v tomto směru hodně napřed, protože úsporná a ekologická řešení tu stát podporuje dlouhodobě, protože to odpovídá schváleným plánům. Ty mimo jiné předpokládají, že zemi se podaří snížit produkci skleníkových plynů o 40 procent do roku 2020 a dokonce o 80 procent do roku 2050, jak zaznělo v prezentaci zástupců MVD Drážďany. 

I tady samozřejmě narážejí na problémy, plynoucí například z toho, že část nákladů souvisejících se zateplováním by měli nést nájemníci  - ti jsou proti, ale pro majitele bytových domů nemá jinak investice do úsporných opatření velký smysl, protože nakonec na nich díky levnějšímu provozu bytů vydělají právě jejich obyvatelé. 

Seminář se uskutečnil ve spolupráci s Mieterverein Dresden und Umgebung e.V. Akce se konala pod záštitou Evy Helclové, ředitelky Státního fondu rozvoje bydlení a Martina Puty, hejtmana Libereckého kraje. Pořádalo ji Sdružení nájemníků. 

Prezentace, které zazněly na semináři, najdete ZDE

Zdroj: SON, redakčně upraveno

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...