Kotlíkové dotace: nyní mohou žádat lidé ze Středočeského kraje

Stát pokračuje v poskytování peněz na výměnu staršího topení za nové, ekologické. Nyní přišel v rámci takzvaných kotlíkových dotací na řadu Středočeský kraj. Cílem projektu Ministerstva životního prostředí je krom úspor nákladů za topení především zlepšení stavu ovzduší.

Na výměnu starých kotlů za nové ve středních Čechách je ve druhém kole řízení na kotlíkové dotace připraveno celkem 80 miliónů korun, což je dvojnásobek oproti první výzvě v tomto kraji.

Podrobnější informace o tom, na co přesně je možné dotaci získat a jak má žádost vypadat, najdou zájemci na webových stránkách regionu ZDE

Pro ty, kdo uvažují o dotaci, je celý text výzvy na podporu výměny starých kotlů za nové, veškeré potřebné formuláře pro podání žádosti o dotaci či podrobné podmínky, které je potřeba splnit. 

Žádosti se přijímají v sídle Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, vchod B, od pondělí 8. září 2014 od 9 hodin. Žádosti je možné podávat až do 31. října, ale je pravděpodobné, že se stejně jako v jiných krajích peníze vyčerpají podstatně dříve.  

Jaké kotle je možné za dotaci pořídit? 

Novým podporovaným kotlem se rozumí: 

  • kotel na tuhá paliva emisní třídy 3 ČSN EN 303-5 nebo vyšší s automatickým dávkováním paliva, které neumožňuje bez úprav ruční přikládání a jeho výrobce či prodejce tuto možnost nedeklaruje (propagační materiály, materiály, webové stránky, prospekty atd.) 
  • Podpora se nevztahuje na výměnu jiných typů tepelných zdrojů, tedy kamna či krbové vložky.  
  • zplyňovací kotel emisní třídy 4 ČSN EN 303-5 nebo vyšší na tuhá paliva při současné instalaci akumulační nádoby o celkovém objemu minimálně 55 l vodního objemu na každý kW instalovaného výkonu; 
  • atmosférický nebo kondenzační kotel na plynná paliva, požadavky na účinnost kotle a emisní parametry jsou definovány Metodickým pokynem MŽP odboru ochrany ovzduší k definici nízkoemisního spalovacího zdroje (viz www.mzp.cz, Ochrana ovzduší – Legislativa a metodické pokyny – Metodické pokyny); 

Podporovaný kotel musí být v době instalace uveden v Seznamu výrobků a technologií 
dostupném na webových stránkách Fondu (viz www.sfzp.cz, sekce Národní programy, 

Přílohy XIII.)

Zdroj: MŽP

Další zprávy

18.10.2018
V současné době existují v České republice pro finanční zabezpečení dostupnosti bydlení dvě sociální dávky, které mohou využít také senioři.

O kterých dávkách mluvíme?

1. Příspěvek na bydlení, upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní...

17.10.2018 Senioři jsou v České republice jednou z nejohroženějších skupin obyvatel z pohledu dostupnosti bydlení i jeho nákladové přiměřenosti.
17.10.2018 Od 15. října mohou stavitelé a majitelé rodinných domů získat dotace z programu NZÚ také na úsporné rekonstrukce domů realizované svépomocí, na venkovní stínicí techniku, stavbu domu v nízkoenergetickém standardu nebo výměnu starých kamen bez nutnosti zateplení.
16.10.2018 Jak zlepšit dostupnost vlastního bydlení? Politická strana Piráti tuto otázku hodlá řešit novelou zákona, která by měla změnit pravidla placení daní z nabytí nemovitosti.
15.10.2018 Ostravský projekt nazvaný Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava zvítězil v mezinárodní soutěži o nejlepší evropský projekt podporovaný politikou soudržnosti EU RegioStars 2018.