Kotlíkové dotace: nyní mohou žádat lidé ze Středočeského kraje

Stát pokračuje v poskytování peněz na výměnu staršího topení za nové, ekologické. Nyní přišel v rámci takzvaných kotlíkových dotací na řadu Středočeský kraj. Cílem projektu Ministerstva životního prostředí je krom úspor nákladů za topení především zlepšení stavu ovzduší.

Na výměnu starých kotlů za nové ve středních Čechách je ve druhém kole řízení na kotlíkové dotace připraveno celkem 80 miliónů korun, což je dvojnásobek oproti první výzvě v tomto kraji.

Podrobnější informace o tom, na co přesně je možné dotaci získat a jak má žádost vypadat, najdou zájemci na webových stránkách regionu ZDE

Pro ty, kdo uvažují o dotaci, je celý text výzvy na podporu výměny starých kotlů za nové, veškeré potřebné formuláře pro podání žádosti o dotaci či podrobné podmínky, které je potřeba splnit. 

Žádosti se přijímají v sídle Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, vchod B, od pondělí 8. září 2014 od 9 hodin. Žádosti je možné podávat až do 31. října, ale je pravděpodobné, že se stejně jako v jiných krajích peníze vyčerpají podstatně dříve.  

Jaké kotle je možné za dotaci pořídit? 

Novým podporovaným kotlem se rozumí: 

  • kotel na tuhá paliva emisní třídy 3 ČSN EN 303-5 nebo vyšší s automatickým dávkováním paliva, které neumožňuje bez úprav ruční přikládání a jeho výrobce či prodejce tuto možnost nedeklaruje (propagační materiály, materiály, webové stránky, prospekty atd.) 
  • Podpora se nevztahuje na výměnu jiných typů tepelných zdrojů, tedy kamna či krbové vložky.  
  • zplyňovací kotel emisní třídy 4 ČSN EN 303-5 nebo vyšší na tuhá paliva při současné instalaci akumulační nádoby o celkovém objemu minimálně 55 l vodního objemu na každý kW instalovaného výkonu; 
  • atmosférický nebo kondenzační kotel na plynná paliva, požadavky na účinnost kotle a emisní parametry jsou definovány Metodickým pokynem MŽP odboru ochrany ovzduší k definici nízkoemisního spalovacího zdroje (viz www.mzp.cz, Ochrana ovzduší – Legislativa a metodické pokyny – Metodické pokyny); 

Podporovaný kotel musí být v době instalace uveden v Seznamu výrobků a technologií 
dostupném na webových stránkách Fondu (viz www.sfzp.cz, sekce Národní programy, 

Přílohy XIII.)

Zdroj: MŽP

Další zprávy

19.02.2018
Jestliže se chystáte obložit svou koupelnu a nikdy před tím jste to nedělali, získáte řadu zkušeností, často negativních, které vám napříště ušetří spoustu času a energie.

Zkušenosti jsou o to cennější, pokud je na shánění firmy a na samotné práce málo času. Čím jsme...

16.02.2018 V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.
15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
14.02.2018 Zateplení fasády domu dokáže ušetřit až 50 % nákladů na vytápění a klimatizaci ročně. Dům navíc dostane nový kabát, který dnes s drobnými opravami vydrží 50 i více let.
13.02.2018 Technický facility management je v případě bytových domů komplexní technická správa objektu.