Kotlíkové dotace: nyní mohou žádat lidé ze Středočeského kraje

Stát pokračuje v poskytování peněz na výměnu staršího topení za nové, ekologické. Nyní přišel v rámci takzvaných kotlíkových dotací na řadu Středočeský kraj. Cílem projektu Ministerstva životního prostředí je krom úspor nákladů za topení především zlepšení stavu ovzduší.

Na výměnu starých kotlů za nové ve středních Čechách je ve druhém kole řízení na kotlíkové dotace připraveno celkem 80 miliónů korun, což je dvojnásobek oproti první výzvě v tomto kraji.

Podrobnější informace o tom, na co přesně je možné dotaci získat a jak má žádost vypadat, najdou zájemci na webových stránkách regionu ZDE

Pro ty, kdo uvažují o dotaci, je celý text výzvy na podporu výměny starých kotlů za nové, veškeré potřebné formuláře pro podání žádosti o dotaci či podrobné podmínky, které je potřeba splnit. 

Žádosti se přijímají v sídle Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, vchod B, od pondělí 8. září 2014 od 9 hodin. Žádosti je možné podávat až do 31. října, ale je pravděpodobné, že se stejně jako v jiných krajích peníze vyčerpají podstatně dříve.  

Jaké kotle je možné za dotaci pořídit? 

Novým podporovaným kotlem se rozumí: 

  • kotel na tuhá paliva emisní třídy 3 ČSN EN 303-5 nebo vyšší s automatickým dávkováním paliva, které neumožňuje bez úprav ruční přikládání a jeho výrobce či prodejce tuto možnost nedeklaruje (propagační materiály, materiály, webové stránky, prospekty atd.) 
  • Podpora se nevztahuje na výměnu jiných typů tepelných zdrojů, tedy kamna či krbové vložky.  
  • zplyňovací kotel emisní třídy 4 ČSN EN 303-5 nebo vyšší na tuhá paliva při současné instalaci akumulační nádoby o celkovém objemu minimálně 55 l vodního objemu na každý kW instalovaného výkonu; 
  • atmosférický nebo kondenzační kotel na plynná paliva, požadavky na účinnost kotle a emisní parametry jsou definovány Metodickým pokynem MŽP odboru ochrany ovzduší k definici nízkoemisního spalovacího zdroje (viz www.mzp.cz, Ochrana ovzduší – Legislativa a metodické pokyny – Metodické pokyny); 

Podporovaný kotel musí být v době instalace uveden v Seznamu výrobků a technologií 
dostupném na webových stránkách Fondu (viz www.sfzp.cz, sekce Národní programy, 

Přílohy XIII.)

Zdroj: MŽP

Další zprávy

02.05.2018
26. ročník soutěže STAVBA ROKU 2018 uzavírá seznam přihlášených staveb 1. června 2018.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného...

30.04.2018 Při zjištění vlhkosti v bytovém domě nebo bytě je nejdůležitějším krokem zjistit skutečnou příčinu vlhkosti a následně navrhnout opatření k jejímu odstranění.
27.04.2018 Před vlastní modernizací kuchyní a koupelen v bytech bytových domů bychom měli posoudit stavebně technický stav konstrukcí, kterých se navrhované stavební úpravy budou týkat. Platí přitom zásada, že než přistoupíme k vlastní modernizaci, měly by být odstraněny poruchy stavby, které v dalším postupu výstavby mohou znehodnotit její výsledek.
25.04.2018 Podlahy v bytových domech musí splňovat zejména požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
23.04.2018 Ať už se chystáte zateplovat podkroví svépomocí nebo požádáte o spolupráci odborníky, rozhodně se vám budou hodit následující tipy a doporučení.