Do zákona o sociálním bydlení mluví i lidé bez domova

Bytová nouze nejvíce hrozí lidem, jako jsou osamělí senioři, početné rodiny, domácnosti nezaměstnaných i samoživitelek a samoživitelů. Shodli se na tom experti, kteří připravují zákon o sociálním bydlení.

Odborníci na sociální problematiku, kteří se podílejí na přípravě zákona o sociálním bydlení, se zajímají i o zkušenosti lidí, kteří se ocitli v bytové tísni a skončili například v ubytovnách.  Nedávno si jejich příběhy vyslechli přímo na úřadě vlády v rámci národního setkání osob v bytové nouzi.

"S poznatky se budeme snažit pracovat při přípravě zákona o sociálním bydlení. Poznatky se týkají i prevence zadlužování, sociálních služeb a příspěvků na bydlení," uvedl ředitel vládní Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček.

Podle vládní koncepce prevence bezdomovectví je v Česku kolem 30 000 lidí bez přístřeší. Zhruba 100 000 osob pak ztráta bydlení hrozí, a to kvůli nízkým příjmům či dluhům. Podle Platformy pro sociální bydlení, která sdružuje neziskové organizace, aktivisty i akademiky, by počet mohl dosahovat ale až 200 000. Nejohroženější skupinou jsou osamělé seniorky a senioři, početné rodiny, domácnosti nezaměstnaných i samoživitelek a samoživitelů.

Lidé v problémech potřebují byty, ne ubytovny, říká ombudsmanka

Ze zkušenosti lidí v bytové nouzi vyplývá, že velkým problémem jsou zejména ubytovny a nedůstojné podmínky v nich, odebírání dětí z rodin kvůli bytovým problémům, nastavení dávek na bydlení, nedostatek sociálních služeb i lhostejnost společnosti. Pokoj bez sociálního zařízení může stát až deset tisíc korun, přičemž stát na něj přispívá. Když si však rodina najde běžný byt, příspěvek většinou klesne, byt přitom levnější není. Stát mimo jiné plánuje, že seškrtá právě příspěvek na bydlení pro lidi na ubytovnách.

Ubytovny považuje platforma za nevyhovující. Stejný názor má i ombudsmanka Anna Šabatová.  "Pokud hovoříme o sociálním bydlení, tak v bytech, ne na ubytovnách. Je potřeba přesměrovat dotace i k příjmově slabším skupinám, stát zatím paradoxně podporuje spíš vyšší příjmové vrstvy," uvedla Šabatová.

Zákon o sociálním bydlení má platit od roku 2017. Vzniknout by měl podle koncepce, která stanoví, kdo by měl mít na sociální byty nárok, kdo by je financoval a zajišťoval. Původně měla být hotova do září. Termín dokončení se ale odsunul na konec roku. Spory se vedou prý hlavně o to, jestli sociální bydlení mají představovat i ubytovny či kdo má mít na sociální byt nárok.

Zdroj: www.socialni-zaclenovani.cz, upraveno

Další zprávy

21.02.2018
Každá správa bytového domu je nutně spojena nejen s pasportem objektu a otevřením účetních knih, ale také s evidenčními a organizačními povinnostmi vlastníka objektu.

K řádnému užívání bytového domu je zapotřebí vedle řady organizačních pokynů především vedení...

19.02.2018 Jestliže se chystáte obložit svou koupelnu a nikdy před tím jste to nedělali, získáte řadu zkušeností, často negativních, které vám napříště ušetří spoustu času a energie.
16.02.2018 V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.
15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
14.02.2018 Zateplení fasády domu dokáže ušetřit až 50 % nákladů na vytápění a klimatizaci ročně. Dům navíc dostane nový kabát, který dnes s drobnými opravami vydrží 50 i více let.