Do zákona o sociálním bydlení mluví i lidé bez domova

Bytová nouze nejvíce hrozí lidem, jako jsou osamělí senioři, početné rodiny, domácnosti nezaměstnaných i samoživitelek a samoživitelů. Shodli se na tom experti, kteří připravují zákon o sociálním bydlení.

Odborníci na sociální problematiku, kteří se podílejí na přípravě zákona o sociálním bydlení, se zajímají i o zkušenosti lidí, kteří se ocitli v bytové tísni a skončili například v ubytovnách.  Nedávno si jejich příběhy vyslechli přímo na úřadě vlády v rámci národního setkání osob v bytové nouzi.

"S poznatky se budeme snažit pracovat při přípravě zákona o sociálním bydlení. Poznatky se týkají i prevence zadlužování, sociálních služeb a příspěvků na bydlení," uvedl ředitel vládní Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček.

Podle vládní koncepce prevence bezdomovectví je v Česku kolem 30 000 lidí bez přístřeší. Zhruba 100 000 osob pak ztráta bydlení hrozí, a to kvůli nízkým příjmům či dluhům. Podle Platformy pro sociální bydlení, která sdružuje neziskové organizace, aktivisty i akademiky, by počet mohl dosahovat ale až 200 000. Nejohroženější skupinou jsou osamělé seniorky a senioři, početné rodiny, domácnosti nezaměstnaných i samoživitelek a samoživitelů.

Lidé v problémech potřebují byty, ne ubytovny, říká ombudsmanka

Ze zkušenosti lidí v bytové nouzi vyplývá, že velkým problémem jsou zejména ubytovny a nedůstojné podmínky v nich, odebírání dětí z rodin kvůli bytovým problémům, nastavení dávek na bydlení, nedostatek sociálních služeb i lhostejnost společnosti. Pokoj bez sociálního zařízení může stát až deset tisíc korun, přičemž stát na něj přispívá. Když si však rodina najde běžný byt, příspěvek většinou klesne, byt přitom levnější není. Stát mimo jiné plánuje, že seškrtá právě příspěvek na bydlení pro lidi na ubytovnách.

Ubytovny považuje platforma za nevyhovující. Stejný názor má i ombudsmanka Anna Šabatová.  "Pokud hovoříme o sociálním bydlení, tak v bytech, ne na ubytovnách. Je potřeba přesměrovat dotace i k příjmově slabším skupinám, stát zatím paradoxně podporuje spíš vyšší příjmové vrstvy," uvedla Šabatová.

Zákon o sociálním bydlení má platit od roku 2017. Vzniknout by měl podle koncepce, která stanoví, kdo by měl mít na sociální byty nárok, kdo by je financoval a zajišťoval. Původně měla být hotova do září. Termín dokončení se ale odsunul na konec roku. Spory se vedou prý hlavně o to, jestli sociální bydlení mají představovat i ubytovny či kdo má mít na sociální byt nárok.

Zdroj: www.socialni-zaclenovani.cz, upraveno

Další zprávy

16.01.2019
Jméno usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí je v našem povědomí nejspíš spjato se squaterstvím. To už je ale minulost, objekt bude sloužit seniorům.

Šatovku najdeme v nejkrásnější části Prahy, v romantickém Šáreckém údolí. Stav budovy byl léta...

15.01.2019 Hned v úvodu si řekneme, že ano, ale je nutno dodržet určitá pravidla a postupy.
14.01.2019 V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy.
10.01.2019 Často se traduje, a je to slyšet i v médiích, že pro jakoukoliv stavební činnost je vyžadován souhlas souseda.
07.01.2019 K vlastnickému právu náleží též právo bránit svůj majetek proti neoprávněným zásahům. Právě oplocování pozemku je projevem vůle vlastníka chránit svůj majetek.