V Otrokovicích radnice půjčuje občanům peníze na opravy

Občané Otrokovic mohou zrenovovat dům či byt díky úvěrům, kterém jim poskytuje město. Věk žadatele není nijak omezen, nevadí dokonce ani to, když už má na nemovitost hypotéku.

Až do konce srpna mohou podávat žádosti obyvatelé Otrokovic, kteří chtějí využít levných úvěrů od města. Půjčku s dobou splatnosti pět let a ročním úrokem čtyři procenta mohou využít občané i podnikatelé, kteří na území města vlastní byt, rodinný či bytový dům nebo jejich stavbu.

Věk žadatele není nijak omezen, důležité je, aby žadateli zůstalo po zaplacení vypočítané splátky sto padesát procent životního minima. O úvěr může žádat i ten vlastník, k jehož nemovitosti je zřízeno zástavní právo, související s hypotečním úvěrem. Pak je třeba dvou ručitelů. Každý z nich musí mít příjem ve výši alespoň 10 procent požadované částky.

Maximální možná částka úvěru činí 250 tisíc korun a finanční prostředky je možné použít na provedení přístavby, nástavby, stavební úpravy v souladu se stavebním zákonem. Dále pak na provádění oprav a údržby bytových domů, rodinných domů nebo jednotlivých bytů, jejichž rozsah je nad rámec běžných oprav a udržovacích prací souvisejících s jejich užíváním. Nejčastěji občané žádají o úvěr na výměnu oken, zateplení domu, výměnu kotle včetně rozvodů či rekonstrukci koupelen.

Také stát nabízí úvěry na rekonstrukce nebo přípojky

Ještě levněji si lidé mohou půjčit peníze od Státního fondu rozvoje bydlení, který žadatelům do 36 let věku v rámci programu nazvaného Úvěr 150 poskytuje 150 tisíc korun se splatností na deset let a dvouprocentním úrokem, měsíční splátka je pevně daná a činí 1380 korun. Půjčku lze využít jak na různé opravy a rekonstrukce, tak například na připojení k veřejným vodovodním sítím a podobně.

Vlastníci bytových domů mohou využít  úvěru v rámci programu Panel 2013+, u nichž je rovněž pevně fixovaný úrok a to již od 0,75 procenta, přičemž peníze je možné splácet až 30 let. S využitím těchto peněz lze opravovat bytové domy bez ohledu na to, jakým způsobem byly postaveny, nejsou tedy určeny jen na panelové stavby.

Zdroj: www.otrokovice.cz, SFRB

Další zprávy

16.01.2019
Jméno usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí je v našem povědomí nejspíš spjato se squaterstvím. To už je ale minulost, objekt bude sloužit seniorům.

Šatovku najdeme v nejkrásnější části Prahy, v romantickém Šáreckém údolí. Stav budovy byl léta...

15.01.2019 Hned v úvodu si řekneme, že ano, ale je nutno dodržet určitá pravidla a postupy.
14.01.2019 V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy.
10.01.2019 Často se traduje, a je to slyšet i v médiích, že pro jakoukoliv stavební činnost je vyžadován souhlas souseda.
07.01.2019 K vlastnickému právu náleží též právo bránit svůj majetek proti neoprávněným zásahům. Právě oplocování pozemku je projevem vůle vlastníka chránit svůj majetek.