V Otrokovicích radnice půjčuje občanům peníze na opravy

Občané Otrokovic mohou zrenovovat dům či byt díky úvěrům, kterém jim poskytuje město. Věk žadatele není nijak omezen, nevadí dokonce ani to, když už má na nemovitost hypotéku.

Až do konce srpna mohou podávat žádosti obyvatelé Otrokovic, kteří chtějí využít levných úvěrů od města. Půjčku s dobou splatnosti pět let a ročním úrokem čtyři procenta mohou využít občané i podnikatelé, kteří na území města vlastní byt, rodinný či bytový dům nebo jejich stavbu.

Věk žadatele není nijak omezen, důležité je, aby žadateli zůstalo po zaplacení vypočítané splátky sto padesát procent životního minima. O úvěr může žádat i ten vlastník, k jehož nemovitosti je zřízeno zástavní právo, související s hypotečním úvěrem. Pak je třeba dvou ručitelů. Každý z nich musí mít příjem ve výši alespoň 10 procent požadované částky.

Maximální možná částka úvěru činí 250 tisíc korun a finanční prostředky je možné použít na provedení přístavby, nástavby, stavební úpravy v souladu se stavebním zákonem. Dále pak na provádění oprav a údržby bytových domů, rodinných domů nebo jednotlivých bytů, jejichž rozsah je nad rámec běžných oprav a udržovacích prací souvisejících s jejich užíváním. Nejčastěji občané žádají o úvěr na výměnu oken, zateplení domu, výměnu kotle včetně rozvodů či rekonstrukci koupelen.

Také stát nabízí úvěry na rekonstrukce nebo přípojky

Ještě levněji si lidé mohou půjčit peníze od Státního fondu rozvoje bydlení, který žadatelům do 36 let věku v rámci programu nazvaného Úvěr 150 poskytuje 150 tisíc korun se splatností na deset let a dvouprocentním úrokem, měsíční splátka je pevně daná a činí 1380 korun. Půjčku lze využít jak na různé opravy a rekonstrukce, tak například na připojení k veřejným vodovodním sítím a podobně.

Vlastníci bytových domů mohou využít  úvěru v rámci programu Panel 2013+, u nichž je rovněž pevně fixovaný úrok a to již od 0,75 procenta, přičemž peníze je možné splácet až 30 let. S využitím těchto peněz lze opravovat bytové domy bez ohledu na to, jakým způsobem byly postaveny, nejsou tedy určeny jen na panelové stavby.

Zdroj: www.otrokovice.cz, SFRB

Další zprávy

02.05.2018
26. ročník soutěže STAVBA ROKU 2018 uzavírá seznam přihlášených staveb 1. června 2018.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného...

30.04.2018 Při zjištění vlhkosti v bytovém domě nebo bytě je nejdůležitějším krokem zjistit skutečnou příčinu vlhkosti a následně navrhnout opatření k jejímu odstranění.
27.04.2018 Před vlastní modernizací kuchyní a koupelen v bytech bytových domů bychom měli posoudit stavebně technický stav konstrukcí, kterých se navrhované stavební úpravy budou týkat. Platí přitom zásada, že než přistoupíme k vlastní modernizaci, měly by být odstraněny poruchy stavby, které v dalším postupu výstavby mohou znehodnotit její výsledek.
25.04.2018 Podlahy v bytových domech musí splňovat zejména požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
23.04.2018 Ať už se chystáte zateplovat podkroví svépomocí nebo požádáte o spolupráci odborníky, rozhodně se vám budou hodit následující tipy a doporučení.