V Otrokovicích radnice půjčuje občanům peníze na opravy

Občané Otrokovic mohou zrenovovat dům či byt díky úvěrům, kterém jim poskytuje město. Věk žadatele není nijak omezen, nevadí dokonce ani to, když už má na nemovitost hypotéku.

Až do konce srpna mohou podávat žádosti obyvatelé Otrokovic, kteří chtějí využít levných úvěrů od města. Půjčku s dobou splatnosti pět let a ročním úrokem čtyři procenta mohou využít občané i podnikatelé, kteří na území města vlastní byt, rodinný či bytový dům nebo jejich stavbu.

Věk žadatele není nijak omezen, důležité je, aby žadateli zůstalo po zaplacení vypočítané splátky sto padesát procent životního minima. O úvěr může žádat i ten vlastník, k jehož nemovitosti je zřízeno zástavní právo, související s hypotečním úvěrem. Pak je třeba dvou ručitelů. Každý z nich musí mít příjem ve výši alespoň 10 procent požadované částky.

Maximální možná částka úvěru činí 250 tisíc korun a finanční prostředky je možné použít na provedení přístavby, nástavby, stavební úpravy v souladu se stavebním zákonem. Dále pak na provádění oprav a údržby bytových domů, rodinných domů nebo jednotlivých bytů, jejichž rozsah je nad rámec běžných oprav a udržovacích prací souvisejících s jejich užíváním. Nejčastěji občané žádají o úvěr na výměnu oken, zateplení domu, výměnu kotle včetně rozvodů či rekonstrukci koupelen.

Také stát nabízí úvěry na rekonstrukce nebo přípojky

Ještě levněji si lidé mohou půjčit peníze od Státního fondu rozvoje bydlení, který žadatelům do 36 let věku v rámci programu nazvaného Úvěr 150 poskytuje 150 tisíc korun se splatností na deset let a dvouprocentním úrokem, měsíční splátka je pevně daná a činí 1380 korun. Půjčku lze využít jak na různé opravy a rekonstrukce, tak například na připojení k veřejným vodovodním sítím a podobně.

Vlastníci bytových domů mohou využít  úvěru v rámci programu Panel 2013+, u nichž je rovněž pevně fixovaný úrok a to již od 0,75 procenta, přičemž peníze je možné splácet až 30 let. S využitím těchto peněz lze opravovat bytové domy bez ohledu na to, jakým způsobem byly postaveny, nejsou tedy určeny jen na panelové stavby.

Zdroj: www.otrokovice.cz, SFRB

Další zprávy

17.08.2018 Požárně bezpečnostní řešení bytového domu tvoří soubor dispozičních, technických a provozních opatření vycházejících z&nbsp;konkrétní situace dané budovy a vztahů k&nbsp;jejímu okolí. Bytové jednotky, jejich počet a rozmístění, jsou zahrnuty v původním návrhu v&nbsp;rámci pasivních a aktivních prvků opatření požární ochrany. Spojování a rozdělování v&nbsp;rámci jednotlivých bytů může zasáhnout do těchto opatření a při návrhu z&nbsp;požárně bezpečnostního hlediska je nutné brát zřetel na: <b...
15.08.2018 Desítky lidí dnes čekaly před oběma pracovišti Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB), aby využily možnost zvýhodněného úvěru. Ten poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím SFRB právě od dnešního dne mladým lidem do 36 let na pořízení nebo opravu vlastní bydlení. Půjčit si lze až dva miliony korun. K dispozici je pro letošní rok zhruba 650 mil. korun. <i>„Těmito půjčkami se snažíme pomoci mladým lidem k&nbsp;pořízení vlastního bytu či domu nebo k&nbsp;tomu, aby si mohli opravit...
13.08.2018 Požárně bezpečnostní řešení bytového domu tvoří soubor dispozičních, technických a provozních opatření vycházejících z&nbsp;konkrétní situace dané budovy a vztahů k&nbsp;jejímu okolí. Bytové jednotky, jejich počet a rozmístění, jsou zahrnuty v původním návrhu v&nbsp;rámci pasivních a aktivních prvků opatření požární ochrany. Spojování a rozdělování v&nbsp;rámci jednotlivých bytů může zasáhnout do těchto opatření a při návrhu z&nbsp;požárně bezpečnostního hlediska je nutné brát zřetel na: <b...
10.08.2018 Regenerace stávajících panelových domů zahrnuje také rekonstrukci bytových jader. Ta prošla rozsáhlým vývojem z&nbsp;pohledu protipožární ochrany. Z&nbsp;hlediska požární ochrany jsou původní montovaná jádra nejcitlivějším místem pro vznik požáru. Důvodem je použití hořlavého materiálu a návaznost na instalační šachtu. Nebezpečí spočívá v&nbsp;možnosti vzniku zplodin hoření zejména kouře a toxických výparů, zamoření požárního úseku bytu a možnosti rychlého šíření účinků požáru přilehlou...
01.08.2018 Při rekonstrukci stoupaček je nutné splnit požadavky protipožární ochrany, jejíž prioritou je ochrana života a zdraví osob, následovaná ochranou majetku. Stoupací potrubí tvoří svislou část instalace rozvodů médií zásobujících jednotlivé byty. Obvykle se jedná o páteřní domovní rozvody vody, kanalizace, plynu, ústředního vytápění a elektroinstalací. Potrubní rozvody jsou posuzovány z&nbsp;hlediska požární bezpečnosti podle několika kritérií: <ul><li>podle druhu vedeného média na hořlavé a...