V Otrokovicích radnice půjčuje občanům peníze na opravy

Občané Otrokovic mohou zrenovovat dům či byt díky úvěrům, kterém jim poskytuje město. Věk žadatele není nijak omezen, nevadí dokonce ani to, když už má na nemovitost hypotéku.

Až do konce srpna mohou podávat žádosti obyvatelé Otrokovic, kteří chtějí využít levných úvěrů od města. Půjčku s dobou splatnosti pět let a ročním úrokem čtyři procenta mohou využít občané i podnikatelé, kteří na území města vlastní byt, rodinný či bytový dům nebo jejich stavbu.

Věk žadatele není nijak omezen, důležité je, aby žadateli zůstalo po zaplacení vypočítané splátky sto padesát procent životního minima. O úvěr může žádat i ten vlastník, k jehož nemovitosti je zřízeno zástavní právo, související s hypotečním úvěrem. Pak je třeba dvou ručitelů. Každý z nich musí mít příjem ve výši alespoň 10 procent požadované částky.

Maximální možná částka úvěru činí 250 tisíc korun a finanční prostředky je možné použít na provedení přístavby, nástavby, stavební úpravy v souladu se stavebním zákonem. Dále pak na provádění oprav a údržby bytových domů, rodinných domů nebo jednotlivých bytů, jejichž rozsah je nad rámec běžných oprav a udržovacích prací souvisejících s jejich užíváním. Nejčastěji občané žádají o úvěr na výměnu oken, zateplení domu, výměnu kotle včetně rozvodů či rekonstrukci koupelen.

Také stát nabízí úvěry na rekonstrukce nebo přípojky

Ještě levněji si lidé mohou půjčit peníze od Státního fondu rozvoje bydlení, který žadatelům do 36 let věku v rámci programu nazvaného Úvěr 150 poskytuje 150 tisíc korun se splatností na deset let a dvouprocentním úrokem, měsíční splátka je pevně daná a činí 1380 korun. Půjčku lze využít jak na různé opravy a rekonstrukce, tak například na připojení k veřejným vodovodním sítím a podobně.

Vlastníci bytových domů mohou využít  úvěru v rámci programu Panel 2013+, u nichž je rovněž pevně fixovaný úrok a to již od 0,75 procenta, přičemž peníze je možné splácet až 30 let. S využitím těchto peněz lze opravovat bytové domy bez ohledu na to, jakým způsobem byly postaveny, nejsou tedy určeny jen na panelové stavby.

Zdroj: www.otrokovice.cz, SFRB

Další zprávy

21.02.2018
Každá správa bytového domu je nutně spojena nejen s pasportem objektu a otevřením účetních knih, ale také s evidenčními a organizačními povinnostmi vlastníka objektu.

K řádnému užívání bytového domu je zapotřebí vedle řady organizačních pokynů především vedení...

19.02.2018 Jestliže se chystáte obložit svou koupelnu a nikdy před tím jste to nedělali, získáte řadu zkušeností, často negativních, které vám napříště ušetří spoustu času a energie.
16.02.2018 V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.
15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
14.02.2018 Zateplení fasády domu dokáže ušetřit až 50 % nákladů na vytápění a klimatizaci ročně. Dům navíc dostane nový kabát, který dnes s drobnými opravami vydrží 50 i více let.