Seminář se bude zabývat NOZ i zákonem o službách

Ačkoli nový občanský zákoník platí už téměř tři čtvrtě roku, některé jím zavedené změny stále nejsou zcela jasné. Týkají se mimo jiné nájemního bydlení. Od ledna příštího roku navíc přibude povinnost mít v bytech indikátory tepla, zatím však schází prováděcí předpisy. Všemi souvisejícími problémy se bude zabývat zářijový pražský seminář pořádaný Sdružením nájemníků.

Schází vašemu bytovému družstvu nebo společenství vlastníků jednotek informace, pokud jde o změny zavedené novým občanským zákoníkem? Tápete coby majitelé bytových domů v tom, jak to bude se zákonem o službách, k němuž zatím scházejí provádějící předpisy? 

Mnoho potřebných informací se můžete dozvědět ve středu 24. září na workshopu, který na toto téma pořádá Sdružení nájemníků České republiky ve své pražské centrále. Podrobnější informace o akci najdete ZDE

Bude se věnovat dvěma hlavním tématům - krom změn v bydlení zavedených novým občanským zákoníkem to bude ještě zákon o službách zejména v souvislosti s tím, že od ledna 2015 počítá s povinnými tepelnými indikátory, avšak zatím nebyl vydán potřebný prováděcí předpis, což celou situaci komplikuje. 

Panelové diskuse se zúčastní mimo jiné zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, do jehož gesce tyto prováděcí předpisy spadají, dále zástupci Ministerstva pro místní rozvoj či Státního fondu rozvoje bydlení, který nad akcí převzal záštitu. Vystoupí rovněž představitelé Svazu malých bytových družstev, České společnosti rozvoje bydlení nebo parlamentu. 

Zdroj: Portál o bydlení

Další zprávy

16.01.2019
Jméno usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí je v našem povědomí nejspíš spjato se squaterstvím. To už je ale minulost, objekt bude sloužit seniorům.

Šatovku najdeme v nejkrásnější části Prahy, v romantickém Šáreckém údolí. Stav budovy byl léta...

15.01.2019 Hned v úvodu si řekneme, že ano, ale je nutno dodržet určitá pravidla a postupy.
14.01.2019 V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy.
10.01.2019 Často se traduje, a je to slyšet i v médiích, že pro jakoukoliv stavební činnost je vyžadován souhlas souseda.
07.01.2019 K vlastnickému právu náleží též právo bránit svůj majetek proti neoprávněným zásahům. Právě oplocování pozemku je projevem vůle vlastníka chránit svůj majetek.