Seminář se bude zabývat NOZ i zákonem o službách

Ačkoli nový občanský zákoník platí už téměř tři čtvrtě roku, některé jím zavedené změny stále nejsou zcela jasné. Týkají se mimo jiné nájemního bydlení. Od ledna příštího roku navíc přibude povinnost mít v bytech indikátory tepla, zatím však schází prováděcí předpisy. Všemi souvisejícími problémy se bude zabývat zářijový pražský seminář pořádaný Sdružením nájemníků.

Schází vašemu bytovému družstvu nebo společenství vlastníků jednotek informace, pokud jde o změny zavedené novým občanským zákoníkem? Tápete coby majitelé bytových domů v tom, jak to bude se zákonem o službách, k němuž zatím scházejí provádějící předpisy? 

Mnoho potřebných informací se můžete dozvědět ve středu 24. září na workshopu, který na toto téma pořádá Sdružení nájemníků České republiky ve své pražské centrále. Podrobnější informace o akci najdete ZDE

Bude se věnovat dvěma hlavním tématům - krom změn v bydlení zavedených novým občanským zákoníkem to bude ještě zákon o službách zejména v souvislosti s tím, že od ledna 2015 počítá s povinnými tepelnými indikátory, avšak zatím nebyl vydán potřebný prováděcí předpis, což celou situaci komplikuje. 

Panelové diskuse se zúčastní mimo jiné zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, do jehož gesce tyto prováděcí předpisy spadají, dále zástupci Ministerstva pro místní rozvoj či Státního fondu rozvoje bydlení, který nad akcí převzal záštitu. Vystoupí rovněž představitelé Svazu malých bytových družstev, České společnosti rozvoje bydlení nebo parlamentu. 

Zdroj: Portál o bydlení

Další zprávy

02.05.2018
26. ročník soutěže STAVBA ROKU 2018 uzavírá seznam přihlášených staveb 1. června 2018.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného...

30.04.2018 Při zjištění vlhkosti v bytovém domě nebo bytě je nejdůležitějším krokem zjistit skutečnou příčinu vlhkosti a následně navrhnout opatření k jejímu odstranění.
27.04.2018 Před vlastní modernizací kuchyní a koupelen v bytech bytových domů bychom měli posoudit stavebně technický stav konstrukcí, kterých se navrhované stavební úpravy budou týkat. Platí přitom zásada, že než přistoupíme k vlastní modernizaci, měly by být odstraněny poruchy stavby, které v dalším postupu výstavby mohou znehodnotit její výsledek.
25.04.2018 Podlahy v bytových domech musí splňovat zejména požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
23.04.2018 Ať už se chystáte zateplovat podkroví svépomocí nebo požádáte o spolupráci odborníky, rozhodně se vám budou hodit následující tipy a doporučení.