Seminář se bude zabývat NOZ i zákonem o službách

Ačkoli nový občanský zákoník platí už téměř tři čtvrtě roku, některé jím zavedené změny stále nejsou zcela jasné. Týkají se mimo jiné nájemního bydlení. Od ledna příštího roku navíc přibude povinnost mít v bytech indikátory tepla, zatím však schází prováděcí předpisy. Všemi souvisejícími problémy se bude zabývat zářijový pražský seminář pořádaný Sdružením nájemníků.

Schází vašemu bytovému družstvu nebo společenství vlastníků jednotek informace, pokud jde o změny zavedené novým občanským zákoníkem? Tápete coby majitelé bytových domů v tom, jak to bude se zákonem o službách, k němuž zatím scházejí provádějící předpisy? 

Mnoho potřebných informací se můžete dozvědět ve středu 24. září na workshopu, který na toto téma pořádá Sdružení nájemníků České republiky ve své pražské centrále. Podrobnější informace o akci najdete ZDE

Bude se věnovat dvěma hlavním tématům - krom změn v bydlení zavedených novým občanským zákoníkem to bude ještě zákon o službách zejména v souvislosti s tím, že od ledna 2015 počítá s povinnými tepelnými indikátory, avšak zatím nebyl vydán potřebný prováděcí předpis, což celou situaci komplikuje. 

Panelové diskuse se zúčastní mimo jiné zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, do jehož gesce tyto prováděcí předpisy spadají, dále zástupci Ministerstva pro místní rozvoj či Státního fondu rozvoje bydlení, který nad akcí převzal záštitu. Vystoupí rovněž představitelé Svazu malých bytových družstev, České společnosti rozvoje bydlení nebo parlamentu. 

Zdroj: Portál o bydlení

Další zprávy

21.02.2018
Každá správa bytového domu je nutně spojena nejen s pasportem objektu a otevřením účetních knih, ale také s evidenčními a organizačními povinnostmi vlastníka objektu.

K řádnému užívání bytového domu je zapotřebí vedle řady organizačních pokynů především vedení...

19.02.2018 Jestliže se chystáte obložit svou koupelnu a nikdy před tím jste to nedělali, získáte řadu zkušeností, často negativních, které vám napříště ušetří spoustu času a energie.
16.02.2018 V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.
15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
14.02.2018 Zateplení fasády domu dokáže ušetřit až 50 % nákladů na vytápění a klimatizaci ročně. Dům navíc dostane nový kabát, který dnes s drobnými opravami vydrží 50 i více let.