Město informace o poplatku za odpad pošle pomocí e-mailu

Novou službu občanům zavede od října magistrát ve Frýdku-Místku. Zájemcům bude na soukromé e-mailové adresy zasílat informace spojené s úhradou poplatku za komunální odpad. Upozorní je na distribuci složenek a blížící se termín úhrady poplatku, poskytne zpětnou vazbu a poděkování v případě uhrazení poplatku, ale také upozorní na neuhrazení poplatku a vznikající dluh vůči městu.

Lidé, kteří ve Frýdku-Místku uhradí poplatky za komunální odpad už budou mít přehled o tom, že úřad jejich platbu přijal a zaevidoval. Potřebné informace jim přijdou mailem.

 „Nově poskytovanou službou reagujeme na podněty občanů, kteří i když uhradili poplatek za odpad bankovním převodem nebo prostřednictvím SIPO, přicházeli na magistrát, aby si osobně ověřili, zda platba opravdu na účet města přišla a oni nejsou dlužníky,“ vysvětlil náměstek primátora Dalibor Hrabec.

Posílání mailů je pro město jednoduché, služba proto nebude nic stát. Po zavedení kontaktních údajů k jednotlivým poplatníkům systém vyhodnotí, kteří z nich nezaplatili poplatek za odpad, a ti následně dostanou upozornění, aby jej v nejbližší době uhradili.

Službou město vychází vstříc lidem, aby jim nerostly dluhy

Zavedením mailů chce úřad zároveň předejít tomu, aby lidem, kteří z nějakého důvodu neuhradili poplatek v termínu, nevznikl dluh, který může vystoupat až na trojnásobek. Magistrát bude službu poskytovat nad rámec zákona, protože žádný zákon nenařizuje, aby občany upozorňoval na neuhrazené poplatky a výši dlužné částky.

Podmínkou je vyplnění tiskopisu s kontaktními údaji, který je nutno osobně doručit a po předložení občanského průkazu podepsat před úředníky z odboru správy obecního majetku v přízemí budovy magistrátu ve Frýdku. V případě, že zájemce o tuto službu nemůže tiskopis doručit osobně, může tak za něj učinit jiná osoba nebo jej může zaslat poštou, ovšem na vyplněném tiskopise musí být úředně ověřen jeho podpis.

V červenci 2014 evidoval magistrát ve Frýdku-Místku celkem 9 229 osob, které dluží na poplatcích za odpad 37,5 milionu korun. Nejvyšší dlužná částka včetně penále u jednotlivce činí zhruba 10 000 korun.

Zdroj: www.frydekmistek.cz

Další zprávy

02.05.2018
26. ročník soutěže STAVBA ROKU 2018 uzavírá seznam přihlášených staveb 1. června 2018.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného...

30.04.2018 Při zjištění vlhkosti v bytovém domě nebo bytě je nejdůležitějším krokem zjistit skutečnou příčinu vlhkosti a následně navrhnout opatření k jejímu odstranění.
27.04.2018 Před vlastní modernizací kuchyní a koupelen v bytech bytových domů bychom měli posoudit stavebně technický stav konstrukcí, kterých se navrhované stavební úpravy budou týkat. Platí přitom zásada, že než přistoupíme k vlastní modernizaci, měly by být odstraněny poruchy stavby, které v dalším postupu výstavby mohou znehodnotit její výsledek.
25.04.2018 Podlahy v bytových domech musí splňovat zejména požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
23.04.2018 Ať už se chystáte zateplovat podkroví svépomocí nebo požádáte o spolupráci odborníky, rozhodně se vám budou hodit následující tipy a doporučení.