Město informace o poplatku za odpad pošle pomocí e-mailu

Novou službu občanům zavede od října magistrát ve Frýdku-Místku. Zájemcům bude na soukromé e-mailové adresy zasílat informace spojené s úhradou poplatku za komunální odpad. Upozorní je na distribuci složenek a blížící se termín úhrady poplatku, poskytne zpětnou vazbu a poděkování v případě uhrazení poplatku, ale také upozorní na neuhrazení poplatku a vznikající dluh vůči městu.

Lidé, kteří ve Frýdku-Místku uhradí poplatky za komunální odpad už budou mít přehled o tom, že úřad jejich platbu přijal a zaevidoval. Potřebné informace jim přijdou mailem.

 „Nově poskytovanou službou reagujeme na podněty občanů, kteří i když uhradili poplatek za odpad bankovním převodem nebo prostřednictvím SIPO, přicházeli na magistrát, aby si osobně ověřili, zda platba opravdu na účet města přišla a oni nejsou dlužníky,“ vysvětlil náměstek primátora Dalibor Hrabec.

Posílání mailů je pro město jednoduché, služba proto nebude nic stát. Po zavedení kontaktních údajů k jednotlivým poplatníkům systém vyhodnotí, kteří z nich nezaplatili poplatek za odpad, a ti následně dostanou upozornění, aby jej v nejbližší době uhradili.

Službou město vychází vstříc lidem, aby jim nerostly dluhy

Zavedením mailů chce úřad zároveň předejít tomu, aby lidem, kteří z nějakého důvodu neuhradili poplatek v termínu, nevznikl dluh, který může vystoupat až na trojnásobek. Magistrát bude službu poskytovat nad rámec zákona, protože žádný zákon nenařizuje, aby občany upozorňoval na neuhrazené poplatky a výši dlužné částky.

Podmínkou je vyplnění tiskopisu s kontaktními údaji, který je nutno osobně doručit a po předložení občanského průkazu podepsat před úředníky z odboru správy obecního majetku v přízemí budovy magistrátu ve Frýdku. V případě, že zájemce o tuto službu nemůže tiskopis doručit osobně, může tak za něj učinit jiná osoba nebo jej může zaslat poštou, ovšem na vyplněném tiskopise musí být úředně ověřen jeho podpis.

V červenci 2014 evidoval magistrát ve Frýdku-Místku celkem 9 229 osob, které dluží na poplatcích za odpad 37,5 milionu korun. Nejvyšší dlužná částka včetně penále u jednotlivce činí zhruba 10 000 korun.

Zdroj: www.frydekmistek.cz

Další zprávy

16.01.2019
Jméno usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí je v našem povědomí nejspíš spjato se squaterstvím. To už je ale minulost, objekt bude sloužit seniorům.

Šatovku najdeme v nejkrásnější části Prahy, v romantickém Šáreckém údolí. Stav budovy byl léta...

15.01.2019 Hned v úvodu si řekneme, že ano, ale je nutno dodržet určitá pravidla a postupy.
14.01.2019 V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy.
10.01.2019 Často se traduje, a je to slyšet i v médiích, že pro jakoukoliv stavební činnost je vyžadován souhlas souseda.
07.01.2019 K vlastnickému právu náleží též právo bránit svůj majetek proti neoprávněným zásahům. Právě oplocování pozemku je projevem vůle vlastníka chránit svůj majetek.