Město informace o poplatku za odpad pošle pomocí e-mailu

Novou službu občanům zavede od října magistrát ve Frýdku-Místku. Zájemcům bude na soukromé e-mailové adresy zasílat informace spojené s úhradou poplatku za komunální odpad. Upozorní je na distribuci složenek a blížící se termín úhrady poplatku, poskytne zpětnou vazbu a poděkování v případě uhrazení poplatku, ale také upozorní na neuhrazení poplatku a vznikající dluh vůči městu.

Lidé, kteří ve Frýdku-Místku uhradí poplatky za komunální odpad už budou mít přehled o tom, že úřad jejich platbu přijal a zaevidoval. Potřebné informace jim přijdou mailem.

 „Nově poskytovanou službou reagujeme na podněty občanů, kteří i když uhradili poplatek za odpad bankovním převodem nebo prostřednictvím SIPO, přicházeli na magistrát, aby si osobně ověřili, zda platba opravdu na účet města přišla a oni nejsou dlužníky,“ vysvětlil náměstek primátora Dalibor Hrabec.

Posílání mailů je pro město jednoduché, služba proto nebude nic stát. Po zavedení kontaktních údajů k jednotlivým poplatníkům systém vyhodnotí, kteří z nich nezaplatili poplatek za odpad, a ti následně dostanou upozornění, aby jej v nejbližší době uhradili.

Službou město vychází vstříc lidem, aby jim nerostly dluhy

Zavedením mailů chce úřad zároveň předejít tomu, aby lidem, kteří z nějakého důvodu neuhradili poplatek v termínu, nevznikl dluh, který může vystoupat až na trojnásobek. Magistrát bude službu poskytovat nad rámec zákona, protože žádný zákon nenařizuje, aby občany upozorňoval na neuhrazené poplatky a výši dlužné částky.

Podmínkou je vyplnění tiskopisu s kontaktními údaji, který je nutno osobně doručit a po předložení občanského průkazu podepsat před úředníky z odboru správy obecního majetku v přízemí budovy magistrátu ve Frýdku. V případě, že zájemce o tuto službu nemůže tiskopis doručit osobně, může tak za něj učinit jiná osoba nebo jej může zaslat poštou, ovšem na vyplněném tiskopise musí být úředně ověřen jeho podpis.

V červenci 2014 evidoval magistrát ve Frýdku-Místku celkem 9 229 osob, které dluží na poplatcích za odpad 37,5 milionu korun. Nejvyšší dlužná částka včetně penále u jednotlivce činí zhruba 10 000 korun.

Zdroj: www.frydekmistek.cz

Další zprávy

19.02.2018
Jestliže se chystáte obložit svou koupelnu a nikdy před tím jste to nedělali, získáte řadu zkušeností, často negativních, které vám napříště ušetří spoustu času a energie.

Zkušenosti jsou o to cennější, pokud je na shánění firmy a na samotné práce málo času. Čím jsme...

16.02.2018 V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.
15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
14.02.2018 Zateplení fasády domu dokáže ušetřit až 50 % nákladů na vytápění a klimatizaci ročně. Dům navíc dostane nový kabát, který dnes s drobnými opravami vydrží 50 i více let.
13.02.2018 Technický facility management je v případě bytových domů komplexní technická správa objektu.