Svaz obcí chce řešit sociální otázky, přichystal petici

Primátoři a starostové měst a obcí apelují na vládu a parlament, aby zajistily veřejný pořádek. Sepsali proto petici, která má upozornit na hlavní problémy veřejného života, které je třeba co nejdříve řešit v kontextu s bezpečností a sociální stabilitou. Dokument, jehož vznik inicioval Svaz měst a obcí, mimo jiné poukazuje na nutnost zavedení registru přestupků či sociální otázky, konkrétně sociální bydlení či veřejně prospěšné práce.

Zástupci měst požadují větší zapojení státu do řešení problémů, s nimiž se potýkají. „Z pohledu měst a obcí je změna současného stavu v oblasti prevence, ochrany občanů a jejich oprávněných požadavků na bezpečnost zcela nevyhnutelná,“ uvedl předseda Svazu měst a obcí České republiky a primátor Kladna Dan Jiránek. Proto již před časem otevřeným dopisem oslovil vybrané ministry a požádal je o změnu současného stavu a větší zapojení měst a obcí do přípravy legislativy v oblasti prevence, konkrétně o spolupráci při řešení zneužívání sociálních dávek, problematiky předražených ubytoven, či otázku nepostihnutelnosti některých osob, které páchají jeden přestupek za druhým. Nyní následuje petice Svazu měst a obcí, kterou má apelovat na příslušné orgány, aby se situace co nejdříve zlepšila.

Města chtějí pro lidi v potížích práci a ne dávky

„Velkým tématem současné doby je sociální bydlení, které je třeba řešit systémově ve spolupráci všech subjektů, jichž se daná oblast týká,“ říká člen předsednictva Svazu měst a obcí a starosta Vítkova Pavel Smolka. Podle něj by stát měl ve spolupráci s územní samosprávou efektivně využít nástroje pro zvýšení zaměstnanosti. „Lepší státem dotované veřejně prospěšné práce či veřejná služba, díky kterým lidé neztratí pracovní návyky a zvýší si tak šanci k samostatnému uplatnění na trhu práce bez pomoci státu a samosprávy, než sociální dávky a sociální bydlení, které často vedou jen k zakonzervování stavu a nemotivují k vlastní iniciativě člověka v hmotné nouzi,“ míní vítkovský starosta.

Sociální bydlení však není jediným tématem petice. „V petici mimo jiné města a obce požadují, aby byly některé opakované přestupky kvalifikovány jako trestný čin. Týká se to například přestupků proti majetku nebo občanskému soužití,“ vysvětlil místopředseda svazu měst a primátor Chomutova Jan Mareš. V současné době jsou podle něj sankce obtížně vymahatelné. Připomněl také, že neexistuje centrální registr přestupků, není možné on-line sdílet informace a posuzovat tak prohřešky proti zákonu komplexně se zohledněním všech skutečností. Starostové se v petici zabývají také problematickým výkupem kovů.

Text petice najdete ZDE. K dispozici bude také v pražském sídle Svazu měst a obcí České republiky i na všech členských městech a obcích. Po ukončení podpisové akce ji petiční výbor předá vládě a parlamentu.

Zdroj: www.smocr.cz

Další zprávy

02.05.2018
26. ročník soutěže STAVBA ROKU 2018 uzavírá seznam přihlášených staveb 1. června 2018.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného...

30.04.2018 Při zjištění vlhkosti v bytovém domě nebo bytě je nejdůležitějším krokem zjistit skutečnou příčinu vlhkosti a následně navrhnout opatření k jejímu odstranění.
27.04.2018 Před vlastní modernizací kuchyní a koupelen v bytech bytových domů bychom měli posoudit stavebně technický stav konstrukcí, kterých se navrhované stavební úpravy budou týkat. Platí přitom zásada, že než přistoupíme k vlastní modernizaci, měly by být odstraněny poruchy stavby, které v dalším postupu výstavby mohou znehodnotit její výsledek.
25.04.2018 Podlahy v bytových domech musí splňovat zejména požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
23.04.2018 Ať už se chystáte zateplovat podkroví svépomocí nebo požádáte o spolupráci odborníky, rozhodně se vám budou hodit následující tipy a doporučení.