Svaz obcí chce řešit sociální otázky, přichystal petici

Primátoři a starostové měst a obcí apelují na vládu a parlament, aby zajistily veřejný pořádek. Sepsali proto petici, která má upozornit na hlavní problémy veřejného života, které je třeba co nejdříve řešit v kontextu s bezpečností a sociální stabilitou. Dokument, jehož vznik inicioval Svaz měst a obcí, mimo jiné poukazuje na nutnost zavedení registru přestupků či sociální otázky, konkrétně sociální bydlení či veřejně prospěšné práce.

Zástupci měst požadují větší zapojení státu do řešení problémů, s nimiž se potýkají. „Z pohledu měst a obcí je změna současného stavu v oblasti prevence, ochrany občanů a jejich oprávněných požadavků na bezpečnost zcela nevyhnutelná,“ uvedl předseda Svazu měst a obcí České republiky a primátor Kladna Dan Jiránek. Proto již před časem otevřeným dopisem oslovil vybrané ministry a požádal je o změnu současného stavu a větší zapojení měst a obcí do přípravy legislativy v oblasti prevence, konkrétně o spolupráci při řešení zneužívání sociálních dávek, problematiky předražených ubytoven, či otázku nepostihnutelnosti některých osob, které páchají jeden přestupek za druhým. Nyní následuje petice Svazu měst a obcí, kterou má apelovat na příslušné orgány, aby se situace co nejdříve zlepšila.

Města chtějí pro lidi v potížích práci a ne dávky

„Velkým tématem současné doby je sociální bydlení, které je třeba řešit systémově ve spolupráci všech subjektů, jichž se daná oblast týká,“ říká člen předsednictva Svazu měst a obcí a starosta Vítkova Pavel Smolka. Podle něj by stát měl ve spolupráci s územní samosprávou efektivně využít nástroje pro zvýšení zaměstnanosti. „Lepší státem dotované veřejně prospěšné práce či veřejná služba, díky kterým lidé neztratí pracovní návyky a zvýší si tak šanci k samostatnému uplatnění na trhu práce bez pomoci státu a samosprávy, než sociální dávky a sociální bydlení, které často vedou jen k zakonzervování stavu a nemotivují k vlastní iniciativě člověka v hmotné nouzi,“ míní vítkovský starosta.

Sociální bydlení však není jediným tématem petice. „V petici mimo jiné města a obce požadují, aby byly některé opakované přestupky kvalifikovány jako trestný čin. Týká se to například přestupků proti majetku nebo občanskému soužití,“ vysvětlil místopředseda svazu měst a primátor Chomutova Jan Mareš. V současné době jsou podle něj sankce obtížně vymahatelné. Připomněl také, že neexistuje centrální registr přestupků, není možné on-line sdílet informace a posuzovat tak prohřešky proti zákonu komplexně se zohledněním všech skutečností. Starostové se v petici zabývají také problematickým výkupem kovů.

Text petice najdete ZDE. K dispozici bude také v pražském sídle Svazu měst a obcí České republiky i na všech členských městech a obcích. Po ukončení podpisové akce ji petiční výbor předá vládě a parlamentu.

Zdroj: www.smocr.cz

Další zprávy

21.02.2018
Každá správa bytového domu je nutně spojena nejen s pasportem objektu a otevřením účetních knih, ale také s evidenčními a organizačními povinnostmi vlastníka objektu.

K řádnému užívání bytového domu je zapotřebí vedle řady organizačních pokynů především vedení...

19.02.2018 Jestliže se chystáte obložit svou koupelnu a nikdy před tím jste to nedělali, získáte řadu zkušeností, často negativních, které vám napříště ušetří spoustu času a energie.
16.02.2018 V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.
15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
14.02.2018 Zateplení fasády domu dokáže ušetřit až 50 % nákladů na vytápění a klimatizaci ročně. Dům navíc dostane nový kabát, který dnes s drobnými opravami vydrží 50 i více let.