Svaz obcí chce řešit sociální otázky, přichystal petici

Primátoři a starostové měst a obcí apelují na vládu a parlament, aby zajistily veřejný pořádek. Sepsali proto petici, která má upozornit na hlavní problémy veřejného života, které je třeba co nejdříve řešit v kontextu s bezpečností a sociální stabilitou. Dokument, jehož vznik inicioval Svaz měst a obcí, mimo jiné poukazuje na nutnost zavedení registru přestupků či sociální otázky, konkrétně sociální bydlení či veřejně prospěšné práce.

Zástupci měst požadují větší zapojení státu do řešení problémů, s nimiž se potýkají. „Z pohledu měst a obcí je změna současného stavu v oblasti prevence, ochrany občanů a jejich oprávněných požadavků na bezpečnost zcela nevyhnutelná,“ uvedl předseda Svazu měst a obcí České republiky a primátor Kladna Dan Jiránek. Proto již před časem otevřeným dopisem oslovil vybrané ministry a požádal je o změnu současného stavu a větší zapojení měst a obcí do přípravy legislativy v oblasti prevence, konkrétně o spolupráci při řešení zneužívání sociálních dávek, problematiky předražených ubytoven, či otázku nepostihnutelnosti některých osob, které páchají jeden přestupek za druhým. Nyní následuje petice Svazu měst a obcí, kterou má apelovat na příslušné orgány, aby se situace co nejdříve zlepšila.

Města chtějí pro lidi v potížích práci a ne dávky

„Velkým tématem současné doby je sociální bydlení, které je třeba řešit systémově ve spolupráci všech subjektů, jichž se daná oblast týká,“ říká člen předsednictva Svazu měst a obcí a starosta Vítkova Pavel Smolka. Podle něj by stát měl ve spolupráci s územní samosprávou efektivně využít nástroje pro zvýšení zaměstnanosti. „Lepší státem dotované veřejně prospěšné práce či veřejná služba, díky kterým lidé neztratí pracovní návyky a zvýší si tak šanci k samostatnému uplatnění na trhu práce bez pomoci státu a samosprávy, než sociální dávky a sociální bydlení, které často vedou jen k zakonzervování stavu a nemotivují k vlastní iniciativě člověka v hmotné nouzi,“ míní vítkovský starosta.

Sociální bydlení však není jediným tématem petice. „V petici mimo jiné města a obce požadují, aby byly některé opakované přestupky kvalifikovány jako trestný čin. Týká se to například přestupků proti majetku nebo občanskému soužití,“ vysvětlil místopředseda svazu měst a primátor Chomutova Jan Mareš. V současné době jsou podle něj sankce obtížně vymahatelné. Připomněl také, že neexistuje centrální registr přestupků, není možné on-line sdílet informace a posuzovat tak prohřešky proti zákonu komplexně se zohledněním všech skutečností. Starostové se v petici zabývají také problematickým výkupem kovů.

Text petice najdete ZDE. K dispozici bude také v pražském sídle Svazu měst a obcí České republiky i na všech členských městech a obcích. Po ukončení podpisové akce ji petiční výbor předá vládě a parlamentu.

Zdroj: www.smocr.cz

Další zprávy

16.01.2019
Jméno usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí je v našem povědomí nejspíš spjato se squaterstvím. To už je ale minulost, objekt bude sloužit seniorům.

Šatovku najdeme v nejkrásnější části Prahy, v romantickém Šáreckém údolí. Stav budovy byl léta...

15.01.2019 Hned v úvodu si řekneme, že ano, ale je nutno dodržet určitá pravidla a postupy.
14.01.2019 V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy.
10.01.2019 Často se traduje, a je to slyšet i v médiích, že pro jakoukoliv stavební činnost je vyžadován souhlas souseda.
07.01.2019 K vlastnickému právu náleží též právo bránit svůj majetek proti neoprávněným zásahům. Právě oplocování pozemku je projevem vůle vlastníka chránit svůj majetek.