Formy a zajištění bydlení: co vás čeká v novém seriálu?

Věděli jste, že družstevní bydlení spadá pod bydlení nájemní, i když se částečně liší od pronajmutí bytu od obce nebo soukromého majitele? Rozdíly vám vysvětlíme v našem zářijovém seriálu, který věnujeme právě odlišným formám bydlení. Dojde samozřejmě i na bydlení vlastnické a s ním spojená specifika jako je například nutnost stát se členy společenství vlastníků jednotek.

Portál o bydlení pro své čtenáře přichystal další měsíční speciál, v němž přinášíme praktické rady i vysvětlení příslušné legislativy. Tentokrát se budeme zabývat různými formami bydlení včetně toho, jak lidé mohou získat například nájem obecního bytu nebo jakým způsobem se dá financovat koupě vlastního bydlení. 

Co váš čeká během zářijového speciálu nazvaného Formy a zajištění bydlení? Budeme se věnovat zejména následujícím tématům:

  • nájemní bydlení a jeho druhy (obecní nájemní bydlení, soukromé nájemní bydlení)
  • majitelé bytových domů či bytových jednotek
  • družstevní nájemní bydlení (mimo jiné postavení nájemce, podoba nájemní smlouvy, typy bytových družstev) 
  • vlastnictví bytu (společenství vlastníků jednotek, postavení vlastníka jednotky)
  • koupě nového bytu včetně rizik
  • rozhodování o způsobu bydlení a jeho financování
  • další alternativy bydlení (společné sdílení bytu, studentské bydlení, seniorské bydlení, sociální bydlení)

V jednotlivých dílech seriálu upozorníme mimo jiné na hlavní rozdíly v právní úpravě, chybět nebude ani srovnávací tabulka. Součástí seriálu bude i poradna, dotazy můžete už nyní zasílat na mail info@remove-this.portalobydleni.cz. Dosud zodpovězené dotazy najdete ZDE

Zdroj: Portál o bydlení

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...