Formy a zajištění bydlení: nejpopulárnější je vlastní byt či dům

Ústředním tématem zářijového měsíce je zamyšlení nad hlavními formami bydlení, z právního i finančního hlediska. Úvodní obecnou poznámku zaslouží evropsky specifická převaha vlastnické formy bydlení, ať již v podobě bydlení v rodinných domech nebo v bytech. Naopak byla výrazně potlačena nájemní forma bydlení, včetně družstevního nájemního bydlení.

Pokud jde o vztah k bydlení, je a tom Česko podobně jako mnohé evropské země - lidé žijí ve vlastním nebo k tomu směřují. Podle reprezentativního šetření Českého statistického úřadu, který vyšel z výsledků posledního sčítání lidu, své bydlení vlastní téměř 70 procent domácností a dalších deset procent domácností žije v družstevních bytech. Nájemní byty obývá pouze 17,5 procent domácností a dalších několik procent lidí žije v bytech služebních, domovnických a podobně. Takže ve výsledku platí nájemné pouze necelých dvacet procent lidí. 

Rozhodující většina příjmů míří na splácení bydlení

Tato skutečnost má velmi zásadní dopad na ekonomické chování rodin i jednotlivců a zcela jistě zaslouží hlubší pozornost. Na jedné straně je většina příjmů domácností, často rozhodující většina, dlouhodobě vázána na splácení nákladů pořízení bydlení s nemalými rizikovými faktory (výpadky příjmů, zdravotní omezení či rovnou handicap, rodinné vztahy a podobně).

Na straně druhé forma vlastnického bydlení zajišťuje majetkové zázemí pro období penze, kdy má domácnost po splacení hypotéky či jiné formy financování k dispozici dům či ještě lépe byt s přijatelnými a zpravidla i kontrolovatelnými provozními náklady, a zároveň poskytující možnost prodeje nemovitosti a zaplacení jiné formy bydlení (nájem či nějaká z forem seniorského bydlení).

Také lidem v nájmu často chybí finanční rezerva

Opakem budiž nájemní bydlení, kde nájemné spotřebovává vlastník nemovitosti, avšak pořízení nájemního bydlení není spojeno s potřebou zásadního vstupního kapitálu, ani nemusí zatěžovat měsíční rozpočet úrokovými náklady.

Je však otázkou, zda si nájemce včas uvědomí, že nájemní bydlení nevytváří žádnou majetkovou rezervu pro budoucnost a může být v případě například ztráty příjmu taktéž výraznou zátěží rodinného rozpočtu. Určitě nelze ve všech případech předvídat, že si nájemce vytvoří dostatečné finanční zajištění pro tyto případy spolehlivým investováním volných finančních prostředků.

Specifickou formou je družstevní nájemní bydlení, kde ale neplatí, že jeho pořízení v sobě nenese úrokové náklady a současně podílem na rozhodování v bytovém družstvu umožňuje relativně spolehlivou kontrolu nákladů bydlení.

Přitom je formou vytváření majetkového zázemí v podobě družstevního podílu, který je relativně snadno obchodovatelný. Tato forma bydlení, podobně jako forma vlastnického bydlení snižuje mobilitu pracovní síly na rozdíl od nájemního bydlení. Je si však třeba uvědomit, že „stěhování za prací“ nemusí být při velikosti České republiky rozhodujícím faktorem.

Hlavní formy bydlení v České republice:

Vlastnické bydlení 

  • Rodinné domy
  • Bytové jednotky

Nájemní bydlení 

  • Obecní
  • Soukromé
  • Majitelé bytových domů
  • Majitelé jednotlivých bytů či bytových jednotek

Družstevní nájemní bydlení 

  • Podnájemní bydlení v družstevních bytech

Zdroj: ČSRB, redakčně upraveno

Další zprávy

02.05.2018
26. ročník soutěže STAVBA ROKU 2018 uzavírá seznam přihlášených staveb 1. června 2018.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného...

30.04.2018 Při zjištění vlhkosti v bytovém domě nebo bytě je nejdůležitějším krokem zjistit skutečnou příčinu vlhkosti a následně navrhnout opatření k jejímu odstranění.
27.04.2018 Před vlastní modernizací kuchyní a koupelen v bytech bytových domů bychom měli posoudit stavebně technický stav konstrukcí, kterých se navrhované stavební úpravy budou týkat. Platí přitom zásada, že než přistoupíme k vlastní modernizaci, měly by být odstraněny poruchy stavby, které v dalším postupu výstavby mohou znehodnotit její výsledek.
25.04.2018 Podlahy v bytových domech musí splňovat zejména požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
23.04.2018 Ať už se chystáte zateplovat podkroví svépomocí nebo požádáte o spolupráci odborníky, rozhodně se vám budou hodit následující tipy a doporučení.