Formy a zajištění bydlení: nejpopulárnější je vlastní byt či dům

Ústředním tématem zářijového měsíce je zamyšlení nad hlavními formami bydlení, z právního i finančního hlediska. Úvodní obecnou poznámku zaslouží evropsky specifická převaha vlastnické formy bydlení, ať již v podobě bydlení v rodinných domech nebo v bytech. Naopak byla výrazně potlačena nájemní forma bydlení, včetně družstevního nájemního bydlení.

Pokud jde o vztah k bydlení, je a tom Česko podobně jako mnohé evropské země - lidé žijí ve vlastním nebo k tomu směřují. Podle reprezentativního šetření Českého statistického úřadu, který vyšel z výsledků posledního sčítání lidu, své bydlení vlastní téměř 70 procent domácností a dalších deset procent domácností žije v družstevních bytech. Nájemní byty obývá pouze 17,5 procent domácností a dalších několik procent lidí žije v bytech služebních, domovnických a podobně. Takže ve výsledku platí nájemné pouze necelých dvacet procent lidí. 

Rozhodující většina příjmů míří na splácení bydlení

Tato skutečnost má velmi zásadní dopad na ekonomické chování rodin i jednotlivců a zcela jistě zaslouží hlubší pozornost. Na jedné straně je většina příjmů domácností, často rozhodující většina, dlouhodobě vázána na splácení nákladů pořízení bydlení s nemalými rizikovými faktory (výpadky příjmů, zdravotní omezení či rovnou handicap, rodinné vztahy a podobně).

Na straně druhé forma vlastnického bydlení zajišťuje majetkové zázemí pro období penze, kdy má domácnost po splacení hypotéky či jiné formy financování k dispozici dům či ještě lépe byt s přijatelnými a zpravidla i kontrolovatelnými provozními náklady, a zároveň poskytující možnost prodeje nemovitosti a zaplacení jiné formy bydlení (nájem či nějaká z forem seniorského bydlení).

Také lidem v nájmu často chybí finanční rezerva

Opakem budiž nájemní bydlení, kde nájemné spotřebovává vlastník nemovitosti, avšak pořízení nájemního bydlení není spojeno s potřebou zásadního vstupního kapitálu, ani nemusí zatěžovat měsíční rozpočet úrokovými náklady.

Je však otázkou, zda si nájemce včas uvědomí, že nájemní bydlení nevytváří žádnou majetkovou rezervu pro budoucnost a může být v případě například ztráty příjmu taktéž výraznou zátěží rodinného rozpočtu. Určitě nelze ve všech případech předvídat, že si nájemce vytvoří dostatečné finanční zajištění pro tyto případy spolehlivým investováním volných finančních prostředků.

Specifickou formou je družstevní nájemní bydlení, kde ale neplatí, že jeho pořízení v sobě nenese úrokové náklady a současně podílem na rozhodování v bytovém družstvu umožňuje relativně spolehlivou kontrolu nákladů bydlení.

Přitom je formou vytváření majetkového zázemí v podobě družstevního podílu, který je relativně snadno obchodovatelný. Tato forma bydlení, podobně jako forma vlastnického bydlení snižuje mobilitu pracovní síly na rozdíl od nájemního bydlení. Je si však třeba uvědomit, že „stěhování za prací“ nemusí být při velikosti České republiky rozhodujícím faktorem.

Hlavní formy bydlení v České republice:

Vlastnické bydlení 

  • Rodinné domy
  • Bytové jednotky

Nájemní bydlení 

  • Obecní
  • Soukromé
  • Majitelé bytových domů
  • Majitelé jednotlivých bytů či bytových jednotek

Družstevní nájemní bydlení 

  • Podnájemní bydlení v družstevních bytech

Zdroj: ČSRB, redakčně upraveno

Další zprávy

17.08.2018 Požárně bezpečnostní řešení bytového domu tvoří soubor dispozičních, technických a provozních opatření vycházejících z&nbsp;konkrétní situace dané budovy a vztahů k&nbsp;jejímu okolí. Bytové jednotky, jejich počet a rozmístění, jsou zahrnuty v původním návrhu v&nbsp;rámci pasivních a aktivních prvků opatření požární ochrany. Spojování a rozdělování v&nbsp;rámci jednotlivých bytů může zasáhnout do těchto opatření a při návrhu z&nbsp;požárně bezpečnostního hlediska je nutné brát zřetel na: <b...
15.08.2018 Desítky lidí dnes čekaly před oběma pracovišti Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB), aby využily možnost zvýhodněného úvěru. Ten poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím SFRB právě od dnešního dne mladým lidem do 36 let na pořízení nebo opravu vlastní bydlení. Půjčit si lze až dva miliony korun. K dispozici je pro letošní rok zhruba 650 mil. korun. <i>„Těmito půjčkami se snažíme pomoci mladým lidem k&nbsp;pořízení vlastního bytu či domu nebo k&nbsp;tomu, aby si mohli opravit...
13.08.2018 Požárně bezpečnostní řešení bytového domu tvoří soubor dispozičních, technických a provozních opatření vycházejících z&nbsp;konkrétní situace dané budovy a vztahů k&nbsp;jejímu okolí. Bytové jednotky, jejich počet a rozmístění, jsou zahrnuty v původním návrhu v&nbsp;rámci pasivních a aktivních prvků opatření požární ochrany. Spojování a rozdělování v&nbsp;rámci jednotlivých bytů může zasáhnout do těchto opatření a při návrhu z&nbsp;požárně bezpečnostního hlediska je nutné brát zřetel na: <b...
10.08.2018 Regenerace stávajících panelových domů zahrnuje také rekonstrukci bytových jader. Ta prošla rozsáhlým vývojem z&nbsp;pohledu protipožární ochrany. Z&nbsp;hlediska požární ochrany jsou původní montovaná jádra nejcitlivějším místem pro vznik požáru. Důvodem je použití hořlavého materiálu a návaznost na instalační šachtu. Nebezpečí spočívá v&nbsp;možnosti vzniku zplodin hoření zejména kouře a toxických výparů, zamoření požárního úseku bytu a možnosti rychlého šíření účinků požáru přilehlou...
01.08.2018 Při rekonstrukci stoupaček je nutné splnit požadavky protipožární ochrany, jejíž prioritou je ochrana života a zdraví osob, následovaná ochranou majetku. Stoupací potrubí tvoří svislou část instalace rozvodů médií zásobujících jednotlivé byty. Obvykle se jedná o páteřní domovní rozvody vody, kanalizace, plynu, ústředního vytápění a elektroinstalací. Potrubní rozvody jsou posuzovány z&nbsp;hlediska požární bezpečnosti podle několika kritérií: <ul><li>podle druhu vedeného média na hořlavé a...