Dům pro seniory získal v soutěži Stavba roku cenu SFRB

Budova bývalého JZD v jihomoravských Vranovicích se změnila v Dům pro seniory a uspěla v dalším ročníku soutěže Stavba roku. Získala zvláštní cenu Státního fondu rozvoje bydlení za nejlepší stavbu určenou pro bydlení. V přestavěné budově jsou desítky bytů vhodných pro jednotlivce či dvojice obyvatel.

Budova po celkové přestavbě a rekonstrukci

Opuštěný komplex zemědělského družstva ve Vranovicích čeká díky rozsáhlé rekonstrukci a částečně nové dostavbě nový život. Dům pro seniory tvoří celkem tři bloky na půdorysu písmene U, ve vnitrobloku areál doplňuje jídelna se třemi výraznými jehlanovitými světlíky. Budovu horizontálně ozvláštňuji terasy.

Budova Domu pro seniory uspěla ve 22. ročníku soutěže Stavba roku 2014 a to i přes vysokou konkurenci více než šesti desítek přihlášených staveb. Cenu od Státního fondu rozvoje bydlení pro nejlepší stavbu v kategorii domů určených pro bydlení převzal od ředitelky SFRB Evy Helclové starosta obce Jan Helikar na slavnostním galavečeru, který proběhl minulý týden v Praze.

Byty pro soběstačné, lůžkové oddělení pro ty, kdo potřebují péči

V domě je 26 bytů pro jednotlivce s plochou kolem 30 metrů čtverečních a šest zhruba čtyřicetimetrových bytů vhodných i pro dvojice. Všechny byty mají  koupelnu se sprchou či vanou, přípojku na pračku, televizi  a v obytné místnosti je vždy kuchyňská linka s dřezem a elektrickým dvouvařičem. Všechny byty mají také prosklený balkon. Obyvatelé bytů si mohou rovněž pronajmout ledničku nebo televizi. Nájemné činí šest až devět tisíc korun podle velikosti bytů, záloha na služby tři tisíce korun měsíčně.

V domě mohou krom soběstačných seniorů žít na lůžkovém oddělení i lidé, kteří vyžadují zvýšenou péči a to ve dvou či třílůžkových pokojích. Pobyt zde vyjde včetně veškeré péče a služeb na dvacet tisíc korun měsíčně, hodí se tím pádem zejména pro lidi, kteří pobírají příspěvek na péči. Je možné si též pronajmout samostatný byt a do něj si objednat veškerou péči. 

Stavbu čeká prezentace na výstavách a veletrzích

Odborná porota budovu hodnotila podle celé řady kritérií od kvality architektonického řešení a použitých materiálů, přes funkční a prostorové řešení stavby a její začlenění do okolního prostředí, až po celkovou účelnost a originalitu stavby.

Stavba se spolu s dalšími úspěšnými projekty představí mimo jiné na veletrhu ForArch,  na festivalu Architectureweek, v zahradě Senátu Parlamentu ČR a celý následující rok bude putovat po významných veletrzích v oboru. Krom  toho je stavba k vidění v databázi staveb na webu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.

Zdroj: SFRB, www.stavbaroku.cz

 

  • Původní stav vyžadoval velký zásah

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...