Jak je pro Čechy dostupné vlastní bydlení?

Koupěschopnost obyvatelstva je v jednotlivých regionech České republiky různá, což lze vztáhnout i k dostupnosti bydlení. Pokud pro velmi orientační a hrubý odhad použijeme průměrné ceny bytů v jednotlivých krajích ČR a v poměru k nim průměrnou mzdu, lze získat orientační odhad, jak dlouho by bylo nutné v daném kraji „čekat“ na zakoupení bytu ze mzdových příjmů. Statistici ve svých výpočtech, které zveřejnili letos, vyšli z dat za rok 2012.

Poměr kupní ceny bytu nebo domu v daném kraji k velikosti roční průměrné hrubé nominální mzdy dává alespoň hrubou představu o dostupnosti bydlení v jednotlivých krajích České republiky. rozhodně však neplatí, že čím bohatší kraj, tím snazší je koupit si vlastní byt či dům. Protože zatímco rozdíly v průměrném příjmu nejsou zase tak zásadní, ceny nemovitostí se mohou lišit několikanásobně. 

Tabulka níže zachycuje počty let, které by bylo nutné vynaložit při roční průměrné nominální mzdě (jako dvanáctinásobku průměrné nominální měsíční mzdy v daném kraji podle dat za rok 2012) na byt o 60 m2, podle jeho ceny v daném kraji v roce 2012 (cena je propočten a podle zjištěné výše kupní ceny na m2 zpracované útvarem statistiky cen nemovitostí ČSÚ).  

Za výše uvedených předpokladů by domácnostem v ČR trvalo zhruba 3,9 roku, než by našetřily na byt, jehož cena odpovídá průměrné ceně bytu v ČR – za podmínky, že by byly schopné odkládat každý rok v čistém částku, která odpovídá průměrné hrubé měsíční mzdě v ČR To vše v relacích roku 2012.

Tyto průměrné veličiny jsou však v jednotlivých krajích různé, a to jak ceny bytů, tak průměrná mzda vykazované statisticky v příslušném kraji. Rozptyl cen bytů je však podstatně větší než rozptyl mezd, což má významný vliv na zjištěné výsledky.

Nejrychleji se na byt našetří v Ústí nad Labem, nejdéle to trvá v Praze

Nejkratší dobu by šetřily na byt podle jeho ceny v Ústeckém kraji, pouze necelé dva roky (1,87 roku). Je tomu tak nikoli proto, že by zde byla průměrná mzda na tak příznivé úrovni (23 816 korun měsíčně v roce 2012), ale především tím, že ceny bytů v tomto kraji jsou velmi nízké (8 879 korun za m2 oproti 20 108 korunám za m2 za ČR celkem).

Opět vzhledem k vysokým cenám bytů by nejdéle čekaly na pořízení průměrného bytu domácnosti v Praze (6,5 roku), kde je sice průměrná mzda nejvyšší (34 421 korun v roce 212), ovšem cena bytů je v porovnání s ostatními kraji extrémní (45 041 korun za m2).

Při pořizování vlastního domu jsou poměry podobné. 

Poměr kupních cen bytů a domů v jednotlivých krajích ČR a výše průměrné nominální roční mzdy – dostupnost bydlení podle let (data za rok 2012)

 

Kraje

Počty roků nutných k pořízení bytu

 

Kraje

Počty roků nutných k pořízení domu

Ústecký

1,87

 

Vysočina

6,19

Moravskoslezský

2,77

 

Ústecký

7,30

Liberecký

2,81

 

Zlínský

7,65

Karlovarský

3,01

 

Olomoucký

7,77

Jihočeský

3,38

 

Pardubický

7,80

Vysočina

3,40

 

Jihomoravský

7,85

Olomoucký

3,55

 

Plzeňský

7,90

Plzeňský

3,58

 

Moravskoslezský

8,01

Zlínský

3,74

 

Královéhradecký

8,08

Královéhradecký

3,84

 

Jihočeský

8,36

ČR celkem

3,86

 

ČR celkem

8,50

Pardubický

3,93

 

Liberecký

8,53

Středočeský

3,96

 

Karlovarský

9,32

Jihomoravský

4,98

 

Středočeský

11,61

Hl. m. Praha

6,47

 

Hl. m. Praha

19,94

 Zdroj: ČSÚ, vlastní propočty

Další zprávy

17.08.2018 Požárně bezpečnostní řešení bytového domu tvoří soubor dispozičních, technických a provozních opatření vycházejících z&nbsp;konkrétní situace dané budovy a vztahů k&nbsp;jejímu okolí. Bytové jednotky, jejich počet a rozmístění, jsou zahrnuty v původním návrhu v&nbsp;rámci pasivních a aktivních prvků opatření požární ochrany. Spojování a rozdělování v&nbsp;rámci jednotlivých bytů může zasáhnout do těchto opatření a při návrhu z&nbsp;požárně bezpečnostního hlediska je nutné brát zřetel na: <b...
15.08.2018 Desítky lidí dnes čekaly před oběma pracovišti Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB), aby využily možnost zvýhodněného úvěru. Ten poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím SFRB právě od dnešního dne mladým lidem do 36 let na pořízení nebo opravu vlastní bydlení. Půjčit si lze až dva miliony korun. K dispozici je pro letošní rok zhruba 650 mil. korun. <i>„Těmito půjčkami se snažíme pomoci mladým lidem k&nbsp;pořízení vlastního bytu či domu nebo k&nbsp;tomu, aby si mohli opravit...
13.08.2018 Požárně bezpečnostní řešení bytového domu tvoří soubor dispozičních, technických a provozních opatření vycházejících z&nbsp;konkrétní situace dané budovy a vztahů k&nbsp;jejímu okolí. Bytové jednotky, jejich počet a rozmístění, jsou zahrnuty v původním návrhu v&nbsp;rámci pasivních a aktivních prvků opatření požární ochrany. Spojování a rozdělování v&nbsp;rámci jednotlivých bytů může zasáhnout do těchto opatření a při návrhu z&nbsp;požárně bezpečnostního hlediska je nutné brát zřetel na: <b...
10.08.2018 Regenerace stávajících panelových domů zahrnuje také rekonstrukci bytových jader. Ta prošla rozsáhlým vývojem z&nbsp;pohledu protipožární ochrany. Z&nbsp;hlediska požární ochrany jsou původní montovaná jádra nejcitlivějším místem pro vznik požáru. Důvodem je použití hořlavého materiálu a návaznost na instalační šachtu. Nebezpečí spočívá v&nbsp;možnosti vzniku zplodin hoření zejména kouře a toxických výparů, zamoření požárního úseku bytu a možnosti rychlého šíření účinků požáru přilehlou...
01.08.2018 Při rekonstrukci stoupaček je nutné splnit požadavky protipožární ochrany, jejíž prioritou je ochrana života a zdraví osob, následovaná ochranou majetku. Stoupací potrubí tvoří svislou část instalace rozvodů médií zásobujících jednotlivé byty. Obvykle se jedná o páteřní domovní rozvody vody, kanalizace, plynu, ústředního vytápění a elektroinstalací. Potrubní rozvody jsou posuzovány z&nbsp;hlediska požární bezpečnosti podle několika kritérií: <ul><li>podle druhu vedeného média na hořlavé a...