Jak je pro Čechy dostupné vlastní bydlení?

Koupěschopnost obyvatelstva je v jednotlivých regionech České republiky různá, což lze vztáhnout i k dostupnosti bydlení. Pokud pro velmi orientační a hrubý odhad použijeme průměrné ceny bytů v jednotlivých krajích ČR a v poměru k nim průměrnou mzdu, lze získat orientační odhad, jak dlouho by bylo nutné v daném kraji „čekat“ na zakoupení bytu ze mzdových příjmů. Statistici ve svých výpočtech, které zveřejnili letos, vyšli z dat za rok 2012.

Poměr kupní ceny bytu nebo domu v daném kraji k velikosti roční průměrné hrubé nominální mzdy dává alespoň hrubou představu o dostupnosti bydlení v jednotlivých krajích České republiky. rozhodně však neplatí, že čím bohatší kraj, tím snazší je koupit si vlastní byt či dům. Protože zatímco rozdíly v průměrném příjmu nejsou zase tak zásadní, ceny nemovitostí se mohou lišit několikanásobně. 

Tabulka níže zachycuje počty let, které by bylo nutné vynaložit při roční průměrné nominální mzdě (jako dvanáctinásobku průměrné nominální měsíční mzdy v daném kraji podle dat za rok 2012) na byt o 60 m2, podle jeho ceny v daném kraji v roce 2012 (cena je propočten a podle zjištěné výše kupní ceny na m2 zpracované útvarem statistiky cen nemovitostí ČSÚ).  

Za výše uvedených předpokladů by domácnostem v ČR trvalo zhruba 3,9 roku, než by našetřily na byt, jehož cena odpovídá průměrné ceně bytu v ČR – za podmínky, že by byly schopné odkládat každý rok v čistém částku, která odpovídá průměrné hrubé měsíční mzdě v ČR To vše v relacích roku 2012.

Tyto průměrné veličiny jsou však v jednotlivých krajích různé, a to jak ceny bytů, tak průměrná mzda vykazované statisticky v příslušném kraji. Rozptyl cen bytů je však podstatně větší než rozptyl mezd, což má významný vliv na zjištěné výsledky.

Nejrychleji se na byt našetří v Ústí nad Labem, nejdéle to trvá v Praze

Nejkratší dobu by šetřily na byt podle jeho ceny v Ústeckém kraji, pouze necelé dva roky (1,87 roku). Je tomu tak nikoli proto, že by zde byla průměrná mzda na tak příznivé úrovni (23 816 korun měsíčně v roce 2012), ale především tím, že ceny bytů v tomto kraji jsou velmi nízké (8 879 korun za m2 oproti 20 108 korunám za m2 za ČR celkem).

Opět vzhledem k vysokým cenám bytů by nejdéle čekaly na pořízení průměrného bytu domácnosti v Praze (6,5 roku), kde je sice průměrná mzda nejvyšší (34 421 korun v roce 212), ovšem cena bytů je v porovnání s ostatními kraji extrémní (45 041 korun za m2).

Při pořizování vlastního domu jsou poměry podobné. 

Poměr kupních cen bytů a domů v jednotlivých krajích ČR a výše průměrné nominální roční mzdy – dostupnost bydlení podle let (data za rok 2012)

 

Kraje

Počty roků nutných k pořízení bytu

 

Kraje

Počty roků nutných k pořízení domu

Ústecký

1,87

 

Vysočina

6,19

Moravskoslezský

2,77

 

Ústecký

7,30

Liberecký

2,81

 

Zlínský

7,65

Karlovarský

3,01

 

Olomoucký

7,77

Jihočeský

3,38

 

Pardubický

7,80

Vysočina

3,40

 

Jihomoravský

7,85

Olomoucký

3,55

 

Plzeňský

7,90

Plzeňský

3,58

 

Moravskoslezský

8,01

Zlínský

3,74

 

Královéhradecký

8,08

Královéhradecký

3,84

 

Jihočeský

8,36

ČR celkem

3,86

 

ČR celkem

8,50

Pardubický

3,93

 

Liberecký

8,53

Středočeský

3,96

 

Karlovarský

9,32

Jihomoravský

4,98

 

Středočeský

11,61

Hl. m. Praha

6,47

 

Hl. m. Praha

19,94

 Zdroj: ČSÚ, vlastní propočty

Další zprávy

02.05.2018
26. ročník soutěže STAVBA ROKU 2018 uzavírá seznam přihlášených staveb 1. června 2018.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného...

30.04.2018 Při zjištění vlhkosti v bytovém domě nebo bytě je nejdůležitějším krokem zjistit skutečnou příčinu vlhkosti a následně navrhnout opatření k jejímu odstranění.
27.04.2018 Před vlastní modernizací kuchyní a koupelen v bytech bytových domů bychom měli posoudit stavebně technický stav konstrukcí, kterých se navrhované stavební úpravy budou týkat. Platí přitom zásada, že než přistoupíme k vlastní modernizaci, měly by být odstraněny poruchy stavby, které v dalším postupu výstavby mohou znehodnotit její výsledek.
25.04.2018 Podlahy v bytových domech musí splňovat zejména požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
23.04.2018 Ať už se chystáte zateplovat podkroví svépomocí nebo požádáte o spolupráci odborníky, rozhodně se vám budou hodit následující tipy a doporučení.