Jak je pro Čechy dostupné vlastní bydlení?

Koupěschopnost obyvatelstva je v jednotlivých regionech České republiky různá, což lze vztáhnout i k dostupnosti bydlení. Pokud pro velmi orientační a hrubý odhad použijeme průměrné ceny bytů v jednotlivých krajích ČR a v poměru k nim průměrnou mzdu, lze získat orientační odhad, jak dlouho by bylo nutné v daném kraji „čekat“ na zakoupení bytu ze mzdových příjmů. Statistici ve svých výpočtech, které zveřejnili letos, vyšli z dat za rok 2012.

Poměr kupní ceny bytu nebo domu v daném kraji k velikosti roční průměrné hrubé nominální mzdy dává alespoň hrubou představu o dostupnosti bydlení v jednotlivých krajích České republiky. rozhodně však neplatí, že čím bohatší kraj, tím snazší je koupit si vlastní byt či dům. Protože zatímco rozdíly v průměrném příjmu nejsou zase tak zásadní, ceny nemovitostí se mohou lišit několikanásobně. 

Tabulka níže zachycuje počty let, které by bylo nutné vynaložit při roční průměrné nominální mzdě (jako dvanáctinásobku průměrné nominální měsíční mzdy v daném kraji podle dat za rok 2012) na byt o 60 m2, podle jeho ceny v daném kraji v roce 2012 (cena je propočten a podle zjištěné výše kupní ceny na m2 zpracované útvarem statistiky cen nemovitostí ČSÚ).  

Za výše uvedených předpokladů by domácnostem v ČR trvalo zhruba 3,9 roku, než by našetřily na byt, jehož cena odpovídá průměrné ceně bytu v ČR – za podmínky, že by byly schopné odkládat každý rok v čistém částku, která odpovídá průměrné hrubé měsíční mzdě v ČR To vše v relacích roku 2012.

Tyto průměrné veličiny jsou však v jednotlivých krajích různé, a to jak ceny bytů, tak průměrná mzda vykazované statisticky v příslušném kraji. Rozptyl cen bytů je však podstatně větší než rozptyl mezd, což má významný vliv na zjištěné výsledky.

Nejrychleji se na byt našetří v Ústí nad Labem, nejdéle to trvá v Praze

Nejkratší dobu by šetřily na byt podle jeho ceny v Ústeckém kraji, pouze necelé dva roky (1,87 roku). Je tomu tak nikoli proto, že by zde byla průměrná mzda na tak příznivé úrovni (23 816 korun měsíčně v roce 2012), ale především tím, že ceny bytů v tomto kraji jsou velmi nízké (8 879 korun za m2 oproti 20 108 korunám za m2 za ČR celkem).

Opět vzhledem k vysokým cenám bytů by nejdéle čekaly na pořízení průměrného bytu domácnosti v Praze (6,5 roku), kde je sice průměrná mzda nejvyšší (34 421 korun v roce 212), ovšem cena bytů je v porovnání s ostatními kraji extrémní (45 041 korun za m2).

Při pořizování vlastního domu jsou poměry podobné. 

Poměr kupních cen bytů a domů v jednotlivých krajích ČR a výše průměrné nominální roční mzdy – dostupnost bydlení podle let (data za rok 2012)

 

Kraje

Počty roků nutných k pořízení bytu

 

Kraje

Počty roků nutných k pořízení domu

Ústecký

1,87

 

Vysočina

6,19

Moravskoslezský

2,77

 

Ústecký

7,30

Liberecký

2,81

 

Zlínský

7,65

Karlovarský

3,01

 

Olomoucký

7,77

Jihočeský

3,38

 

Pardubický

7,80

Vysočina

3,40

 

Jihomoravský

7,85

Olomoucký

3,55

 

Plzeňský

7,90

Plzeňský

3,58

 

Moravskoslezský

8,01

Zlínský

3,74

 

Královéhradecký

8,08

Královéhradecký

3,84

 

Jihočeský

8,36

ČR celkem

3,86

 

ČR celkem

8,50

Pardubický

3,93

 

Liberecký

8,53

Středočeský

3,96

 

Karlovarský

9,32

Jihomoravský

4,98

 

Středočeský

11,61

Hl. m. Praha

6,47

 

Hl. m. Praha

19,94

 Zdroj: ČSÚ, vlastní propočty

Další zprávy

17.01.2019
Zajistit si odpovídajícího projektanta, je jednou ze základních povinností stavebníka.

Z ustanovení § 152 odst. (2) stavebního zákona ("SZ") vyplývá, že stavebník je povinen pro účely...

16.01.2019 Jméno usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí je v našem povědomí nejspíš spjato se squaterstvím. To už je ale minulost, objekt bude sloužit seniorům.
15.01.2019 Hned v úvodu si řekneme, že ano, ale je nutno dodržet určitá pravidla a postupy.
14.01.2019 V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy.
10.01.2019 Často se traduje, a je to slyšet i v médiích, že pro jakoukoliv stavební činnost je vyžadován souhlas souseda.