Jak je pro Čechy dostupné vlastní bydlení?

Koupěschopnost obyvatelstva je v jednotlivých regionech České republiky různá, což lze vztáhnout i k dostupnosti bydlení. Pokud pro velmi orientační a hrubý odhad použijeme průměrné ceny bytů v jednotlivých krajích ČR a v poměru k nim průměrnou mzdu, lze získat orientační odhad, jak dlouho by bylo nutné v daném kraji „čekat“ na zakoupení bytu ze mzdových příjmů. Statistici ve svých výpočtech, které zveřejnili letos, vyšli z dat za rok 2012.

Poměr kupní ceny bytu nebo domu v daném kraji k velikosti roční průměrné hrubé nominální mzdy dává alespoň hrubou představu o dostupnosti bydlení v jednotlivých krajích České republiky. rozhodně však neplatí, že čím bohatší kraj, tím snazší je koupit si vlastní byt či dům. Protože zatímco rozdíly v průměrném příjmu nejsou zase tak zásadní, ceny nemovitostí se mohou lišit několikanásobně. 

Tabulka níže zachycuje počty let, které by bylo nutné vynaložit při roční průměrné nominální mzdě (jako dvanáctinásobku průměrné nominální měsíční mzdy v daném kraji podle dat za rok 2012) na byt o 60 m2, podle jeho ceny v daném kraji v roce 2012 (cena je propočten a podle zjištěné výše kupní ceny na m2 zpracované útvarem statistiky cen nemovitostí ČSÚ).  

Za výše uvedených předpokladů by domácnostem v ČR trvalo zhruba 3,9 roku, než by našetřily na byt, jehož cena odpovídá průměrné ceně bytu v ČR – za podmínky, že by byly schopné odkládat každý rok v čistém částku, která odpovídá průměrné hrubé měsíční mzdě v ČR To vše v relacích roku 2012.

Tyto průměrné veličiny jsou však v jednotlivých krajích různé, a to jak ceny bytů, tak průměrná mzda vykazované statisticky v příslušném kraji. Rozptyl cen bytů je však podstatně větší než rozptyl mezd, což má významný vliv na zjištěné výsledky.

Nejrychleji se na byt našetří v Ústí nad Labem, nejdéle to trvá v Praze

Nejkratší dobu by šetřily na byt podle jeho ceny v Ústeckém kraji, pouze necelé dva roky (1,87 roku). Je tomu tak nikoli proto, že by zde byla průměrná mzda na tak příznivé úrovni (23 816 korun měsíčně v roce 2012), ale především tím, že ceny bytů v tomto kraji jsou velmi nízké (8 879 korun za m2 oproti 20 108 korunám za m2 za ČR celkem).

Opět vzhledem k vysokým cenám bytů by nejdéle čekaly na pořízení průměrného bytu domácnosti v Praze (6,5 roku), kde je sice průměrná mzda nejvyšší (34 421 korun v roce 212), ovšem cena bytů je v porovnání s ostatními kraji extrémní (45 041 korun za m2).

Při pořizování vlastního domu jsou poměry podobné. 

Poměr kupních cen bytů a domů v jednotlivých krajích ČR a výše průměrné nominální roční mzdy – dostupnost bydlení podle let (data za rok 2012)

 

Kraje

Počty roků nutných k pořízení bytu

 

Kraje

Počty roků nutných k pořízení domu

Ústecký

1,87

 

Vysočina

6,19

Moravskoslezský

2,77

 

Ústecký

7,30

Liberecký

2,81

 

Zlínský

7,65

Karlovarský

3,01

 

Olomoucký

7,77

Jihočeský

3,38

 

Pardubický

7,80

Vysočina

3,40

 

Jihomoravský

7,85

Olomoucký

3,55

 

Plzeňský

7,90

Plzeňský

3,58

 

Moravskoslezský

8,01

Zlínský

3,74

 

Královéhradecký

8,08

Královéhradecký

3,84

 

Jihočeský

8,36

ČR celkem

3,86

 

ČR celkem

8,50

Pardubický

3,93

 

Liberecký

8,53

Středočeský

3,96

 

Karlovarský

9,32

Jihomoravský

4,98

 

Středočeský

11,61

Hl. m. Praha

6,47

 

Hl. m. Praha

19,94

 Zdroj: ČSÚ, vlastní propočty

Další zprávy

16.02.2018
V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.

K ekonomické správě bytového domu patří finanční plánování spojené se správou a provozem bytového...

15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
14.02.2018 Zateplení fasády domu dokáže ušetřit až 50 % nákladů na vytápění a klimatizaci ročně. Dům navíc dostane nový kabát, který dnes s drobnými opravami vydrží 50 i více let.
13.02.2018 Technický facility management je v případě bytových domů komplexní technická správa objektu.
12.02.2018 Lodžie a balkony jsou polohově součástí obvodového pláště domu. Právě tyto stavební prvky jsou zřejmě nejexponovanějšími součástmi obvodového pláště a patří mezi nejvíce degradované součásti staveb.