Vláda schválila novelu o PENB

Vláda minulý týden schválila novelu zákona, která upravuje průkazy energetické náročnosti budov neboli PENB. Kromě toho, že staré domy mít průkaz nemusí, jsou v návrhu i další zajímavé novinky.

Zatímco majitelé starých domů nebudou muset pořizovat průkaz energetické náročnosti budov, ten naopak bude muset být připraven i pro rozestavěnou budovu a to v rámci kolaudace.

Navíc, průkaz bude nutné vystavit znovu, pokud se změní způsob vytápění či ohřevu teplé vody. Realitní společnost budou zodpovědné za uvádění PENB v inzerci a bude muset průkaz na vyzvání inspekce doložit. Dosud majitelé nemovitostí kvůli nepřehlednosti situace s pořízením PENB otálejí, případně je odmítají zcela. Jasněji by měla udělat novela zákona o hospodaření energií, která přinese několik zásadních změn. Současně se zpřísní sankce za nedodržení zákona a zvýší počet kontrol ze strany státní energetické inspekce.

Realitní společnost bude mít zodpovědnost za uvedení PENB

V současné době má majitel povinnost uvádět hodnotu energetického průkazu u každého domu na prodej již v inzerci. Pokud její majitel nedodá realitní společnosti ověřenou kopii PENB, má realitní kancelář povinnost u objektu uvést nejhorší energetickou třídu, tedy “G”. To by se od ledna mohlo změnit a realitní společnost bude za uvádění energetických průkazů v inzerci přímo zodpovědná. V případě uveřejnění inzerátu bez deklarované energetické náročnosti nově hrozí jak majiteli, tak i realitnímu makléři pokuta až sto tisíc korun. případě, že by zodpovědnost ležela na vlastníkovi nemovitosti v podobě právnické osoby (například SVJ či podnikatele), pak je pokuta dokonce až dvě stě tisíc korun.

Domy z roku 1947 a starší bez průkazu

Další z chystaných novinek se dotýká nemovitostí, které byly postaveny před rokem 1947. U takových domů bude nově platit, že pokud se prodávající s kupujícím písemně dohodnou, není průkaz energetické náročnosti nutné pořizovat. Drtivá většina takto starých budov spadá do nejnižší třídy. Jiné by to bylo v případě zrekonstruované nemovitosti, kde je průkaz nadále potřeba.

Novela zákona také obsahuje návrh, aby byl PENB vyžadován nejen pro prodej a pronájem nemovitosti, ale i pro stavby před jejich dokončením a to v rámci kolaudace. Dále novela počítá s tím, že průkaz bude nutné obnovit například v případě, kdy dojde k výměně kotle na ohřev teplé vody či topení.  Takový zásah do budovy totiž změní energetickou náročnost a tedy je možné, že se nemovitost posune do lepší energetické třídy. 

Každý průkaz bude mít unikátní číslo kvůli kontrole

Aby mělo Ministerstvo průmyslu a obchodu dohled nad kvalitou vydávaných energetických průkazů, bude každý PENB opatřován unikátním číslem, podle kterého bude snadné identifikovat konkrétního energetického specialistu, který průkaz zpracovával. Ministerstvo tím chce zabránit nekalým praktikám, kdy některé firmy vydávaly energetické průkazy k budovám, ke kterým neměly k dispozici potřebnou dokumentaci a dokonce ani oprávnění. Vedle toho budou veškeré průkazy evidovány v elektronickém systému, díky kterému bude jejich namátková kontrola mnohem jednodušší a rychlejší než tomu bylo doposud.

Návrh zákona je připraven tak, aby prošel schválením do konce roku s platností od ledna 2015. Ke stejnému datu také platí, že průkaz energetické náročnosti budovy budou muset mít i sdružení vlastníků bytových jednotek (SVJ) - tedy alespoň ty, které mají plochu větší než 1500 metrů čtverečních. Povinnost platí také pro administrativní objekty. Takových nemovitostí je v České republice odhadem několik set tisíc.

Zdroj: realitní kanceláře, Portál o bydlení

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...