Plzeňský domov sv. Zity poskytuje chráněné bydlení seniorům

Nový domov pro seniory slouží od letošního léta klientům v Plzni. Starý obytný dům se díky rekonstrukci proměnil v objekt chráněného bydlení pro seniory. Jeho správce, Městská charita Plzeň, chce poskytovat ubytování starším lidem, kteří potřebují například ošetřovatelskou službu. Přestavbu zaplatilo díky dotacím z Evropské unie.

Třípodlažní objekt s půdní vestavbou disponuje třemi garsoniérami, bytem 1+1 a dvěma byty 2+1. Součástí je i zázemí pro sociální pracovnice a pečovatelky, které nabídnou navazující služby jako tísňovou péči, osobní asistenci nebo ošetřovatelskou službu. Zároveň zde funguje zázemí pro terénní sociální službu.

Charita dům ve Sladkovského ulici získala darem od města poté, co jej několik let předtím měla v nájmu, což však neumožnilo získat dotace na jeho přestavbu. Proto objekt nakonec radnice charitě darovala za podmínky, že zde vybuduje chráněné byty. Příslib peněz z Evropské unie, konkrétně z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, se povedlo získat v březnu 2012, přestavba a rekonstrukce začala v říjnu téhož roku.

Projekt krom osmi milionů korun z regionálního operačního programu podpořilo dvěma miliony korun i město, přispěl i německý podpůrný fond Renovabis a místní firmy.

Zdroj: www.plzen.eu

Další zprávy

18.01.2019
O dotaci se mohou ucházet obce, organizace zřizované obcemi či neziskové organizace. Příjem žádostí byl zahájen 4. ledna 2019.

Hlavní myšlenka konceptu Housing First (Bydlení především) vychází z toho, že lidé v bytové nouzi...

17.01.2019 Zajistit si odpovídajícího projektanta, je jednou ze základních povinností stavebníka.
16.01.2019 Jméno usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí je v našem povědomí nejspíš spjato se squaterstvím. To už je ale minulost, objekt bude sloužit seniorům.
15.01.2019 Hned v úvodu si řekneme, že ano, ale je nutno dodržet určitá pravidla a postupy.
14.01.2019 V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy.