SFRB: pozor na správná čísla účtů pro splácení úvěrů

Již více než rok platí nové účty SFRB, na které je potřeba zasílat splátky úvěrů z jednotlivých programů. Přesto část těch, kdo si nízkoúročenou půjčku od státního fondu vzali, posílá nadále splátky na původní bankovní spojení.

K zavedení nových čísel účtů SFRB přistoupil v souvislosti se změnou zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. Podle tohoto zákona musí všichni příjemci zasílat své platby na nové účty u České národní banky.

Fond proto žádá všechny příjemce, kteří dosud zasílají splátky na předchozí účty, aby splátky začali neprodleně zasílat na správné účty u ČNB. V tabulce jsou čísla účtů uvedena podle programu, ze kterého byl úvěr poskytnut. 

Původní účty budou zrušeny, peníze se nepřipíší správně

SFRB bude nucen do poloviny roku předchozí účty u jiných bank uzavřít. Příjemci se tak mohou vystavit nebezpečí, že jejich platba nebude připsána na správný účet, čímž by jim mohly vznikat neuhrazené pohledávky. Přes opakované obeslání všech klientů bohužel ještě řada z nich platí na nesprávné účty. 

 

Čísla účtů - programy SFRB

Program 

nařízení vlády 

číslo účtu u ČNB  

Úvěr "200" pro mladé

97/2002 Sb.

20001-9527001/0710 

Úvěr "300" pro mladé

616/2004 Sb.

30007-9527001/0710 

Úvěr "150" pro mladé

28/2006 Sb.

150009-9527001/0710 

Úvěr "850 - povodně"

396/2002 Sb.

80004-9527001/0710

 

Zdroj: SFRB

Další zprávy

02.05.2018
26. ročník soutěže STAVBA ROKU 2018 uzavírá seznam přihlášených staveb 1. června 2018.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného...

30.04.2018 Při zjištění vlhkosti v bytovém domě nebo bytě je nejdůležitějším krokem zjistit skutečnou příčinu vlhkosti a následně navrhnout opatření k jejímu odstranění.
27.04.2018 Před vlastní modernizací kuchyní a koupelen v bytech bytových domů bychom měli posoudit stavebně technický stav konstrukcí, kterých se navrhované stavební úpravy budou týkat. Platí přitom zásada, že než přistoupíme k vlastní modernizaci, měly by být odstraněny poruchy stavby, které v dalším postupu výstavby mohou znehodnotit její výsledek.
25.04.2018 Podlahy v bytových domech musí splňovat zejména požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
23.04.2018 Ať už se chystáte zateplovat podkroví svépomocí nebo požádáte o spolupráci odborníky, rozhodně se vám budou hodit následující tipy a doporučení.