SFRB: pozor na správná čísla účtů pro splácení úvěrů

Již více než rok platí nové účty SFRB, na které je potřeba zasílat splátky úvěrů z jednotlivých programů. Přesto část těch, kdo si nízkoúročenou půjčku od státního fondu vzali, posílá nadále splátky na původní bankovní spojení.

K zavedení nových čísel účtů SFRB přistoupil v souvislosti se změnou zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. Podle tohoto zákona musí všichni příjemci zasílat své platby na nové účty u České národní banky.

Fond proto žádá všechny příjemce, kteří dosud zasílají splátky na předchozí účty, aby splátky začali neprodleně zasílat na správné účty u ČNB. V tabulce jsou čísla účtů uvedena podle programu, ze kterého byl úvěr poskytnut. 

Původní účty budou zrušeny, peníze se nepřipíší správně

SFRB bude nucen do poloviny roku předchozí účty u jiných bank uzavřít. Příjemci se tak mohou vystavit nebezpečí, že jejich platba nebude připsána na správný účet, čímž by jim mohly vznikat neuhrazené pohledávky. Přes opakované obeslání všech klientů bohužel ještě řada z nich platí na nesprávné účty. 

 

Čísla účtů - programy SFRB

Program 

nařízení vlády 

číslo účtu u ČNB  

Úvěr "200" pro mladé

97/2002 Sb.

20001-9527001/0710 

Úvěr "300" pro mladé

616/2004 Sb.

30007-9527001/0710 

Úvěr "150" pro mladé

28/2006 Sb.

150009-9527001/0710 

Úvěr "850 - povodně"

396/2002 Sb.

80004-9527001/0710

 

Zdroj: SFRB

Další zprávy

19.02.2018
Jestliže se chystáte obložit svou koupelnu a nikdy před tím jste to nedělali, získáte řadu zkušeností, často negativních, které vám napříště ušetří spoustu času a energie.

Zkušenosti jsou o to cennější, pokud je na shánění firmy a na samotné práce málo času. Čím jsme...

16.02.2018 V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.
15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
14.02.2018 Zateplení fasády domu dokáže ušetřit až 50 % nákladů na vytápění a klimatizaci ročně. Dům navíc dostane nový kabát, který dnes s drobnými opravami vydrží 50 i více let.
13.02.2018 Technický facility management je v případě bytových domů komplexní technická správa objektu.