SFRB: pozor na správná čísla účtů pro splácení úvěrů

Již více než rok platí nové účty SFRB, na které je potřeba zasílat splátky úvěrů z jednotlivých programů. Přesto část těch, kdo si nízkoúročenou půjčku od státního fondu vzali, posílá nadále splátky na původní bankovní spojení.

K zavedení nových čísel účtů SFRB přistoupil v souvislosti se změnou zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. Podle tohoto zákona musí všichni příjemci zasílat své platby na nové účty u České národní banky.

Fond proto žádá všechny příjemce, kteří dosud zasílají splátky na předchozí účty, aby splátky začali neprodleně zasílat na správné účty u ČNB. V tabulce jsou čísla účtů uvedena podle programu, ze kterého byl úvěr poskytnut. 

Původní účty budou zrušeny, peníze se nepřipíší správně

SFRB bude nucen do poloviny roku předchozí účty u jiných bank uzavřít. Příjemci se tak mohou vystavit nebezpečí, že jejich platba nebude připsána na správný účet, čímž by jim mohly vznikat neuhrazené pohledávky. Přes opakované obeslání všech klientů bohužel ještě řada z nich platí na nesprávné účty. 

 

Čísla účtů - programy SFRB

Program 

nařízení vlády 

číslo účtu u ČNB  

Úvěr "200" pro mladé

97/2002 Sb.

20001-9527001/0710 

Úvěr "300" pro mladé

616/2004 Sb.

30007-9527001/0710 

Úvěr "150" pro mladé

28/2006 Sb.

150009-9527001/0710 

Úvěr "850 - povodně"

396/2002 Sb.

80004-9527001/0710

 

Zdroj: SFRB

Další zprávy

16.01.2019
Jméno usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí je v našem povědomí nejspíš spjato se squaterstvím. To už je ale minulost, objekt bude sloužit seniorům.

Šatovku najdeme v nejkrásnější části Prahy, v romantickém Šáreckém údolí. Stav budovy byl léta...

15.01.2019 Hned v úvodu si řekneme, že ano, ale je nutno dodržet určitá pravidla a postupy.
14.01.2019 V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy.
10.01.2019 Často se traduje, a je to slyšet i v médiích, že pro jakoukoliv stavební činnost je vyžadován souhlas souseda.
07.01.2019 K vlastnickému právu náleží též právo bránit svůj majetek proti neoprávněným zásahům. Právě oplocování pozemku je projevem vůle vlastníka chránit svůj majetek.