Nové stanovy pro SVJ. Kde se inspirovat?

Z výsledků ankety k novému občanskému zákoníku vyplývá, že čtenáři Portálu o bydlení považují za velký problém zrušení vzorových stanov pro společenství vlastníků jednotek. Příklady, ze kterých mohou SVJ při tvorbě nových stanov vycházet, nicméně dále existují.

Na úvod je potřeba připomenout, že původní stanovy společenství vlastníků jednotek nepřestávají platit. Dokonce ani tam, kde SVJ vlastní stanovy nepřijalo a postupovalo podle vzorových stanov. A že není pravda, že kvůli nové legislativě musí všechna SVJ své stanovy od základu předělat.

Ve skutečnosti je to tak, že platnosti pozbývají pouze ta ustanovení, která jsou v rozporu s novým občanským zákoníkem, a povinností společenství vlastníků jednotek (coby právnické osoby) je do tří let od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku upravit podle něj všechny náležitosti. S touto úpravou tak není nutné pospíchat a okamžitě přijímat nové stanovy, naopak odborníci často doporučují vyčkat na ustálení výkladu nové právní úpravy. 

Na Portálu o bydlení vám pro inspiraci přinášíme odkazy na to, kde příklady nových stanov najít. Jeden z nich vypracovalo Družstevní marketingové sdružení Česká republika a naleznete je ZDE. Příklad stanov rovněž nabízí svým členům Sdružení nájemníků České republiky. Více informací ZDE

Zdroj: Portál o bydlení, SON, DMSCR

Další zprávy

02.05.2018
26. ročník soutěže STAVBA ROKU 2018 uzavírá seznam přihlášených staveb 1. června 2018.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného...

30.04.2018 Při zjištění vlhkosti v bytovém domě nebo bytě je nejdůležitějším krokem zjistit skutečnou příčinu vlhkosti a následně navrhnout opatření k jejímu odstranění.
27.04.2018 Před vlastní modernizací kuchyní a koupelen v bytech bytových domů bychom měli posoudit stavebně technický stav konstrukcí, kterých se navrhované stavební úpravy budou týkat. Platí přitom zásada, že než přistoupíme k vlastní modernizaci, měly by být odstraněny poruchy stavby, které v dalším postupu výstavby mohou znehodnotit její výsledek.
25.04.2018 Podlahy v bytových domech musí splňovat zejména požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
23.04.2018 Ať už se chystáte zateplovat podkroví svépomocí nebo požádáte o spolupráci odborníky, rozhodně se vám budou hodit následující tipy a doporučení.