Nové stanovy pro SVJ. Kde se inspirovat?

Z výsledků ankety k novému občanskému zákoníku vyplývá, že čtenáři Portálu o bydlení považují za velký problém zrušení vzorových stanov pro společenství vlastníků jednotek. Příklady, ze kterých mohou SVJ při tvorbě nových stanov vycházet, nicméně dále existují.

Na úvod je potřeba připomenout, že původní stanovy společenství vlastníků jednotek nepřestávají platit. Dokonce ani tam, kde SVJ vlastní stanovy nepřijalo a postupovalo podle vzorových stanov. A že není pravda, že kvůli nové legislativě musí všechna SVJ své stanovy od základu předělat.

Ve skutečnosti je to tak, že platnosti pozbývají pouze ta ustanovení, která jsou v rozporu s novým občanským zákoníkem, a povinností společenství vlastníků jednotek (coby právnické osoby) je do tří let od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku upravit podle něj všechny náležitosti. S touto úpravou tak není nutné pospíchat a okamžitě přijímat nové stanovy, naopak odborníci často doporučují vyčkat na ustálení výkladu nové právní úpravy. 

Na Portálu o bydlení vám pro inspiraci přinášíme odkazy na to, kde příklady nových stanov najít. Jeden z nich vypracovalo Družstevní marketingové sdružení Česká republika a naleznete je ZDE. Příklad stanov rovněž nabízí svým členům Sdružení nájemníků České republiky. Více informací ZDE

Zdroj: Portál o bydlení, SON, DMSCR

Další zprávy

16.01.2019
Jméno usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí je v našem povědomí nejspíš spjato se squaterstvím. To už je ale minulost, objekt bude sloužit seniorům.

Šatovku najdeme v nejkrásnější části Prahy, v romantickém Šáreckém údolí. Stav budovy byl léta...

15.01.2019 Hned v úvodu si řekneme, že ano, ale je nutno dodržet určitá pravidla a postupy.
14.01.2019 V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy.
10.01.2019 Často se traduje, a je to slyšet i v médiích, že pro jakoukoliv stavební činnost je vyžadován souhlas souseda.
07.01.2019 K vlastnickému právu náleží též právo bránit svůj majetek proti neoprávněným zásahům. Právě oplocování pozemku je projevem vůle vlastníka chránit svůj majetek.