Bytové domy a energie: co vás čeká v novém seriálu?

Blížící se topná sezóna znovu oživuje mnoho otázek spojených s energiemi či vodou v bytových domech. Proto jsme se rozhodli tomuto tématu věnovat náš říjnový seriál. Zároveň můžete nadále posílat dotazy do poradny Portálu o bydlení.

Rozhodli jsme se, že v následujících týdnech se postupně v několika dílech budeme věnovat problematice energií v bytových domech, protože kolem ní panuje mnoho nejasností i vyloženě sporných bodů.

Na jedné straně jde třeba o to, že majitelé bytových domů energie či vodu ne vždy správně účtují, na straně druhé fakt, že od ledna by měly bát v bytech indikátory měření tepla, ale prováděcí předpis teprve vzniká.

Vysvětlíme vám, jaká je momentální situace včetně popisu trendů, které lze sledovat ve způsobech měření spotřeby energií, kde stále větší roli hraje moderní elektronika a internet. 

Zajímavá je také možnost změnit dodavatele energií, které se proto budeme rovněž věnovat. 

Potřebujete poradit? Obraťte se na naši poradnu

Počítáme samozřejmě také s tím, že problematika říjnového seriálu vyvolá množství dotazů. Ty můžete směřovat na naši poradnu - stačí, když dotaz s podrobným popisem konkrétní situace pošlete na mailovou adresu info@remove-this.portalobydleni.cz. 

Již zodpovězené dotazy postupně zveřejňujeme v rubrice poradna ZDE. Můžete je zde vyhledávat podle rozdělení do tematických kapitol. Jednu z nich už nějakou dobu věnujeme právě problematice vyúčtování a služeb, která s naším říjnovým tématem úzce souvisí. 

Zdroj: Portál o bydlení

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...