Chrudim chystá regeneraci sídliště Větrník

O tom, jak se lidem žije, nerozhoduje jen stav bytů nebo bytových domů, ale také celkový vzhled dané lokality. Proto města čím dál více řeší také revitalizaci celých sídlišť. Patří mezi ně i Chrudim, kde lidem například chybí parkovací místa mezi domy či místo, kde by mohli vykládat nákupy z auta.

Regenerace chrudimského sídliště Větrník dostává sále konkrétnější podobu. V září proběhlo v jeho vnitrobloku další ze série plánovacích setkání. Sešlo se několik desítek obyvatel panelových domů, kteří přišli diskutovat o řešení revitalizace panelového sídliště s architektem Václavem Škardou, místostarostou města Janem Čechlovským i zástupci odborů městského odboru územního plánování a regionálního rozvoje a odboru dopravy. 

Lidé budou moci pečovat o předzahrádky

Cílem setkání bylo představit plánované úpravy prostranství na sídlišti mezi panelovými domy, které navrhl Ing. arch. Václav Škarda. Navrhované změny by měly přispět k regeneraci prostranství, bezpečnějšímu pohybu chodců, cyklistů i řidičů, ozelenění prostranství, zklidnění zóny, ke zvýšení kapacity parkování, které patří k nejpalčivějšímu problému sídliště.

Zájem vzbudil například nápad na vymezení území za pomoci stříhaného plotu s průchody 
či možnost vytvoření předzahrádek, které spojí dům s parterem. Díky tomu by obyvatelé 
procházeli domů přes známou plochu, kterou mohou opečovávat. 

Z vyšlapaných cest v trávě vzniknou chodníky

Vzniknout by měla také náměstíčka jako centra pro setkávání obyvatel, místo pro posezení 
s výhledem na krajinu. Účastníci debaty se rovněž zajímali třeba o to, zda budete možné 
zastavit před vchodem panelových domů pro vyložení nákupu a domluvili se, že se prostor 
pro takovou manipulaci v návrhu rozšíří. Vedení města rovněž potvrdilo, že nechá coby 
chodníky upravit i cesty, které si lidé sami vyšlapali v trávě, protože to odpovídá přirozenému 
pohybu obyvatel. 
Podle vznesených připomínek občanů bude co nejdříve dopracována studie architekta Škardy. 
Na základě studie proběhne zpracování dalších stupňů projektové dokumentace na řešení 
úpravy dané lokality.
Město chce získat do konce roku 2014 stavební povolení a začátkem roku následujícího podat 
žádost o dotaci na regeneraci panelového sídliště. V případě získání dotace počítá město s tím, 
že první stavební práce na projektu by byly zahájeny ještě v roce 2015.
Zdroj: www.chrudim.eu

Další zprávy

18.10.2018
V současné době existují v České republice pro finanční zabezpečení dostupnosti bydlení dvě sociální dávky, které mohou využít také senioři.

O kterých dávkách mluvíme?

1. Příspěvek na bydlení, upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní...

17.10.2018 Senioři jsou v České republice jednou z nejohroženějších skupin obyvatel z pohledu dostupnosti bydlení i jeho nákladové přiměřenosti.
17.10.2018 Od 15. října mohou stavitelé a majitelé rodinných domů získat dotace z programu NZÚ také na úsporné rekonstrukce domů realizované svépomocí, na venkovní stínicí techniku, stavbu domu v nízkoenergetickém standardu nebo výměnu starých kamen bez nutnosti zateplení.
16.10.2018 Jak zlepšit dostupnost vlastního bydlení? Politická strana Piráti tuto otázku hodlá řešit novelou zákona, která by měla změnit pravidla placení daní z nabytí nemovitosti.
15.10.2018 Ostravský projekt nazvaný Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava zvítězil v mezinárodní soutěži o nejlepší evropský projekt podporovaný politikou soudržnosti EU RegioStars 2018.