Zájem o likvidaci kompostu v Blansku stoupá jen pomalu

Jihomoravskému Blansku se podařilo rozjezd provoz kompostárny, takže už nehrozí, že by město muselo vracet státní dotaci, za kterou ji postavilo. Lidé se naučili sem dávat bioodpad z domácností. Zájemci mohou navíc za uložený bioodpad dostat hotový kompost.

Rada města Blanska vzala na vědomí stanovisko Státního fondu životního prostředí ke snížení monitorovacích ukazatelů na projekt novostavby zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů, díky kterému není nutné zamýšlené snížení kapacity blanenské kompostárny. Vrácení dotace ve výši 17 milionů korun tedy městu nehrozí.

„O snížení kapacity kompostárny jsme uvažovali z důvodu udržitelnosti projektu, ve kterém bylo stanoveno, že v průběhu pěti let se musí zařízení naplnit podle zadaných parametrů tak, abychom nebyli nuceni vrátit získanou dotaci. Když totiž kompostárna zahajovala v roce 2011 svůj zkušební provoz, bylo sem uloženo 500 tun bio-odpadu a její celková kapacita je 2173 tun,“ uvedl Jiří Crha, místostarosta.

Lidé ukládají tuny bioodpadu

Město se snažilo o maximální propagaci tak, aby se kompostárna rozjela. Naštěstí se to podle místostarosty podařilo a množství dováženého bio-odpadu se postupně zvyšovalo. V roce 2012 zde bylo zpracováno 1012 tun, v roce následujícím pak 1646 tun. „Chtěli jsme tedy dosáhnout snížení právě na 1600 tun, ze Státního fondu nám však zatím došla pozitivní zpráva, že již vloni se nám podařilo splnit naplnitelnost zařízení na 75 %, respektují totiž určitou toleranci. V letošním roce bude naplněna kompletně, už dnes se totiž naplnění 
pohybuje kolem 2000 tun, a to máme před sebou ještě podzim,“
doplnil Crha.

Bio-odpady zpracovávané v blanenské kompostárně nepocházejí čistě z Blanska samotného (to dodává asi 500 až 800 tun). Materiál se sem vozí i z okolních obcí a jinými subjekty, pravidelným dodavatelem je i Sdružení obcí z Tišnovska a podobně. 

Město Blansko také organizuje ve dvoutýdenních intervalech pravidelný svoz pytlového odpadu. Lidé, kteří sem dodají bioodpad, si mohou odvézt kompost zdarma ve stejném množství.


Zdroj: www.blansko.cz

Další zprávy

21.02.2018
Každá správa bytového domu je nutně spojena nejen s pasportem objektu a otevřením účetních knih, ale také s evidenčními a organizačními povinnostmi vlastníka objektu.

K řádnému užívání bytového domu je zapotřebí vedle řady organizačních pokynů především vedení...

19.02.2018 Jestliže se chystáte obložit svou koupelnu a nikdy před tím jste to nedělali, získáte řadu zkušeností, často negativních, které vám napříště ušetří spoustu času a energie.
16.02.2018 V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.
15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
14.02.2018 Zateplení fasády domu dokáže ušetřit až 50 % nákladů na vytápění a klimatizaci ročně. Dům navíc dostane nový kabát, který dnes s drobnými opravami vydrží 50 i více let.