Bytové domy a energie: co potřebujete vědět o elektřině?

Zdá se vám, že za elektrickou energii platíte čím dál více a že to neodpovídá spotřebě a tomu, jak se její ceny vyvíjejí? Možná máte pravdu a pak je na místě uvažovat například o změně dodavatele. Ze všeho nejdříve je však dobré uvědomit si, jak se ceny za elektřinu tvoří.

Jak se vlastně tvoří ceny, které domácnosti nebo celé bytové domy platí za elektřinu? 

Ceny za elektrickou energii se skládá ze dvou části: 

1. složky regulovaných Energetickým regulačním úřadem (ERÚ)

a. cena za distribuci (doprava elektřiny od výrobce ke konečnému zákazníkovi)
b. cena za systémové služby
c. cena za zúčtování operátorem trhu
d. cena za podporu obnovitelných zdrojů

2. neregulované složky – ceny za silovou elektřinu
Cena za silovou elektřinu je hlavním předmětem zájmu dodavatelů při oslovování potenciálních 
zákazníků. Její výše není regulována a je tou částí ceny, kterou může zákazník ovlivnit výběrem 
svého dodavatele.

Postup změny dodavatele je detailně popsán na webových stránkách Energetického regulačního úřadu (www.eru.cz) 

Jaká jsou pravidla pro společné části domu? 

Primární možností, jak uspořit na elektrické energii ve společných částech domu, je zvolit vhodného dodavatele silové elektřiny. Tímto krokem lze uspořit až 10% nákladů za energie bez investičních nákladů.

Vzhledem k tomu, že celková platba za elektrickou energii je kromě silové elektřiny složena také z tzv. 
regulovaných distribučních poplatků, a to až ze 70%, je možno uspořit výrazně i na této položce. 

V praxi se setkáváme s tím, že SBD a SVJ mají na společné části domů sjednánu nevhodnou 
tzv. podnikatelskou distribuční sazbu C (např. C01d, C02d.). Přitom vyhláška č. 541/2005 Sb., o 
pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou v příloze 4a 
výslovně kategorizuje tyto odběrná místa do distribučních sazeb určených pro sektor domácnosti, 
tedy distribuční sazby D (např. D01d, D02d). Tyto sazby mají nižší jednotkové ceny jak za jističe, tak 
za další regulované položky. Změnou sazeb z C na D může dojít k další úspoře až 30%. Tato změna 
sebou nenese žádné dodatečné náklady a jedná se pouze o administrativní úkon.

Další možností úspor je fyzické snížení velikosti hlavního jištění jak u sklepních prostor, tak 
u osvětlení. Historicky byly sklepní prostory více využívány. Byly vybaveny elektrospotřebiči (např. 
pračky, sušičky, apod.) a tudíž byl požadavek na velikost jištění větší. 

Dále se výrazně změnila technologie osvětlování společných částí domů, kdy velké množství 
klasických žárovkových osvětlovacích těles je nahrazována úspornými ledkovými osvětleními. Po 
novelizaci shora citovaných zákonů bude tato možnost zvýšení úspor pravděpodobně nejvýhodnější.

Jak mohou ušetřit bytové jednotky? 

U bytových jednotek může opět vzniknout primární beznákladová úspora vhodnou volbou dodavatele elektřiny jejím odběratelem. 

Nákladovost za elektřinu lze výrazně ovlivnit vhodným výběrem produktu. Obecně je znám princip 
garance stability ceny po určité období, někdy doplněný i finančním bonusem, výměnou za déletrvající 
závazek odběratele k odběru elektrické energie. Současně si je však třeba připomenout, že v 
posledních třech letech klesla cena za silovou elektřinu téměř o 30 procent a odběratelé s fixovanou cenou 
se připravili o možnost využívat tohoto klesajícího trendu. Z uvedeného důvodu je vhodné fixaci 
nejvyšší ceny na určité období doplnit závazkem dodavatele, že dokáže reagovat na pokles ceny.

Mezi novinky naopak patří např. možnost sjednat cenu za dodávku elektrické energie proměnlivou 
v čase, tzv. „hodinové burzovní produkty“. V tomto případě platí odběratel za každou odebranou 
hodinu. Vzhledem ke struktuře odběru domácností, kdy je výrazná spotřeba elektřiny především o 
víkendech, a v tomto čase jsou ceny za silovou elektřinu nejlevnější, může být takové řešení pro 
koncového odběratele dalším zajímavým nápadem. 

Na co si dát pozor? 

Při výběru vhodného dodavatele elektrické energie je dobré využít informací na informačních portálech veřejné správy, kam patří především zmíněné webové stránky Energetického regulačního úřadu (www.eru.cz). Zájemce o informace zde najde přehledně uspořádaný přehled svých práv i povinností dodavatelů, dozví se více o liberalizovaném trhu energií a získá i odpovědi na nejčastějšídotazy a již zmíněný návod, jak si má počínat při změně dodavatele. Sem také mohou být směřovány případné dotazy vyplývající z reklamací, pro které byly vyčerpány standardní reklamační postupy u příslušného dodavatele.Snad již rozšířenou samozřejmostí je obezřetnost při „rychlých“ nabídkách různých zástupců či zprostředkovatelů v rámci návštěvu domu či bytu. Lze jen doporučit vždy důkladné zvážení nabídky před její zbrklou akceptací.

Zdroj: ČSRB, redakčně upraveno

Další zprávy

21.02.2018
Každá správa bytového domu je nutně spojena nejen s pasportem objektu a otevřením účetních knih, ale také s evidenčními a organizačními povinnostmi vlastníka objektu.

K řádnému užívání bytového domu je zapotřebí vedle řady organizačních pokynů především vedení...

19.02.2018 Jestliže se chystáte obložit svou koupelnu a nikdy před tím jste to nedělali, získáte řadu zkušeností, často negativních, které vám napříště ušetří spoustu času a energie.
16.02.2018 V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.
15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
14.02.2018 Zateplení fasády domu dokáže ušetřit až 50 % nákladů na vytápění a klimatizaci ročně. Dům navíc dostane nový kabát, který dnes s drobnými opravami vydrží 50 i více let.