Energie a bytové domy: mezi dodavateli si můžete vybrat

Na jedné straně dominantní dodavatelé, na které jsou lidé roky zvyklí, na straně druhé noví prodejci, snažící se zaujmout zejména cenami. Tak momentálně vypadá trh s dodávkami plynu či elektřiny do bytových domů. Co je dobré si uvědomit?

Praktická účinnost energetického zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), definujícího
liberalizovaný trh energií a umožňujícího odběrateli uspořit za energie výběrem z více dodavatelů,
je dosud charakterizována soupeřením dominantních dodavatelů na energetickém trhu s novými 
alternativními společnostmi.

Zákaznický servis se zlepšuje

Ty se své zákazníky v naprosté většině případů snaží oslovit nabídkou výhodnější ceny energií. Výsledkem tohoto „energetického boje o zákazníka“ je pozitivní finanční dopad na odběratele, kdy dodavatelé pod konkurenčním tlakem a také vlivem vývoje cen elektrické energie a plynu na světových trzích v posledním období výrazně snížili ceny za energie.

Důležitým přínosem konkurenčního prostředí je také posílení zákaznického servisu odběratelům. Právě na 
zkvalitnění a rozšíření služeb zákazníkům se upírá stále větší pozornost dodavatelů energií, mimo jiné 
proto, že se cenové rozpětí jejich nabídek, zejména u alternativních dodavatelů, postupně vyrovnává.

Přemýšlejte, jaké používáte spotřebiče a žárovky

Další možností, jak uspořit náklady na energie, je vhodná skladba spotřebičů v odběrných místech, 
ať již jde o byty nebo společné části domu. Náhradou stávajících elektrospotřebičů a žárovek za 
nové „šetrné“ spotřebiče a nové typy osvětlovací techniky např. LED osvětlení, je možno docílit 
značných úspor.

Nicméně takové řešení má i vyšší pořizovacími náklady, které je nutné předem vyhodnotit. Nejekonomičtější je toto provádět postupně dle životnosti stávajících spotřebičů. 

Nemáte zbytečně silný jistič? 

Poslední možností jak uspořit za energie, je technický zásah v odběrném místě, a to snížení velikosti 
jističe, za který odběratel platí pravidelné měsíční platby bez ohledu na množství odebrané energie. 

V současnosti je výhodnost této možnosti úspor v porovnání s investičními náklady na realizaci 
a revizní zprávu nejméně diskutabilní. Otázkou je, nakolik se tato oblast pootevře po dokončení
připravovaných novel zmíněného energetického zákona a zákona č. 165/2012 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů o podporovaných zdrojích energie.

Druhý z obou předpisů vztahuje výběr poplatků za obnovitelné zdroje a další distribuční poplatky nikoliv již na množství spotřebované elektrické energie odběratelem, nýbrž právě na pravidelné měsíční úhrady vztažené k velikosti jističe. 

Je velmi pravděpodobné, že přijetím nového řešení výběru poplatků za obnovitelné zdroje může být 
hledání úspor v naznačené oblasti významnější nežli úspora na samotné spotřebě elektrické energie.

Zdroj: ČSRB, redakčně upraveno

Další zprávy

16.10.2018
Jak zlepšit dostupnost vlastního bydlení? Politická strana Piráti tuto otázku hodlá řešit novelou zákona, která by měla změnit pravidla placení daní z nabytí nemovitosti.

Tato daň se platí z tak zvaných úplatných převodů nemovitých věcí, tedy z jejich prodeje a směn....

15.10.2018 Ostravský projekt nazvaný Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava zvítězil v mezinárodní soutěži o nejlepší evropský projekt podporovaný politikou soudržnosti EU RegioStars 2018.
12.10.2018 Na III. grémiu k zákonu o sociálním bydlení, které se konalo na Ministerstvu pro místní rozvoj, se sešli všichni významní partneři.
11.10.2018 Od pátku 9. do neděle 11. listopadu proběhne další ročník akce Dny pasivních domů, v rámci níž bude možné se zeptat přímo majitelů těchto domů, jak se jim v nich žije, jak fungují a také jak se staví.
10.10.2018 V jednacím sále Akademie veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj se uskuteční 1. seminář pro žadatele o dotaci z programu Podpora bydlení pro rok 2019.