Energie a bytové domy: mezi dodavateli si můžete vybrat

Na jedné straně dominantní dodavatelé, na které jsou lidé roky zvyklí, na straně druhé noví prodejci, snažící se zaujmout zejména cenami. Tak momentálně vypadá trh s dodávkami plynu či elektřiny do bytových domů. Co je dobré si uvědomit?

Praktická účinnost energetického zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), definujícího
liberalizovaný trh energií a umožňujícího odběrateli uspořit za energie výběrem z více dodavatelů,
je dosud charakterizována soupeřením dominantních dodavatelů na energetickém trhu s novými 
alternativními společnostmi.

Zákaznický servis se zlepšuje

Ty se své zákazníky v naprosté většině případů snaží oslovit nabídkou výhodnější ceny energií. Výsledkem tohoto „energetického boje o zákazníka“ je pozitivní finanční dopad na odběratele, kdy dodavatelé pod konkurenčním tlakem a také vlivem vývoje cen elektrické energie a plynu na světových trzích v posledním období výrazně snížili ceny za energie.

Důležitým přínosem konkurenčního prostředí je také posílení zákaznického servisu odběratelům. Právě na 
zkvalitnění a rozšíření služeb zákazníkům se upírá stále větší pozornost dodavatelů energií, mimo jiné 
proto, že se cenové rozpětí jejich nabídek, zejména u alternativních dodavatelů, postupně vyrovnává.

Přemýšlejte, jaké používáte spotřebiče a žárovky

Další možností, jak uspořit náklady na energie, je vhodná skladba spotřebičů v odběrných místech, 
ať již jde o byty nebo společné části domu. Náhradou stávajících elektrospotřebičů a žárovek za 
nové „šetrné“ spotřebiče a nové typy osvětlovací techniky např. LED osvětlení, je možno docílit 
značných úspor.

Nicméně takové řešení má i vyšší pořizovacími náklady, které je nutné předem vyhodnotit. Nejekonomičtější je toto provádět postupně dle životnosti stávajících spotřebičů. 

Nemáte zbytečně silný jistič? 

Poslední možností jak uspořit za energie, je technický zásah v odběrném místě, a to snížení velikosti 
jističe, za který odběratel platí pravidelné měsíční platby bez ohledu na množství odebrané energie. 

V současnosti je výhodnost této možnosti úspor v porovnání s investičními náklady na realizaci 
a revizní zprávu nejméně diskutabilní. Otázkou je, nakolik se tato oblast pootevře po dokončení
připravovaných novel zmíněného energetického zákona a zákona č. 165/2012 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů o podporovaných zdrojích energie.

Druhý z obou předpisů vztahuje výběr poplatků za obnovitelné zdroje a další distribuční poplatky nikoliv již na množství spotřebované elektrické energie odběratelem, nýbrž právě na pravidelné měsíční úhrady vztažené k velikosti jističe. 

Je velmi pravděpodobné, že přijetím nového řešení výběru poplatků za obnovitelné zdroje může být 
hledání úspor v naznačené oblasti významnější nežli úspora na samotné spotřebě elektrické energie.

Zdroj: ČSRB, redakčně upraveno

Další zprávy

02.05.2018
26. ročník soutěže STAVBA ROKU 2018 uzavírá seznam přihlášených staveb 1. června 2018.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného...

30.04.2018 Při zjištění vlhkosti v bytovém domě nebo bytě je nejdůležitějším krokem zjistit skutečnou příčinu vlhkosti a následně navrhnout opatření k jejímu odstranění.
27.04.2018 Před vlastní modernizací kuchyní a koupelen v bytech bytových domů bychom měli posoudit stavebně technický stav konstrukcí, kterých se navrhované stavební úpravy budou týkat. Platí přitom zásada, že než přistoupíme k vlastní modernizaci, měly by být odstraněny poruchy stavby, které v dalším postupu výstavby mohou znehodnotit její výsledek.
25.04.2018 Podlahy v bytových domech musí splňovat zejména požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
23.04.2018 Ať už se chystáte zateplovat podkroví svépomocí nebo požádáte o spolupráci odborníky, rozhodně se vám budou hodit následující tipy a doporučení.