Energie a bytové domy: mezi dodavateli si můžete vybrat

Na jedné straně dominantní dodavatelé, na které jsou lidé roky zvyklí, na straně druhé noví prodejci, snažící se zaujmout zejména cenami. Tak momentálně vypadá trh s dodávkami plynu či elektřiny do bytových domů. Co je dobré si uvědomit?

Praktická účinnost energetického zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), definujícího
liberalizovaný trh energií a umožňujícího odběrateli uspořit za energie výběrem z více dodavatelů,
je dosud charakterizována soupeřením dominantních dodavatelů na energetickém trhu s novými 
alternativními společnostmi.

Zákaznický servis se zlepšuje

Ty se své zákazníky v naprosté většině případů snaží oslovit nabídkou výhodnější ceny energií. Výsledkem tohoto „energetického boje o zákazníka“ je pozitivní finanční dopad na odběratele, kdy dodavatelé pod konkurenčním tlakem a také vlivem vývoje cen elektrické energie a plynu na světových trzích v posledním období výrazně snížili ceny za energie.

Důležitým přínosem konkurenčního prostředí je také posílení zákaznického servisu odběratelům. Právě na 
zkvalitnění a rozšíření služeb zákazníkům se upírá stále větší pozornost dodavatelů energií, mimo jiné 
proto, že se cenové rozpětí jejich nabídek, zejména u alternativních dodavatelů, postupně vyrovnává.

Přemýšlejte, jaké používáte spotřebiče a žárovky

Další možností, jak uspořit náklady na energie, je vhodná skladba spotřebičů v odběrných místech, 
ať již jde o byty nebo společné části domu. Náhradou stávajících elektrospotřebičů a žárovek za 
nové „šetrné“ spotřebiče a nové typy osvětlovací techniky např. LED osvětlení, je možno docílit 
značných úspor.

Nicméně takové řešení má i vyšší pořizovacími náklady, které je nutné předem vyhodnotit. Nejekonomičtější je toto provádět postupně dle životnosti stávajících spotřebičů. 

Nemáte zbytečně silný jistič? 

Poslední možností jak uspořit za energie, je technický zásah v odběrném místě, a to snížení velikosti 
jističe, za který odběratel platí pravidelné měsíční platby bez ohledu na množství odebrané energie. 

V současnosti je výhodnost této možnosti úspor v porovnání s investičními náklady na realizaci 
a revizní zprávu nejméně diskutabilní. Otázkou je, nakolik se tato oblast pootevře po dokončení
připravovaných novel zmíněného energetického zákona a zákona č. 165/2012 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů o podporovaných zdrojích energie.

Druhý z obou předpisů vztahuje výběr poplatků za obnovitelné zdroje a další distribuční poplatky nikoliv již na množství spotřebované elektrické energie odběratelem, nýbrž právě na pravidelné měsíční úhrady vztažené k velikosti jističe. 

Je velmi pravděpodobné, že přijetím nového řešení výběru poplatků za obnovitelné zdroje může být 
hledání úspor v naznačené oblasti významnější nežli úspora na samotné spotřebě elektrické energie.

Zdroj: ČSRB, redakčně upraveno

Další zprávy

16.01.2019
Jméno usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí je v našem povědomí nejspíš spjato se squaterstvím. To už je ale minulost, objekt bude sloužit seniorům.

Šatovku najdeme v nejkrásnější části Prahy, v romantickém Šáreckém údolí. Stav budovy byl léta...

15.01.2019 Hned v úvodu si řekneme, že ano, ale je nutno dodržet určitá pravidla a postupy.
14.01.2019 V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy.
10.01.2019 Často se traduje, a je to slyšet i v médiích, že pro jakoukoliv stavební činnost je vyžadován souhlas souseda.
07.01.2019 K vlastnickému právu náleží též právo bránit svůj majetek proti neoprávněným zásahům. Právě oplocování pozemku je projevem vůle vlastníka chránit svůj majetek.