Energie a bytové domy: mezi dodavateli si můžete vybrat

Na jedné straně dominantní dodavatelé, na které jsou lidé roky zvyklí, na straně druhé noví prodejci, snažící se zaujmout zejména cenami. Tak momentálně vypadá trh s dodávkami plynu či elektřiny do bytových domů. Co je dobré si uvědomit?

Praktická účinnost energetického zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), definujícího
liberalizovaný trh energií a umožňujícího odběrateli uspořit za energie výběrem z více dodavatelů,
je dosud charakterizována soupeřením dominantních dodavatelů na energetickém trhu s novými 
alternativními společnostmi.

Zákaznický servis se zlepšuje

Ty se své zákazníky v naprosté většině případů snaží oslovit nabídkou výhodnější ceny energií. Výsledkem tohoto „energetického boje o zákazníka“ je pozitivní finanční dopad na odběratele, kdy dodavatelé pod konkurenčním tlakem a také vlivem vývoje cen elektrické energie a plynu na světových trzích v posledním období výrazně snížili ceny za energie.

Důležitým přínosem konkurenčního prostředí je také posílení zákaznického servisu odběratelům. Právě na 
zkvalitnění a rozšíření služeb zákazníkům se upírá stále větší pozornost dodavatelů energií, mimo jiné 
proto, že se cenové rozpětí jejich nabídek, zejména u alternativních dodavatelů, postupně vyrovnává.

Přemýšlejte, jaké používáte spotřebiče a žárovky

Další možností, jak uspořit náklady na energie, je vhodná skladba spotřebičů v odběrných místech, 
ať již jde o byty nebo společné části domu. Náhradou stávajících elektrospotřebičů a žárovek za 
nové „šetrné“ spotřebiče a nové typy osvětlovací techniky např. LED osvětlení, je možno docílit 
značných úspor.

Nicméně takové řešení má i vyšší pořizovacími náklady, které je nutné předem vyhodnotit. Nejekonomičtější je toto provádět postupně dle životnosti stávajících spotřebičů. 

Nemáte zbytečně silný jistič? 

Poslední možností jak uspořit za energie, je technický zásah v odběrném místě, a to snížení velikosti 
jističe, za který odběratel platí pravidelné měsíční platby bez ohledu na množství odebrané energie. 

V současnosti je výhodnost této možnosti úspor v porovnání s investičními náklady na realizaci 
a revizní zprávu nejméně diskutabilní. Otázkou je, nakolik se tato oblast pootevře po dokončení
připravovaných novel zmíněného energetického zákona a zákona č. 165/2012 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů o podporovaných zdrojích energie.

Druhý z obou předpisů vztahuje výběr poplatků za obnovitelné zdroje a další distribuční poplatky nikoliv již na množství spotřebované elektrické energie odběratelem, nýbrž právě na pravidelné měsíční úhrady vztažené k velikosti jističe. 

Je velmi pravděpodobné, že přijetím nového řešení výběru poplatků za obnovitelné zdroje může být 
hledání úspor v naznačené oblasti významnější nežli úspora na samotné spotřebě elektrické energie.

Zdroj: ČSRB, redakčně upraveno

Další zprávy

21.02.2018
Každá správa bytového domu je nutně spojena nejen s pasportem objektu a otevřením účetních knih, ale také s evidenčními a organizačními povinnostmi vlastníka objektu.

K řádnému užívání bytového domu je zapotřebí vedle řady organizačních pokynů především vedení...

19.02.2018 Jestliže se chystáte obložit svou koupelnu a nikdy před tím jste to nedělali, získáte řadu zkušeností, často negativních, které vám napříště ušetří spoustu času a energie.
16.02.2018 V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.
15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
14.02.2018 Zateplení fasády domu dokáže ušetřit až 50 % nákladů na vytápění a klimatizaci ročně. Dům navíc dostane nový kabát, který dnes s drobnými opravami vydrží 50 i více let.