Česko se podílelo na evropské chartě o udržitelném bydlení

Budoucí podobou bydlení a jeho dostupnosti pro všechny skupiny obyvatel se zabývalo jednání, na kterém výbor pro bydlení a management pozemků spadající pod Evropskou hospodářskou komisi OSN schválil dokument o klíčových opatřeních v oblasti bydlení. Nese název Ženevská charta o udržitelném bydlení.

„Česká republika se na vyjednávání textu charty velmi aktivně podílela a měla přitom příležitost prezentovat své zkušenosti vycházející z transformace právního rámce pro vlastnické i nájemní bydlení,“ řekl náměstek ministryně pro místní rozvoj Daniel Braun, který vypracování charty podpořil během jednání ministrů v říjnu 2013.

Podle něj je zřejmé, že v důsledku hospodářské krize a důrazu na energetickou úspornost se otázkám dostupnosti a kvalitě bydlení dostává více pozornosti také v rámci mezinárodní spolupráce.

Výbor pro bydlení a management pozemků Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN ) chartu schválil 8. října během svého 75. výročního jednání. Text Ženevské charty OSN o udržitelném bydlení obsahuje cíle, principy i klíčová opatření v oblasti bydlení.

Jde o tyto čtyři oblasti: ochranu životního prostředí, ekonomickou efektivitu, sociální inkluzi a participaci a kulturní přiměřenost. Charta odkazuje na specifickou situaci v individuálních státech regionu EHK OSN, nicméně zdůrazňuje význam národních politik a programů podporujících zlepšování životních podmínek zejména ohrožených a znevýhodněných skupin osob. Charta také apeluje na využívání mezinárodních srovnatelných dat a jejich sdílení napříč státy.

Padesátka zemí bude diskutovat o budoucí podobě bydlení

Ženevská charta OSN o udržitelném bydlení představuje dokument, který bude příspěvkem k diskusím o bydlení a rozvoji měst celkem 56 státům regionu EHK OSN. Debaty proběhnou v roce 2016 na celosvětové konferenci OSN Habitat III.

Text charty byl dlouho a podrobně projednáván, jednání se kromě zástupců členských států komise účastnili i zástupci mnoha mezinárodních nevládních organizací. Charta vychází ze Strategie pro udržitelné bydlení, kterou pro období 2014-2020 schválili na svém setkání ministři regionu EHK OSN v říjnu 2013, a je inspirací pro ostatní regionální komise OSN v jejich přípravném procesu pro konferenci Habitat III.
 
Více k tématu v angličtině najdete ZDE. EHK OSN (United Nations European Commission for Europe - UNECE) je jednou z pěti regionálních komisí OSN. Byla založena v roce 1947, má sídlo v Ženevě a sdružuje celkem 56 členských států – jde o státy celé Evropy (včetně všech 28 zemí EU), postsovětské státy, USA, Kanadu a Izrael. H

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Další zprávy

16.10.2018
Jak zlepšit dostupnost vlastního bydlení? Politická strana Piráti tuto otázku hodlá řešit novelou zákona, která by měla změnit pravidla placení daní z nabytí nemovitosti.

Tato daň se platí z tak zvaných úplatných převodů nemovitých věcí, tedy z jejich prodeje a směn....

15.10.2018 Ostravský projekt nazvaný Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava zvítězil v mezinárodní soutěži o nejlepší evropský projekt podporovaný politikou soudržnosti EU RegioStars 2018.
12.10.2018 Na III. grémiu k zákonu o sociálním bydlení, které se konalo na Ministerstvu pro místní rozvoj, se sešli všichni významní partneři.
11.10.2018 Od pátku 9. do neděle 11. listopadu proběhne další ročník akce Dny pasivních domů, v rámci níž bude možné se zeptat přímo majitelů těchto domů, jak se jim v nich žije, jak fungují a také jak se staví.
10.10.2018 V jednacím sále Akademie veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj se uskuteční 1. seminář pro žadatele o dotaci z programu Podpora bydlení pro rok 2019.