Česko se podílelo na evropské chartě o udržitelném bydlení

Budoucí podobou bydlení a jeho dostupnosti pro všechny skupiny obyvatel se zabývalo jednání, na kterém výbor pro bydlení a management pozemků spadající pod Evropskou hospodářskou komisi OSN schválil dokument o klíčových opatřeních v oblasti bydlení. Nese název Ženevská charta o udržitelném bydlení.

„Česká republika se na vyjednávání textu charty velmi aktivně podílela a měla přitom příležitost prezentovat své zkušenosti vycházející z transformace právního rámce pro vlastnické i nájemní bydlení,“ řekl náměstek ministryně pro místní rozvoj Daniel Braun, který vypracování charty podpořil během jednání ministrů v říjnu 2013.

Podle něj je zřejmé, že v důsledku hospodářské krize a důrazu na energetickou úspornost se otázkám dostupnosti a kvalitě bydlení dostává více pozornosti také v rámci mezinárodní spolupráce.

Výbor pro bydlení a management pozemků Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN ) chartu schválil 8. října během svého 75. výročního jednání. Text Ženevské charty OSN o udržitelném bydlení obsahuje cíle, principy i klíčová opatření v oblasti bydlení.

Jde o tyto čtyři oblasti: ochranu životního prostředí, ekonomickou efektivitu, sociální inkluzi a participaci a kulturní přiměřenost. Charta odkazuje na specifickou situaci v individuálních státech regionu EHK OSN, nicméně zdůrazňuje význam národních politik a programů podporujících zlepšování životních podmínek zejména ohrožených a znevýhodněných skupin osob. Charta také apeluje na využívání mezinárodních srovnatelných dat a jejich sdílení napříč státy.

Padesátka zemí bude diskutovat o budoucí podobě bydlení

Ženevská charta OSN o udržitelném bydlení představuje dokument, který bude příspěvkem k diskusím o bydlení a rozvoji měst celkem 56 státům regionu EHK OSN. Debaty proběhnou v roce 2016 na celosvětové konferenci OSN Habitat III.

Text charty byl dlouho a podrobně projednáván, jednání se kromě zástupců členských států komise účastnili i zástupci mnoha mezinárodních nevládních organizací. Charta vychází ze Strategie pro udržitelné bydlení, kterou pro období 2014-2020 schválili na svém setkání ministři regionu EHK OSN v říjnu 2013, a je inspirací pro ostatní regionální komise OSN v jejich přípravném procesu pro konferenci Habitat III.
 
Více k tématu v angličtině najdete ZDE. EHK OSN (United Nations European Commission for Europe - UNECE) je jednou z pěti regionálních komisí OSN. Byla založena v roce 1947, má sídlo v Ženevě a sdružuje celkem 56 členských států – jde o státy celé Evropy (včetně všech 28 zemí EU), postsovětské státy, USA, Kanadu a Izrael. H

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Další zprávy

21.02.2018
Každá správa bytového domu je nutně spojena nejen s pasportem objektu a otevřením účetních knih, ale také s evidenčními a organizačními povinnostmi vlastníka objektu.

K řádnému užívání bytového domu je zapotřebí vedle řady organizačních pokynů především vedení...

19.02.2018 Jestliže se chystáte obložit svou koupelnu a nikdy před tím jste to nedělali, získáte řadu zkušeností, často negativních, které vám napříště ušetří spoustu času a energie.
16.02.2018 V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.
15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
14.02.2018 Zateplení fasády domu dokáže ušetřit až 50 % nákladů na vytápění a klimatizaci ročně. Dům navíc dostane nový kabát, který dnes s drobnými opravami vydrží 50 i více let.