Česko se podílelo na evropské chartě o udržitelném bydlení

Budoucí podobou bydlení a jeho dostupnosti pro všechny skupiny obyvatel se zabývalo jednání, na kterém výbor pro bydlení a management pozemků spadající pod Evropskou hospodářskou komisi OSN schválil dokument o klíčových opatřeních v oblasti bydlení. Nese název Ženevská charta o udržitelném bydlení.

„Česká republika se na vyjednávání textu charty velmi aktivně podílela a měla přitom příležitost prezentovat své zkušenosti vycházející z transformace právního rámce pro vlastnické i nájemní bydlení,“ řekl náměstek ministryně pro místní rozvoj Daniel Braun, který vypracování charty podpořil během jednání ministrů v říjnu 2013.

Podle něj je zřejmé, že v důsledku hospodářské krize a důrazu na energetickou úspornost se otázkám dostupnosti a kvalitě bydlení dostává více pozornosti také v rámci mezinárodní spolupráce.

Výbor pro bydlení a management pozemků Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN ) chartu schválil 8. října během svého 75. výročního jednání. Text Ženevské charty OSN o udržitelném bydlení obsahuje cíle, principy i klíčová opatření v oblasti bydlení.

Jde o tyto čtyři oblasti: ochranu životního prostředí, ekonomickou efektivitu, sociální inkluzi a participaci a kulturní přiměřenost. Charta odkazuje na specifickou situaci v individuálních státech regionu EHK OSN, nicméně zdůrazňuje význam národních politik a programů podporujících zlepšování životních podmínek zejména ohrožených a znevýhodněných skupin osob. Charta také apeluje na využívání mezinárodních srovnatelných dat a jejich sdílení napříč státy.

Padesátka zemí bude diskutovat o budoucí podobě bydlení

Ženevská charta OSN o udržitelném bydlení představuje dokument, který bude příspěvkem k diskusím o bydlení a rozvoji měst celkem 56 státům regionu EHK OSN. Debaty proběhnou v roce 2016 na celosvětové konferenci OSN Habitat III.

Text charty byl dlouho a podrobně projednáván, jednání se kromě zástupců členských států komise účastnili i zástupci mnoha mezinárodních nevládních organizací. Charta vychází ze Strategie pro udržitelné bydlení, kterou pro období 2014-2020 schválili na svém setkání ministři regionu EHK OSN v říjnu 2013, a je inspirací pro ostatní regionální komise OSN v jejich přípravném procesu pro konferenci Habitat III.
 
Více k tématu v angličtině najdete ZDE. EHK OSN (United Nations European Commission for Europe - UNECE) je jednou z pěti regionálních komisí OSN. Byla založena v roce 1947, má sídlo v Ženevě a sdružuje celkem 56 členských států – jde o státy celé Evropy (včetně všech 28 zemí EU), postsovětské státy, USA, Kanadu a Izrael. H

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Další zprávy

02.05.2018
26. ročník soutěže STAVBA ROKU 2018 uzavírá seznam přihlášených staveb 1. června 2018.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného...

30.04.2018 Při zjištění vlhkosti v bytovém domě nebo bytě je nejdůležitějším krokem zjistit skutečnou příčinu vlhkosti a následně navrhnout opatření k jejímu odstranění.
27.04.2018 Před vlastní modernizací kuchyní a koupelen v bytech bytových domů bychom měli posoudit stavebně technický stav konstrukcí, kterých se navrhované stavební úpravy budou týkat. Platí přitom zásada, že než přistoupíme k vlastní modernizaci, měly by být odstraněny poruchy stavby, které v dalším postupu výstavby mohou znehodnotit její výsledek.
25.04.2018 Podlahy v bytových domech musí splňovat zejména požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
23.04.2018 Ať už se chystáte zateplovat podkroví svépomocí nebo požádáte o spolupráci odborníky, rozhodně se vám budou hodit následující tipy a doporučení.