Nová cesta podpory bydlení v Evropě

Při příležitosti Mezinárodního dne nájemníků, které se slaví každé první říjnové pondělí, se uskutečnila v Bruselu významná konference IUT (Mezinárodní unie nájemníků), CECODHAS Housing Europe a DELPHIS a zástupců ERHIN.

Mezinárodní konference o nájemním bydlení se zúčastnilo více než 150 odborníků zabývajících se bytovou politikou v zemích Evropské unie, mezi jinými skotská ministryně pro bydlení Margaret Burgess, rada pro bydlení a výstavbu města Vídeň Johan Ludwig, člen Evropského fóra pro bydlení Christian Lieberknecht, ředitelka COFACE (přední poskytovatel pojištění pohledávek) Agnes Uhereczky, představitel RICS Peter Bolton King (mezinárodní organizace odborníků v realitním sektoru) či prezident Housing Europe Marc Calon (Evropská federace veřejného, družstevního a sociálního bydlení).

Českou republiku zastupoval Milan Taraba, předseda Sdružení nájemníků ČR a Anna Pachtová, vedoucí mezinárodních styků SON.

Na konferenci byla přijata a podepsána deklarace evropského projektu ERHIN (Evropská iniciativa odpovědného bydlení), kterou spolufinancuje Evropská komise a která podporuje všechny formy investic a závazků přispívající a zajišťující další rozvoj trvale udržitelného rozvoje zaplatitelného bydlení na trhu v EU.

Připojí se i Česko? 

Sdružení nájemníků ČR výstupy zmíněné deklarace projedná s představiteli Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva práce a sociálních věcí a bude usilovat o to, aby se Česká republika k tomuto projektu připojila a potvrdila tak nový směr bydlení v Evropě a to výrazně sociálního.

Konferenci předcházelo pravidelné zasedání výkonného výboru Mezinárodní unie nájemníků (IUT), na němž bylo mimo jiné schváleno hospodaření organizace, podpora projektu ERHIN, příprava kongresu IUT v roce 2015  a Habitatu III v roce 2016.

Více informací na www.iut.nu. 

Zdroj: Sdružení nájemníků České republiky

Další zprávy

16.02.2018
V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.

K ekonomické správě bytového domu patří finanční plánování spojené se správou a provozem bytového...

15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
14.02.2018 Zateplení fasády domu dokáže ušetřit až 50 % nákladů na vytápění a klimatizaci ročně. Dům navíc dostane nový kabát, který dnes s drobnými opravami vydrží 50 i více let.
13.02.2018 Technický facility management je v případě bytových domů komplexní technická správa objektu.
12.02.2018 Lodžie a balkony jsou polohově součástí obvodového pláště domu. Právě tyto stavební prvky jsou zřejmě nejexponovanějšími součástmi obvodového pláště a patří mezi nejvíce degradované součásti staveb.