Nová cesta podpory bydlení v Evropě

Při příležitosti Mezinárodního dne nájemníků, které se slaví každé první říjnové pondělí, se uskutečnila v Bruselu významná konference IUT (Mezinárodní unie nájemníků), CECODHAS Housing Europe a DELPHIS a zástupců ERHIN.

Mezinárodní konference o nájemním bydlení se zúčastnilo více než 150 odborníků zabývajících se bytovou politikou v zemích Evropské unie, mezi jinými skotská ministryně pro bydlení Margaret Burgess, rada pro bydlení a výstavbu města Vídeň Johan Ludwig, člen Evropského fóra pro bydlení Christian Lieberknecht, ředitelka COFACE (přední poskytovatel pojištění pohledávek) Agnes Uhereczky, představitel RICS Peter Bolton King (mezinárodní organizace odborníků v realitním sektoru) či prezident Housing Europe Marc Calon (Evropská federace veřejného, družstevního a sociálního bydlení).

Českou republiku zastupoval Milan Taraba, předseda Sdružení nájemníků ČR a Anna Pachtová, vedoucí mezinárodních styků SON.

Na konferenci byla přijata a podepsána deklarace evropského projektu ERHIN (Evropská iniciativa odpovědného bydlení), kterou spolufinancuje Evropská komise a která podporuje všechny formy investic a závazků přispívající a zajišťující další rozvoj trvale udržitelného rozvoje zaplatitelného bydlení na trhu v EU.

Připojí se i Česko? 

Sdružení nájemníků ČR výstupy zmíněné deklarace projedná s představiteli Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva práce a sociálních věcí a bude usilovat o to, aby se Česká republika k tomuto projektu připojila a potvrdila tak nový směr bydlení v Evropě a to výrazně sociálního.

Konferenci předcházelo pravidelné zasedání výkonného výboru Mezinárodní unie nájemníků (IUT), na němž bylo mimo jiné schváleno hospodaření organizace, podpora projektu ERHIN, příprava kongresu IUT v roce 2015  a Habitatu III v roce 2016.

Více informací na www.iut.nu. 

Zdroj: Sdružení nájemníků České republiky

Další zprávy

18.01.2019
O dotaci se mohou ucházet obce, organizace zřizované obcemi či neziskové organizace. Příjem žádostí byl zahájen 4. ledna 2019.

Hlavní myšlenka konceptu Housing First (Bydlení především) vychází z toho, že lidé v bytové nouzi...

17.01.2019 Zajistit si odpovídajícího projektanta, je jednou ze základních povinností stavebníka.
16.01.2019 Jméno usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí je v našem povědomí nejspíš spjato se squaterstvím. To už je ale minulost, objekt bude sloužit seniorům.
15.01.2019 Hned v úvodu si řekneme, že ano, ale je nutno dodržet určitá pravidla a postupy.
14.01.2019 V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy.