Nová cesta podpory bydlení v Evropě

Při příležitosti Mezinárodního dne nájemníků, které se slaví každé první říjnové pondělí, se uskutečnila v Bruselu významná konference IUT (Mezinárodní unie nájemníků), CECODHAS Housing Europe a DELPHIS a zástupců ERHIN.

Mezinárodní konference o nájemním bydlení se zúčastnilo více než 150 odborníků zabývajících se bytovou politikou v zemích Evropské unie, mezi jinými skotská ministryně pro bydlení Margaret Burgess, rada pro bydlení a výstavbu města Vídeň Johan Ludwig, člen Evropského fóra pro bydlení Christian Lieberknecht, ředitelka COFACE (přední poskytovatel pojištění pohledávek) Agnes Uhereczky, představitel RICS Peter Bolton King (mezinárodní organizace odborníků v realitním sektoru) či prezident Housing Europe Marc Calon (Evropská federace veřejného, družstevního a sociálního bydlení).

Českou republiku zastupoval Milan Taraba, předseda Sdružení nájemníků ČR a Anna Pachtová, vedoucí mezinárodních styků SON.

Na konferenci byla přijata a podepsána deklarace evropského projektu ERHIN (Evropská iniciativa odpovědného bydlení), kterou spolufinancuje Evropská komise a která podporuje všechny formy investic a závazků přispívající a zajišťující další rozvoj trvale udržitelného rozvoje zaplatitelného bydlení na trhu v EU.

Připojí se i Česko? 

Sdružení nájemníků ČR výstupy zmíněné deklarace projedná s představiteli Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva práce a sociálních věcí a bude usilovat o to, aby se Česká republika k tomuto projektu připojila a potvrdila tak nový směr bydlení v Evropě a to výrazně sociálního.

Konferenci předcházelo pravidelné zasedání výkonného výboru Mezinárodní unie nájemníků (IUT), na němž bylo mimo jiné schváleno hospodaření organizace, podpora projektu ERHIN, příprava kongresu IUT v roce 2015  a Habitatu III v roce 2016.

Více informací na www.iut.nu. 

Zdroj: Sdružení nájemníků České republiky

Další zprávy

02.05.2018
26. ročník soutěže STAVBA ROKU 2018 uzavírá seznam přihlášených staveb 1. června 2018.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného...

30.04.2018 Při zjištění vlhkosti v bytovém domě nebo bytě je nejdůležitějším krokem zjistit skutečnou příčinu vlhkosti a následně navrhnout opatření k jejímu odstranění.
27.04.2018 Před vlastní modernizací kuchyní a koupelen v bytech bytových domů bychom měli posoudit stavebně technický stav konstrukcí, kterých se navrhované stavební úpravy budou týkat. Platí přitom zásada, že než přistoupíme k vlastní modernizaci, měly by být odstraněny poruchy stavby, které v dalším postupu výstavby mohou znehodnotit její výsledek.
25.04.2018 Podlahy v bytových domech musí splňovat zejména požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
23.04.2018 Ať už se chystáte zateplovat podkroví svépomocí nebo požádáte o spolupráci odborníky, rozhodně se vám budou hodit následující tipy a doporučení.