Liberec plánuje opravu kontejnerových stání

Obyvatelé stotisícového města pod Jizerskými horami se dočkají přeměny nevzhledných kontejnerových stání. Zároveň se počítá s praktičtějším rozmístěním kontejnerů tak, aby byly pro lidi dostupnější. Kontejnery na veřejných místech jako jsou náměstí chce radnice umisťovat pod zem.

Liberečtí radní schválili záměr studie pro umístění, doplnění a modernizaci kontejnerových stání. Cílem má být jednotnější a efektivnější systém kontejnerových stání. Studie bude kromě umístění, obnovy a doplnění kontejnerových stání řešit také jejich estetickou stránku, například modernější zastřešení a zakrytí.

Nevzhledná stání nahradí nová podle zahraničních vzorů

Na území města Liberce momentálně stojí 14 744 nádob na sběr směsného komunálního odpadu a 1 195 nádob na tříděný odpad, které jsou rozmístěny na 271 kontejnerových stáních. A protože se město Liberec vyznačuje kopcovitým terénem a často úzkými ulicemi, bývá v mnoha lokalitách obtížné umístit kontejnery na odpad k určeným nemovitostem.

„Je pochopitelné, že lidé chtějí mít kontejnerová stání blízko, ale zároveň ne pod okny. Mnohá stání jsou navíc příliš velká a kontejnery jsou často umísťovány jen podle možností terénu, bez ohledu na estetiku. V tomto směru je nevyhovující i samotná podoba většiny stávajících kontejnerových stání, která jsou převážně z betonových prefabrikátů nebo vlnitého plechu,“ vysvětlila primátorka Martina Rosenbergová, proč chce město současný stav kontejnerových stání změnit.

Město bude usilovat o dotace na změnu kontejnerů

Podle primátorky existuje v zahraničí mnoho konkrétních příkladů, jak se dají kontejnerová stání efektivně modernizovat. Například na Sokolském náměstí letos vzniknou i první podzemní kontejnery na území města. Jedním ze zadání nové studie proto bude také vytipování dalších míst pro podzemní kontejnery. „Šly by využít například na sídlištích, kde bychom umístěním nádob na odpad pod zem mohli přispět k čistšímu prostředí,“ doplnila primátorka.

Změna vzhledu kontejnerových stání pak bude samozřejmě závislá na možnostech rozpočtu města. „Pracujeme koncepčně, takže nejprve prověřujeme stav studií, nicméně se obávám, že bez zapojení dotačních zdrojů by byla plošná výměna všech kontejnerových stání nemožná,“ poznamenal náměstek primátorky pro ekonomiku Jiří Šolc.

Zdroj: www.liberec.cz

Další zprávy

16.01.2019
Jméno usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí je v našem povědomí nejspíš spjato se squaterstvím. To už je ale minulost, objekt bude sloužit seniorům.

Šatovku najdeme v nejkrásnější části Prahy, v romantickém Šáreckém údolí. Stav budovy byl léta...

15.01.2019 Hned v úvodu si řekneme, že ano, ale je nutno dodržet určitá pravidla a postupy.
14.01.2019 V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy.
10.01.2019 Často se traduje, a je to slyšet i v médiích, že pro jakoukoliv stavební činnost je vyžadován souhlas souseda.
07.01.2019 K vlastnickému právu náleží též právo bránit svůj majetek proti neoprávněným zásahům. Právě oplocování pozemku je projevem vůle vlastníka chránit svůj majetek.