Liberec plánuje opravu kontejnerových stání

Obyvatelé stotisícového města pod Jizerskými horami se dočkají přeměny nevzhledných kontejnerových stání. Zároveň se počítá s praktičtějším rozmístěním kontejnerů tak, aby byly pro lidi dostupnější. Kontejnery na veřejných místech jako jsou náměstí chce radnice umisťovat pod zem.

Liberečtí radní schválili záměr studie pro umístění, doplnění a modernizaci kontejnerových stání. Cílem má být jednotnější a efektivnější systém kontejnerových stání. Studie bude kromě umístění, obnovy a doplnění kontejnerových stání řešit také jejich estetickou stránku, například modernější zastřešení a zakrytí.

Nevzhledná stání nahradí nová podle zahraničních vzorů

Na území města Liberce momentálně stojí 14 744 nádob na sběr směsného komunálního odpadu a 1 195 nádob na tříděný odpad, které jsou rozmístěny na 271 kontejnerových stáních. A protože se město Liberec vyznačuje kopcovitým terénem a často úzkými ulicemi, bývá v mnoha lokalitách obtížné umístit kontejnery na odpad k určeným nemovitostem.

„Je pochopitelné, že lidé chtějí mít kontejnerová stání blízko, ale zároveň ne pod okny. Mnohá stání jsou navíc příliš velká a kontejnery jsou často umísťovány jen podle možností terénu, bez ohledu na estetiku. V tomto směru je nevyhovující i samotná podoba většiny stávajících kontejnerových stání, která jsou převážně z betonových prefabrikátů nebo vlnitého plechu,“ vysvětlila primátorka Martina Rosenbergová, proč chce město současný stav kontejnerových stání změnit.

Město bude usilovat o dotace na změnu kontejnerů

Podle primátorky existuje v zahraničí mnoho konkrétních příkladů, jak se dají kontejnerová stání efektivně modernizovat. Například na Sokolském náměstí letos vzniknou i první podzemní kontejnery na území města. Jedním ze zadání nové studie proto bude také vytipování dalších míst pro podzemní kontejnery. „Šly by využít například na sídlištích, kde bychom umístěním nádob na odpad pod zem mohli přispět k čistšímu prostředí,“ doplnila primátorka.

Změna vzhledu kontejnerových stání pak bude samozřejmě závislá na možnostech rozpočtu města. „Pracujeme koncepčně, takže nejprve prověřujeme stav studií, nicméně se obávám, že bez zapojení dotačních zdrojů by byla plošná výměna všech kontejnerových stání nemožná,“ poznamenal náměstek primátorky pro ekonomiku Jiří Šolc.

Zdroj: www.liberec.cz

Další zprávy

21.02.2018
Každá správa bytového domu je nutně spojena nejen s pasportem objektu a otevřením účetních knih, ale také s evidenčními a organizačními povinnostmi vlastníka objektu.

K řádnému užívání bytového domu je zapotřebí vedle řady organizačních pokynů především vedení...

19.02.2018 Jestliže se chystáte obložit svou koupelnu a nikdy před tím jste to nedělali, získáte řadu zkušeností, často negativních, které vám napříště ušetří spoustu času a energie.
16.02.2018 V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.
15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
14.02.2018 Zateplení fasády domu dokáže ušetřit až 50 % nákladů na vytápění a klimatizaci ročně. Dům navíc dostane nový kabát, který dnes s drobnými opravami vydrží 50 i více let.