Karviná: z ubytovny Kosmos budou byty pro rodiny a seniory

Ubytovnu v centru Karviné koupí město a přestaví ji na malé byty pro seniory nebo mladé rodiny. Záměr před několika dny schválili místní radní s tím, že se budou snažit vyjednat co nejnižší kupní cenu. Samotnou přestavbu pak hodlá město financovat především z dotací. Využít může například nový program Ministerstva pro místní rozvoj.

Senioři dnes čekají v Karviné na bydlení v domovech s pečovatelskou službou několik let (město má na jedné straně zhruba 500 bytů v domech s pečovatelskou službou a na druhé straně asi osm set žadatelů o toto bydlení), startovací byty s regulovaným nájemným pro mladé rodiny chybí úplně.

Zlepšit situaci může například nové využití známí karvinské ubytovny Kosmas, kterou chce město koupit a přeměnit na byty právě pro tyto dvě skupiny obyvatel. Rekonstrukci by měly nejméně z 85 procent zaplatit dotace od státu či Evropské unie. „Jenom koupit ubytovnu bez jasného využití nestačí, to by nebylo řešení. Koupit, opravit  a užitečně využívat je dobrá cesta, jak vyřešit problém veřejnosti prospěšným způsobem. Dotace nám velmi pomohou,“ vysvětlil primátor Tomáš Hanzel. Podle něj se tím vyřeší hned několik problémů: ubytovnu, která je prakticky v centru města a už začíná být problematická, a potřebu dostupného bydlení pro mladé nebo seniory.

MMR chce podpořit bydlení seniorů

Možnosti platit projekt z dotací potvrdil náměstek ministryně pro místní rozvoj Petr Smrček. „V plánovacím období EU 2014 – 2020 lze počítat s možností využití finančních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu na výstavbu nebo pořízení sociálních bytů pro předem definované skupiny domácností. V případě splnění podmínek (především musí jít o službu obecně hospodářského zájmu) by dotace mohly dosahovat až 85 procent pořizovacích nákladů. Z vlastních zdrojů pak hodlá naše ministerstvo podpořit především bydlení seniorů,“ uvedl.

Vedle známých pečovatelských bytů úřad připravuje nový dotační program, který umožní výstavbu nebo pořízení nájemních bytů v takzvaných Komunitních domech seniorů.  Tyto byty a sdílené prostory budou k dispozici pro věkovou skupinu od 60 let spíše s nižšími příjmy.

Ministerstvo považuje za vhodné preferovat využití stávajícího bytového nebo nebytového fondu, který projde rekonstrukcí. Vyhlášení nových výzev na národní programy se plánuje v řádu několika týdnů.

V Karviné je 15 ubytoven, většina bez potíží, město nevlastní žádnou. Do budoucna vidí primátor Hanzel pozitiva v nově a lépe nastavených zákonech. „Od ledna to budou mít vlastníci ubytoven těžší díky novým pravidlům pro vyplácení dávek sociálně slabým a my budeme mít o něco lepší podmínky pro další omezování těch problematických ubytoven. Stát při tvorbě zákonů zohlednil i náš požadavek na omezení doby dočasného bydlení,“ doplnil primátor Hanzel.

Zdroj: www.karvina.cz

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...