Nově opravené domy v Praze i Strakonicích

Představujeme vám další dva panelové domy, které prošly rekonstrukcí díky půjčce v rámci programů Státního fondu rozvoje bydlení. za něco málo přes dva miliony korun se podařilo opravit i zateplit střechy, vybavit domy novou vzduchotechnikou či novými okny. Samozřejmostí je nová omítka.

Praha, panelový dům v Rytířově ulici před rekonstrukcí

Program Panel 2013+ pokračuje, důkazem jsou další dva dokončené projekty - jeden v Praze, druhý ve Strakonicích. V pražském panelovém domě je 16 bytů, ve strakonickém 13 bytů. 

 

Klient SVJ Rytířova, Praha
Výše splátky1300Kč/bytová jednotka/měsíc
Výše úvěru2 200 000 korun
Cíl rekonstrukcezateplení obvodového pláště, výměna oken, oprava a zateplení střechy, oprava lodžií včetně zábradlí, úprava vstupních schodů a zídek, oprava podlah a společných prostor

 

Klient SVJ Povážská, Strakonice
Výše splátky850Kč/byt/měsíc
Výše úvěru 2 200 000 korun
Cíl rekonstrukcesanace základů, oprava hydroizolace, oprava a zateplení obvodového pláště, oprava lodžií vč. zábradlí, výměna oken, zateplení střechy, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí, oprava a modernizace vzduchotechniky, oprava hromosvodu, úprava vstupního schodišťového prostoru

Zdroj: SFRB

 

 

  • Po opravě a s novým pláštěm

  • Panelový dům ve strakonické Povážské ulici už opravu akutně potřeboval

  • Nový plášť přinesl i úspory za topení

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...