Chalupy jsou zase populární, lidé si na ně půjčují půl miliardy ročně

Mladí Češi znovuobjevili chataření a chalupaření. Jejich přístup se ale od dob největšího rozkvětu chalupaření v 80. letech dost liší. Celých 22,5 procent Čechů dnes totiž pořízení chalupy vnímá jako investici.

Lidé si půjčují peníze nejen na byty či rodinné domy. Čím dál častěji si na hypotéku pořizují i chaty a chalupy, ačkoli se původně zdálo, že zájem o tento typ nemovitostí je minulostí. Pořizují si je především lidé, kterým se vlastní bydlení podařilo vyřešit bez bankovního úvěru, ale ani to není vždy pravidlem. 

Průměrná výše úvěru na chatu nebo chalupu činila v loňském roce 1 milion korun. Největší zájem o chalupy na investici panuje u těch nejmladších, ve věku 18 až 26 let (27 procent). Průměrný věk žadatele o hypotéku na chatu či chalupu je podle hypotečních bank 28 let. 

Na pronájem turistům i jako bydlení na důchod

Podobně jako v Česku je rekreační bydlení populární například ve Skandinávii. Zejména mladší lidé si nyní začali chalupy pořizovat jako investici, například na pronájem turistům v době, kdy je nevyužívají. Z hlavní prodejní sezóny chalup, která je mezi červnem a zářím, bylo však i přesto vidět, že touha po chalupě coby místu pro víkendovou relaxaci, je stále ta nejpodstatnější. Zvýšený zájem o chalupaření u starších lidí, ve věku 54 až 65 let (20,6 procent), pak pramení i z toho, že řada z nich o chalupě již uvažuje jako o stálém bydlení na důchod. 

Trend přeměny chalup v bydlení na stáří přitom není nový.  Momentálně je však podpořen i všeobecným trendem zdravějšího životního stylu, nakupování jídla na farmářských trzích a podobně. Lidé v předdůchodovém věku, kteří se stěhovali kdysi do měst za prací, proto častěji zvažují i stěhování zpět do přírody. Ceny nemovitostí v lokalitách vzdálenějších od center velkých měst přitom v některých regionech i klesají.

Největší zájem o chalupy mají obyvatelé menších měst

Zajímavá je také struktura poptávky po chalupaření podle velikosti obcí a měst, ve kterých lidé žijí. Největšímu zájmu se totiž chalupaření těší u obyvatel menších měst. U měst s 20 001 až 100 000 obyvateli je to 31,7 procent, zatímco ve městech nad 100 000 obyvatel jen 18,4 procent. To je dokonce méně než u lidí z nejmenších obcí pod tisíc obyvatel (20,7 procent), kteří již často žijí přímo v přírodě.

Ostatně chalupaření láká v Česku nejvíce ty, kteří to mají blízko do hor. Nejpopulárnější je v okolí Krkonoš, konkrétně Královéhradeckém kraji (35,7 procent) a Pardubickém kraji (26,9 procent), dále pak Šumavy, Jizerských hor, a v Libereckém kraji. Regionem, který jeví o chataření radikálně nižší zájem než je celorepublikový průměr, je Karlovarský kraj (pouhých 5,6 procent). V krajích dále od hor pak podle aktuálního průzkumu Hypoteční banky lidé chalupaření až tolik neholdují.

Zdroj: realitní kanceláře, hypoteční banky

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...