Louny opravily domov pro seniory, je úspornější

Města se snaží nejen vybudovat nové bydlení pro seniory, ale vylepšovat i to stávající. Příkladem mohou být Louny, kde se díky rekonstrukci podařilo nejen zvýšit komfort místního Domova pro seniory, ale provoz budovy bude do budoucna také výrazně levnější.

Celkem sedmnáct milionů korun stála rekonstrukce lounského domova pro seniory, přičemž největší položku činila opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy. Město na opravu získalo více než pět milionů korun ze Státního fondu životního prostředí v rámci 35. výzvy Operačního programu Životní prostředí. Vzhledem k tomu, že se většina peněz během následujících let vrátí díky úsporám na topení. Tvoří státní dotace většinu celkových náklad spojených s opravou.

V rámci akce bylo provedeno zateplení obvodového pláště objektu, výměna oken a vchodových dveří. Na zateplení obvodových stěn objektu byl použit kontaktní zateplovací systém s ušlechtilou škrábanou omítkou, jako izolant byla použita tepelná izolace z minerálních desek tloušťky 120 mm (v ploše) a 20 mm na ostění oken.

Obyvatelé získali nová okna i dveře

Dále nechalo město provést dodatečné zateplení stropu v levé, střední a pravé části obytné budov a stropu nad společenskou a bytovou částí. V celém objektu byla vyměněna okna a vchodové dveře. Stávající nevyhovující dřevěná okna byla nahrazena plastovými, se stejnou velikostí a členěním, byly vybourány kovové prosklené stěny, které měly pevné zasklení, otvory po těchto stěnách byly dozděny a opatřeny plastovými okny.

Zároveň s výměnou oken a dveří byla provedena i výměna venkovních a vnitřních parapetů, opravené jsou i povrchy balkonů a teras včetně zábradlí a došlo i na opravu anglických dvorků.

Zdroj: www.mulouny.cz

Další zprávy

16.01.2019
Jméno usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí je v našem povědomí nejspíš spjato se squaterstvím. To už je ale minulost, objekt bude sloužit seniorům.

Šatovku najdeme v nejkrásnější části Prahy, v romantickém Šáreckém údolí. Stav budovy byl léta...

15.01.2019 Hned v úvodu si řekneme, že ano, ale je nutno dodržet určitá pravidla a postupy.
14.01.2019 V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy.
10.01.2019 Často se traduje, a je to slyšet i v médiích, že pro jakoukoliv stavební činnost je vyžadován souhlas souseda.
07.01.2019 K vlastnickému právu náleží též právo bránit svůj majetek proti neoprávněným zásahům. Právě oplocování pozemku je projevem vůle vlastníka chránit svůj majetek.