Louny opravily domov pro seniory, je úspornější

Města se snaží nejen vybudovat nové bydlení pro seniory, ale vylepšovat i to stávající. Příkladem mohou být Louny, kde se díky rekonstrukci podařilo nejen zvýšit komfort místního Domova pro seniory, ale provoz budovy bude do budoucna také výrazně levnější.

Celkem sedmnáct milionů korun stála rekonstrukce lounského domova pro seniory, přičemž největší položku činila opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy. Město na opravu získalo více než pět milionů korun ze Státního fondu životního prostředí v rámci 35. výzvy Operačního programu Životní prostředí. Vzhledem k tomu, že se většina peněz během následujících let vrátí díky úsporám na topení. Tvoří státní dotace většinu celkových náklad spojených s opravou.

V rámci akce bylo provedeno zateplení obvodového pláště objektu, výměna oken a vchodových dveří. Na zateplení obvodových stěn objektu byl použit kontaktní zateplovací systém s ušlechtilou škrábanou omítkou, jako izolant byla použita tepelná izolace z minerálních desek tloušťky 120 mm (v ploše) a 20 mm na ostění oken.

Obyvatelé získali nová okna i dveře

Dále nechalo město provést dodatečné zateplení stropu v levé, střední a pravé části obytné budov a stropu nad společenskou a bytovou částí. V celém objektu byla vyměněna okna a vchodové dveře. Stávající nevyhovující dřevěná okna byla nahrazena plastovými, se stejnou velikostí a členěním, byly vybourány kovové prosklené stěny, které měly pevné zasklení, otvory po těchto stěnách byly dozděny a opatřeny plastovými okny.

Zároveň s výměnou oken a dveří byla provedena i výměna venkovních a vnitřních parapetů, opravené jsou i povrchy balkonů a teras včetně zábradlí a došlo i na opravu anglických dvorků.

Zdroj: www.mulouny.cz

Další zprávy

02.05.2018
26. ročník soutěže STAVBA ROKU 2018 uzavírá seznam přihlášených staveb 1. června 2018.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného...

30.04.2018 Při zjištění vlhkosti v bytovém domě nebo bytě je nejdůležitějším krokem zjistit skutečnou příčinu vlhkosti a následně navrhnout opatření k jejímu odstranění.
27.04.2018 Před vlastní modernizací kuchyní a koupelen v bytech bytových domů bychom měli posoudit stavebně technický stav konstrukcí, kterých se navrhované stavební úpravy budou týkat. Platí přitom zásada, že než přistoupíme k vlastní modernizaci, měly by být odstraněny poruchy stavby, které v dalším postupu výstavby mohou znehodnotit její výsledek.
25.04.2018 Podlahy v bytových domech musí splňovat zejména požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
23.04.2018 Ať už se chystáte zateplovat podkroví svépomocí nebo požádáte o spolupráci odborníky, rozhodně se vám budou hodit následující tipy a doporučení.