Louny opravily domov pro seniory, je úspornější

Města se snaží nejen vybudovat nové bydlení pro seniory, ale vylepšovat i to stávající. Příkladem mohou být Louny, kde se díky rekonstrukci podařilo nejen zvýšit komfort místního Domova pro seniory, ale provoz budovy bude do budoucna také výrazně levnější.

Celkem sedmnáct milionů korun stála rekonstrukce lounského domova pro seniory, přičemž největší položku činila opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy. Město na opravu získalo více než pět milionů korun ze Státního fondu životního prostředí v rámci 35. výzvy Operačního programu Životní prostředí. Vzhledem k tomu, že se většina peněz během následujících let vrátí díky úsporám na topení. Tvoří státní dotace většinu celkových náklad spojených s opravou.

V rámci akce bylo provedeno zateplení obvodového pláště objektu, výměna oken a vchodových dveří. Na zateplení obvodových stěn objektu byl použit kontaktní zateplovací systém s ušlechtilou škrábanou omítkou, jako izolant byla použita tepelná izolace z minerálních desek tloušťky 120 mm (v ploše) a 20 mm na ostění oken.

Obyvatelé získali nová okna i dveře

Dále nechalo město provést dodatečné zateplení stropu v levé, střední a pravé části obytné budov a stropu nad společenskou a bytovou částí. V celém objektu byla vyměněna okna a vchodové dveře. Stávající nevyhovující dřevěná okna byla nahrazena plastovými, se stejnou velikostí a členěním, byly vybourány kovové prosklené stěny, které měly pevné zasklení, otvory po těchto stěnách byly dozděny a opatřeny plastovými okny.

Zároveň s výměnou oken a dveří byla provedena i výměna venkovních a vnitřních parapetů, opravené jsou i povrchy balkonů a teras včetně zábradlí a došlo i na opravu anglických dvorků.

Zdroj: www.mulouny.cz

Další zprávy

19.02.2018
Jestliže se chystáte obložit svou koupelnu a nikdy před tím jste to nedělali, získáte řadu zkušeností, často negativních, které vám napříště ušetří spoustu času a energie.

Zkušenosti jsou o to cennější, pokud je na shánění firmy a na samotné práce málo času. Čím jsme...

16.02.2018 V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.
15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
14.02.2018 Zateplení fasády domu dokáže ušetřit až 50 % nákladů na vytápění a klimatizaci ročně. Dům navíc dostane nový kabát, který dnes s drobnými opravami vydrží 50 i více let.
13.02.2018 Technický facility management je v případě bytových domů komplexní technická správa objektu.