Pokud se dlužník nevystěhuje, může skončit u soudu

Na poradnu Portálu o bydlení se obrací jak majitelé bytů, tak ti, kdo si je pronajímají. V poslední době šlo například o dotaz, jak skončí případ, kdy obyvatelka za pronájem bytu neplatila, avšak ani se na výzvu majitele neodstěhovala pryč, přestože měla přesně dané datum. Právnička jí doporučila, aby výzvy co nejdříve rozhodně uposlechla.

"Dostala jsem výpověď z bytu kvůli dluhu na nájemném. K určenému datu jsem se nevystěhovala, jelikož zatím pro sebe a dítě sháním jiný byt. Mohou mě z bytu vystěhovat násilím?" zněl dotaz jedné z čtenářek, která se obrátila na poradnu Portálu o bydlení. Domnívala se zřejmě, že má právo na to, aby v bytě zůstala, dokud nesežene jí, například levnější, zvláště proto, že v něm nebydlí sama, ale s malým dítětem. 

Jenže v tomto případě má smůlu, protože neplatila nájem, a proto na ní majitel bytu nemusí brát žádné ohledy. "Pokud neodevzdáte byt pronajímateli v den skončení nájmu, váš dluh na nájemném bude dál narůstat, neboť pronajímatel má právo na náhradu ve výši ujednaného nájemného," upozornila ji ve své odpovědi právnička Iveta Golasová ze Sdružení nájemníků. 

A nejen to. Podle ní je navíc pravděpodobné, že pronajímatel v souladu s platnou legislativou požádá žalobou soud o vyklizení bytu a následně  o výkon rozhodnutí, kdy tedy  bude nájemnice vystěhována. To sice může celkem trvat několik měsíců, ale rozhodně se nevyplatí spoléhat na to, že po tu dobu lze ještě v bytě v klidu bydlet. 

Protože krom stoupajícího dluhu se k penězům, které bude muset dlužnice zaplatit, přičtou výdaje spojené se soudem a ty činí několik desítek tisíc korun. Další odpovědi na podobné dotazy najdete v naší poradně ZDE

Nevíte si rady? Obraťte se na odborníky na problematiku bydlení

Potřebujete poradit s něčím, co vás není jasné? Můžete se obrátit na naši poradnu a zaslat dotaz na info@portalobydleni.cz – oslovíme spolupracující odborníky a budeme se snažit vám odpověď zajistit a následně zveřejnit na webu tak, aby pomohla i ostatním čtenářům, samozřejmě bez uvedení osobních údajů. 

Případně se můžete podívat do poradny Portálu o bydlení ZDE, v níž se věnujeme různým tématům, otázky i odpovědi jsou přehledně rozčleněny do kategorií. Poradna Portálu o bydlení je bezplatná. 

Zdroj: Portál o bydlení

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...