Kalendář: navštivte konference o regeneraci nebo vytápění

Mezi praktickými informacemi, které přinášíme čtenářům Portálu o bydlení, nechybí ani pozvánky na akce týkající se bydlení určené pro laickou i odbornou veřejnost. Do kalendáře webu je doplňujeme průběžně. Uvítáme i informace o dalších akcích, které rádi zveřejníme.

Během listopadu proběhnou nejméně dvě konference týkající se bydlení, které stojí za pozornost - hodí se jak například pro zástupce společenství vlastníků, tak pro představitele měst a obcí.

První z nich je jubilejní, už desátý ročník konference nazvané Regenerace bytového fondu, která se koná 11. a 12. listopadu v Hradci Králové. Bude se věnovat zejména informacím z oblasti projektové přípravy a následného provádění stavebních prací, tak z oblasti přípravy žádostí o dotace a jejich následné kontroly. Stranou nezůstanou ani technologické novinky v dané oblasti.

Vydat se můžete i na konferenci nazvanou Evropské a státní dotace v bydlení, která proběhne 25. listopadu v Praze. Vystoupí na ní mimo jiné zástupci Státního fondu rozvoje bydlení, který poskytuje nízkoúročené půjčky obcím, soukromým majitelům i dalším vlastníkům bytového fondu. Bude se hovořit například o dosavadních zkušenostech s programem Panel 2013+,  v jehož rámci lze získat úvěr na opravy a modernizaci bytového fondu. 

Pozor, pro velký zájem je u většiny podobných akcí nutná registrace předem, proto přinášíme i potřebné kontakty. 

Podrobnosti o obou konferencích i pozvánky na další akce najdete v kalendáři Portálu o bydlení. Tipy na akce, které pořádáte nebo které podle vás rovněž stojí za návštěvu, můžete posílat na mailovou adresu info@remove-this.portalobydleni.cz spolu s dalšími podrobnostmi. 

Zdroj: Portál o bydlení

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...