Radní v Třebíči zjišťovali, co trápí obyvatele jejich města

Vedení města na Vysočině se rozhodlo zeptat se zdejších lidí, co je trápí, aby to mohlo postupně napravovat. Vyhnou se tak rozhodování od stolu, kterým by se nemuseli úplně trefit do potřeb zdejších obyvatel.

Třebíč pokračuje ve své tradici – město v říjnu uspořádalo již 4. ročník Fóra Zdravého města Třebíče, jehož cílem je zapojení obyvatel do hledání problémů, které město sužují nejvíce. Podobným postupem se mohou inspirovat i další města či vesnice, které se případně rovněž mohou zapojit do Národní sítě Zdravých měst, pod jehož záštitou třebíčská debata pravidelně probíhá, její představitelé ji rovněž pomáhají moderovat.

Národní síť Zdravých měst je asociací aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel. 

Místní chtějí bydlení pro seniory i venkovní fitness

Výsledkem živé debaty v Třebíči je seznam problémů, které město hodlá postupně řešit – je řazen abecedně. 

 • Chybějící chráněné bydlení pro zdravotně a mentálně postižené
 • Chybí pravidelná finanční podpora organizací sdružujících zdravotně postižené občany
 • Eliminace zdrojů nadměrného hluku ve městě
 • Nedostatek bezbariérových a malometrážních bytů pro seniory
 • Nedostatek pracovních míst
 • Revitalizace Karlova náměstí
 • Vybudování work-outového hřiště, neboli venkovního fitness
 • Vytvoření manuálu pro organizátory akcí
 • Z kina Moravia vybudovat StudentPoint
 • Zabránit živelnému záboru zelených ploch
 • Zpřehlednění webu města

Důležitost jednotlivých problémů chce radnice dále prověřit pomocí ankety, která bude na webu města a také bude součástí listopadového čísla místního zpravodaje. 

Pro představitele města je Fórum především cenným zdrojem podnětů od veřejnosti. „Za poslední tři roky se prokázalo, že řada problémů definovaných občany na Fóru a ověřená v anketě  se v průběhu následujícího roku řešila, nebo úplně vyřešila, namátkou například zřízení SeniorPointu, přemístění provozovny ze sousedství obytné zóny, brigády pro studenty,  propojení autobusové a vlakové dopravy či zlepšení podmínek pro práci DDM. Bohužel  řešení některých problémů město nemá v pravomoci, ale vyvíjí tlak na příslušné instituce jako je kraj, stát či třeba Ředitelství silnic a dálnic k jejich řešení. Tady je příkladem zkapacitnění průtahu městem,“ vyjádřila se radní Marie Černá.

Zdroj: www.trebic.cz

Další zprávy

17.08.2018 Požárně bezpečnostní řešení bytového domu tvoří soubor dispozičních, technických a provozních opatření vycházejících z&nbsp;konkrétní situace dané budovy a vztahů k&nbsp;jejímu okolí. Bytové jednotky, jejich počet a rozmístění, jsou zahrnuty v původním návrhu v&nbsp;rámci pasivních a aktivních prvků opatření požární ochrany. Spojování a rozdělování v&nbsp;rámci jednotlivých bytů může zasáhnout do těchto opatření a při návrhu z&nbsp;požárně bezpečnostního hlediska je nutné brát zřetel na: <b...
15.08.2018 Desítky lidí dnes čekaly před oběma pracovišti Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB), aby využily možnost zvýhodněného úvěru. Ten poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím SFRB právě od dnešního dne mladým lidem do 36 let na pořízení nebo opravu vlastní bydlení. Půjčit si lze až dva miliony korun. K dispozici je pro letošní rok zhruba 650 mil. korun. <i>„Těmito půjčkami se snažíme pomoci mladým lidem k&nbsp;pořízení vlastního bytu či domu nebo k&nbsp;tomu, aby si mohli opravit...
13.08.2018 Požárně bezpečnostní řešení bytového domu tvoří soubor dispozičních, technických a provozních opatření vycházejících z&nbsp;konkrétní situace dané budovy a vztahů k&nbsp;jejímu okolí. Bytové jednotky, jejich počet a rozmístění, jsou zahrnuty v původním návrhu v&nbsp;rámci pasivních a aktivních prvků opatření požární ochrany. Spojování a rozdělování v&nbsp;rámci jednotlivých bytů může zasáhnout do těchto opatření a při návrhu z&nbsp;požárně bezpečnostního hlediska je nutné brát zřetel na: <b...
10.08.2018 Regenerace stávajících panelových domů zahrnuje také rekonstrukci bytových jader. Ta prošla rozsáhlým vývojem z&nbsp;pohledu protipožární ochrany. Z&nbsp;hlediska požární ochrany jsou původní montovaná jádra nejcitlivějším místem pro vznik požáru. Důvodem je použití hořlavého materiálu a návaznost na instalační šachtu. Nebezpečí spočívá v&nbsp;možnosti vzniku zplodin hoření zejména kouře a toxických výparů, zamoření požárního úseku bytu a možnosti rychlého šíření účinků požáru přilehlou...
01.08.2018 Při rekonstrukci stoupaček je nutné splnit požadavky protipožární ochrany, jejíž prioritou je ochrana života a zdraví osob, následovaná ochranou majetku. Stoupací potrubí tvoří svislou část instalace rozvodů médií zásobujících jednotlivé byty. Obvykle se jedná o páteřní domovní rozvody vody, kanalizace, plynu, ústředního vytápění a elektroinstalací. Potrubní rozvody jsou posuzovány z&nbsp;hlediska požární bezpečnosti podle několika kritérií: <ul><li>podle druhu vedeného média na hořlavé a...