Radní v Třebíči zjišťovali, co trápí obyvatele jejich města

Vedení města na Vysočině se rozhodlo zeptat se zdejších lidí, co je trápí, aby to mohlo postupně napravovat. Vyhnou se tak rozhodování od stolu, kterým by se nemuseli úplně trefit do potřeb zdejších obyvatel.

Třebíč pokračuje ve své tradici – město v říjnu uspořádalo již 4. ročník Fóra Zdravého města Třebíče, jehož cílem je zapojení obyvatel do hledání problémů, které město sužují nejvíce. Podobným postupem se mohou inspirovat i další města či vesnice, které se případně rovněž mohou zapojit do Národní sítě Zdravých měst, pod jehož záštitou třebíčská debata pravidelně probíhá, její představitelé ji rovněž pomáhají moderovat.

Národní síť Zdravých měst je asociací aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel. 

Místní chtějí bydlení pro seniory i venkovní fitness

Výsledkem živé debaty v Třebíči je seznam problémů, které město hodlá postupně řešit – je řazen abecedně. 

 • Chybějící chráněné bydlení pro zdravotně a mentálně postižené
 • Chybí pravidelná finanční podpora organizací sdružujících zdravotně postižené občany
 • Eliminace zdrojů nadměrného hluku ve městě
 • Nedostatek bezbariérových a malometrážních bytů pro seniory
 • Nedostatek pracovních míst
 • Revitalizace Karlova náměstí
 • Vybudování work-outového hřiště, neboli venkovního fitness
 • Vytvoření manuálu pro organizátory akcí
 • Z kina Moravia vybudovat StudentPoint
 • Zabránit živelnému záboru zelených ploch
 • Zpřehlednění webu města

Důležitost jednotlivých problémů chce radnice dále prověřit pomocí ankety, která bude na webu města a také bude součástí listopadového čísla místního zpravodaje. 

Pro představitele města je Fórum především cenným zdrojem podnětů od veřejnosti. „Za poslední tři roky se prokázalo, že řada problémů definovaných občany na Fóru a ověřená v anketě  se v průběhu následujícího roku řešila, nebo úplně vyřešila, namátkou například zřízení SeniorPointu, přemístění provozovny ze sousedství obytné zóny, brigády pro studenty,  propojení autobusové a vlakové dopravy či zlepšení podmínek pro práci DDM. Bohužel  řešení některých problémů město nemá v pravomoci, ale vyvíjí tlak na příslušné instituce jako je kraj, stát či třeba Ředitelství silnic a dálnic k jejich řešení. Tady je příkladem zkapacitnění průtahu městem,“ vyjádřila se radní Marie Černá.

Zdroj: www.trebic.cz

Další zprávy

23.02.2018
Na konferenci Den malých obcí byl zahájen již 24. ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Přihlášky mohou obce podávat do 30. dubna.

„Soutěž Vesnice roku spadá do dlouholeté strategie Ministerstva pro místní rozvoj, jak podporovat...

21.02.2018 Každá správa bytového domu je nutně spojena nejen s pasportem objektu a otevřením účetních knih, ale také s evidenčními a organizačními povinnostmi vlastníka objektu.
19.02.2018 Jestliže se chystáte obložit svou koupelnu a nikdy před tím jste to nedělali, získáte řadu zkušeností, často negativních, které vám napříště ušetří spoustu času a energie.
16.02.2018 V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.
15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.