Poradna: bytové družstvo a spoluvlastnictví

Potřebujete poradit například v otázce bytového družstevnictví nebo společenství vlastníků jednotek? Obraťte se na naši poradnu, odborníci vám pomohou najít řešení vašeho problému.

Nejčastější oblasti, na něž se ptají lidé, kteří posílají dotazy do poradny Portálu o bydlení? Vztah mezi majitelem a nájemníkem, změna stanov bytového družstva, případně převod nemovitostí.

Jeden z nejnovějších dotazů, které včetně odpovědí do poradny doplňujeme několikrát měsíčně, se týkal právě převodu bytu, konkrétně bytu původně družstevního. 

Záleží na konkrétních stanovách

Čtenářka z  Prahy v něm popsala situaci, kdy je coby vdova jedinou uživatelkou práv k družstevnímu bytu, který si původně pořídila se svým manželem. Nyní se budou byty převádět do osobního vlastnictví, v době tedy vznikne SVJ - čtenářka chtěla, aby krom ní byla jako majitelka uvedena i plnoletá dcera, která s ní byt trvale obývá. Jenže tak jednoduché to není. 

"Převod družstevních bytů do vlastnictví se řídí pravidly stanovené bytovým družstvem. Vzhledem k tomu, že vaše dcera zřejmě není členem družstva, nemůže nabýt vlastnictví k bytu, které je určeno jen členům družstva. Pokud chcete, aby se vaše dcera stala následně vašim spoluvlastníkem předmětného bytu, respektive bytové jednotky, lze tuto záležitost řešit darovací smlouvou, kdy bytovou jednotku částečně nebo úplně darujete po té, co jí nabydete," vysvětluje v poradně právnička Iveta Golasová ze Sdružení nájemníků ČR. 

Zajímají vás odpovědi na dalších dotazy z problematiky bytových družstev? Najdete je včetně odpovědí odborníků v Poradně portálu o bydlení. Své vlastní otázky k této i jiné problematice můžete posílat mailem na info@remove-this.portalobydleni.cz.

Zdroj: Portál o bydlení

Další zprávy

16.02.2018
V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.

K ekonomické správě bytového domu patří finanční plánování spojené se správou a provozem bytového...

15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
14.02.2018 Zateplení fasády domu dokáže ušetřit až 50 % nákladů na vytápění a klimatizaci ročně. Dům navíc dostane nový kabát, který dnes s drobnými opravami vydrží 50 i více let.
13.02.2018 Technický facility management je v případě bytových domů komplexní technická správa objektu.
12.02.2018 Lodžie a balkony jsou polohově součástí obvodového pláště domu. Právě tyto stavební prvky jsou zřejmě nejexponovanějšími součástmi obvodového pláště a patří mezi nejvíce degradované součásti staveb.