Poradna: bytové družstvo a spoluvlastnictví

Potřebujete poradit například v otázce bytového družstevnictví nebo společenství vlastníků jednotek? Obraťte se na naši poradnu, odborníci vám pomohou najít řešení vašeho problému.

Nejčastější oblasti, na něž se ptají lidé, kteří posílají dotazy do poradny Portálu o bydlení? Vztah mezi majitelem a nájemníkem, změna stanov bytového družstva, případně převod nemovitostí.

Jeden z nejnovějších dotazů, které včetně odpovědí do poradny doplňujeme několikrát měsíčně, se týkal právě převodu bytu, konkrétně bytu původně družstevního. 

Záleží na konkrétních stanovách

Čtenářka z  Prahy v něm popsala situaci, kdy je coby vdova jedinou uživatelkou práv k družstevnímu bytu, který si původně pořídila se svým manželem. Nyní se budou byty převádět do osobního vlastnictví, v době tedy vznikne SVJ - čtenářka chtěla, aby krom ní byla jako majitelka uvedena i plnoletá dcera, která s ní byt trvale obývá. Jenže tak jednoduché to není. 

"Převod družstevních bytů do vlastnictví se řídí pravidly stanovené bytovým družstvem. Vzhledem k tomu, že vaše dcera zřejmě není členem družstva, nemůže nabýt vlastnictví k bytu, které je určeno jen členům družstva. Pokud chcete, aby se vaše dcera stala následně vašim spoluvlastníkem předmětného bytu, respektive bytové jednotky, lze tuto záležitost řešit darovací smlouvou, kdy bytovou jednotku částečně nebo úplně darujete po té, co jí nabydete," vysvětluje v poradně právnička Iveta Golasová ze Sdružení nájemníků ČR. 

Zajímají vás odpovědi na dalších dotazy z problematiky bytových družstev? Najdete je včetně odpovědí odborníků v Poradně portálu o bydlení. Své vlastní otázky k této i jiné problematice můžete posílat mailem na info@remove-this.portalobydleni.cz.

Zdroj: Portál o bydlení

Další zprávy

16.01.2019
Jméno usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí je v našem povědomí nejspíš spjato se squaterstvím. To už je ale minulost, objekt bude sloužit seniorům.

Šatovku najdeme v nejkrásnější části Prahy, v romantickém Šáreckém údolí. Stav budovy byl léta...

15.01.2019 Hned v úvodu si řekneme, že ano, ale je nutno dodržet určitá pravidla a postupy.
14.01.2019 V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy.
10.01.2019 Často se traduje, a je to slyšet i v médiích, že pro jakoukoliv stavební činnost je vyžadován souhlas souseda.
07.01.2019 K vlastnickému právu náleží též právo bránit svůj majetek proti neoprávněným zásahům. Právě oplocování pozemku je projevem vůle vlastníka chránit svůj majetek.