Nové střechy a omítky přinášejí úspory

Představujeme vám další dva projekty domů, které se podařilo opravit díky levné půjčce od Státního fondu rozvoje bydlení v rámci projektu Panel 2013+. Příkladů dobré praxe neustále přibývá, přičemž lze žádat jak o peníze na menší opravy v řádu stovek tisíc korun, tak na mnohamilionové investice.

Nov omítka a lodžie panelového domu v jihočeském Táboře

KlientSVJ Kralupská, Brandýs nad Labem
Výše splátky1000 korun měsíčně/byt, celkem 48 bytů
Výše úvěru6 400 000 korun na 14 let 
Cíl rekonstrukcesanace základů a oprava hydroizolace, oprava a zateplení obvodového pláště, oprava lodžií a balkonů včetně zábradlí, výměna oken, oprava a zateplení střechy, oprava hromosvodů, oprava vnitřních stěn a stropů
KlientSpolečenství Kpt. Jaroše, Tábor
Výše splátky1250 korun měsíčně/byt, celkem 19 bytů
Výše úvěru2 700 000 korun na 10 let 
Cíl rekonstrukcesanace základů a oprava hydroizolace, oprava a zateplení obvodového pláště, výměna oken, oprava a zateplení střechy, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí, úprava vstupního schodišťového prostoru

Zdroj: SFRB

  • Pohled z jiné strany

  • Opravou prošel i vchod

  • Tábor, vchod po opravě

  • Obyvatelé brandýského panelového domu získali kvalitnější bydlení

  • Nové lodžie v Brandýse

  • Původní stav

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...