Program JESSICA: znevýhodněné zóny získaly téměř půl miliardy korun

O státem garantované levné půjčky v rámci programu JESSICA je stále větší zájem a je zjevné, že se v rámci pilotní fáze programu podaří vyčerpat původně plánovaných téměř šest set milionů korun. Do programu se mohou zapojit vlastníci bytových domů v 41 znevýhodněných lokalitách v celé republice.

Státní fond rozvoje bydlení a Správce Fondu rozvoje měst (SFRM) v tuto chvíli evidují v rámci programu JESSICA 131 žádostí o úvěry za celkem zhruba 500 milion korun. Z toho počtu činí podepsané smlouvy 348 milionů korun a schválené a schvalované smlouvy 152 milionů korun.

Zatím bude k dispozici zhruba 570 milionů korun

Obě instituce dále potvrzují, že rozpočet pro program JESSICA v pilotní fázi činí minimálně 550 milionů korun a že částka se bude zpřesňovat v následujících měsících. Podle ředitele Holdingového fondu SFRB Michala Pluty by mělo jít o navýšení zhruba ve výši dvaceti milionů korun.

"Zároveň počítáme s příjmem náhradních projektů, které budou přijaty nad rámec limitu 570 milionů korun a zasmluvněny pouze v případě, že bude existovat volný limit pro úvěrové smlouvy," vysvětluje ředitel Pluta. Bližší informace o volném limitu finančních prostředků lze získat na webových stránkách SFRB a SFRM.

Investoří mají o levné státní půjčky stále větší zájem

Program JESSICA je součástí koncepce Společné evropské podpory udržitelných investic do měst s IPRM zónami, podporovaných z Integrovaného operačního programu. Program lze použít na rekonstrukci či modernizaci bytových domů a využít jej mohou všichni vlastníci bytových domů, ať už jde o veřejné subjekty, bytová družstva, společenství vlastníků, obchodní společnosti nebo fyzické a právnické osoby vlastnící bytový dům o minimálně čtyřech bytových jednotkách.

„Vysoký zájem o pilotní projekt JESSICA ukazuje, že úvěrová podpora pro rekonstrukce bydlení je pro investory dostatečně motivační. V programovém období 2014 – 2020 máme příležitost takto použítřádově vyšší objem prostředků a zajistit si tak možnost jejich opakovaného využití v budoucnosti,“ komentuje úspěšnost programu JESSICA ředitelka Státního fondu bydlení Eva Helclová.

Výhody programu JESSICA

  •  Hlavními výhodami programu JESSICA jsou velmi nízká úroková sazba
  • Fixace úrokové sazby po celou dobu splácení
  • Správce FRM (Komerční banka a.s.) poskytuje úvěry z programu JESSICA již od 0,58 % p.a. na dobu 10 let
  • Navíc je úvěr oproštěn od veškerých běžných poplatků za správu a poskytnutí.
  • I přes fixní úrok po celou dobu trvání splácení má klient možnost provádět mimořádné splátky bez jakýchkoliv poplatků

Finanční prostředky tohoto programu nejvíce využívají žadatele na snižování energetické náročnosti budov (zateplení obvodového pláště budovy, výměna oken, zateplení střech) a dále na rekonstrukce vnitřních prostor, zejména pak na výměny a modernizace výtahů. O úvěr z Programu JESSICA lze žádat na kterékoliv pobočce KB ve městech, jež jsou v pilotním projektu zahrnuty.

Zdroj: SFRB

Další zprávy

17.10.2018
Od 15. října mohou stavitelé a majitelé rodinných domů získat dotace z programu NZÚ také na úsporné rekonstrukce domů realizované svépomocí, na venkovní stínicí techniku, stavbu domu v nízkoenergetickém standardu nebo výměnu starých kamen bez nutnosti zateplení.

Naší snahou je program Nová zelená úsporám neustále přizpůsobovat aktuálním trendům v oblasti...

16.10.2018 Jak zlepšit dostupnost vlastního bydlení? Politická strana Piráti tuto otázku hodlá řešit novelou zákona, která by měla změnit pravidla placení daní z nabytí nemovitosti.
15.10.2018 Ostravský projekt nazvaný Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava zvítězil v mezinárodní soutěži o nejlepší evropský projekt podporovaný politikou soudržnosti EU RegioStars 2018.
12.10.2018 Na III. grémiu k zákonu o sociálním bydlení, které se konalo na Ministerstvu pro místní rozvoj, se sešli všichni významní partneři.
11.10.2018 Od pátku 9. do neděle 11. listopadu proběhne další ročník akce Dny pasivních domů, v rámci níž bude možné se zeptat přímo majitelů těchto domů, jak se jim v nich žije, jak fungují a také jak se staví.