Program JESSICA: znevýhodněné zóny získaly téměř půl miliardy korun

O státem garantované levné půjčky v rámci programu JESSICA je stále větší zájem a je zjevné, že se v rámci pilotní fáze programu podaří vyčerpat původně plánovaných téměř šest set milionů korun. Do programu se mohou zapojit vlastníci bytových domů v 41 znevýhodněných lokalitách v celé republice.

Státní fond rozvoje bydlení a Správce Fondu rozvoje měst (SFRM) v tuto chvíli evidují v rámci programu JESSICA 131 žádostí o úvěry za celkem zhruba 500 milion korun. Z toho počtu činí podepsané smlouvy 348 milionů korun a schválené a schvalované smlouvy 152 milionů korun.

Zatím bude k dispozici zhruba 570 milionů korun

Obě instituce dále potvrzují, že rozpočet pro program JESSICA v pilotní fázi činí minimálně 550 milionů korun a že částka se bude zpřesňovat v následujících měsících. Podle ředitele Holdingového fondu SFRB Michala Pluty by mělo jít o navýšení zhruba ve výši dvaceti milionů korun.

"Zároveň počítáme s příjmem náhradních projektů, které budou přijaty nad rámec limitu 570 milionů korun a zasmluvněny pouze v případě, že bude existovat volný limit pro úvěrové smlouvy," vysvětluje ředitel Pluta. Bližší informace o volném limitu finančních prostředků lze získat na webových stránkách SFRB a SFRM.

Investoří mají o levné státní půjčky stále větší zájem

Program JESSICA je součástí koncepce Společné evropské podpory udržitelných investic do měst s IPRM zónami, podporovaných z Integrovaného operačního programu. Program lze použít na rekonstrukci či modernizaci bytových domů a využít jej mohou všichni vlastníci bytových domů, ať už jde o veřejné subjekty, bytová družstva, společenství vlastníků, obchodní společnosti nebo fyzické a právnické osoby vlastnící bytový dům o minimálně čtyřech bytových jednotkách.

„Vysoký zájem o pilotní projekt JESSICA ukazuje, že úvěrová podpora pro rekonstrukce bydlení je pro investory dostatečně motivační. V programovém období 2014 – 2020 máme příležitost takto použítřádově vyšší objem prostředků a zajistit si tak možnost jejich opakovaného využití v budoucnosti,“ komentuje úspěšnost programu JESSICA ředitelka Státního fondu bydlení Eva Helclová.

Výhody programu JESSICA

  •  Hlavními výhodami programu JESSICA jsou velmi nízká úroková sazba
  • Fixace úrokové sazby po celou dobu splácení
  • Správce FRM (Komerční banka a.s.) poskytuje úvěry z programu JESSICA již od 0,58 % p.a. na dobu 10 let
  • Navíc je úvěr oproštěn od veškerých běžných poplatků za správu a poskytnutí.
  • I přes fixní úrok po celou dobu trvání splácení má klient možnost provádět mimořádné splátky bez jakýchkoliv poplatků

Finanční prostředky tohoto programu nejvíce využívají žadatele na snižování energetické náročnosti budov (zateplení obvodového pláště budovy, výměna oken, zateplení střech) a dále na rekonstrukce vnitřních prostor, zejména pak na výměny a modernizace výtahů. O úvěr z Programu JESSICA lze žádat na kterékoliv pobočce KB ve městech, jež jsou v pilotním projektu zahrnuty.

Zdroj: SFRB

Další zprávy

21.02.2018
Každá správa bytového domu je nutně spojena nejen s pasportem objektu a otevřením účetních knih, ale také s evidenčními a organizačními povinnostmi vlastníka objektu.

K řádnému užívání bytového domu je zapotřebí vedle řady organizačních pokynů především vedení...

19.02.2018 Jestliže se chystáte obložit svou koupelnu a nikdy před tím jste to nedělali, získáte řadu zkušeností, často negativních, které vám napříště ušetří spoustu času a energie.
16.02.2018 V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.
15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
14.02.2018 Zateplení fasády domu dokáže ušetřit až 50 % nákladů na vytápění a klimatizaci ročně. Dům navíc dostane nový kabát, který dnes s drobnými opravami vydrží 50 i více let.