Indikátory tepla. Pro koho platí termín 31. 12. 2014?

S blížícím se koncem roku se v poradně Portálu o bydlení množí dotazy, koho se přesně týká povinnost vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům. Odpověď naleznete v následujícím článku, který jsme pro vás připravili ve spolupráci s Janem Vozárikem, místopředsedou Sdružení nájemníků České republiky.

Tato závazná povinnost platí jak pro bytové domy s byty, dále pro domy jen s nebytovými prostorami, ať už se jedná o městské, obecní, soukromé a družstevní domy či společenství vlastníků jednotek a to i s přihlédnutím k pozdnímu vydání prováděcího předpisu 237/2014 Sb. novelizující vyhl. č. 197/2007 Sb., který stanoví rozsah vybavení. Dle v současnosti platných právních předpisů termín 31. 12 .2014 platí pro naprostou většinu případů výše uvedených.

Výjimku tvoří případy, kdy vlastník domu nebo společenství vlastníků jednotek neprovádí rozúčtování nákladů (tzn. v jednotlivých bytech a nebytových prostorách je individuální zdroj vytápění a ohřev teplé vody) tepelnou energii na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody v domě. Povinnost instalace se také nevztahuje na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci.

Pokud vnitřní rozvod tepla pro vytápění vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v jednom místě, vybaví se pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla podle zákona o metrologii v místě vstupu vnitřního rozvodu tepla pro vytápění do bytu nebo nebytového prostoru.

V případě že vnitřní rozvod tepla pro vytápění vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v několika místech vybaví pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla podle zákona o metrologii nebo zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění.

Prováděcí předpis upřesnil, že zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění je indikátor pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy instalovaný na každém otopném tělese, indikátor instalovaný na odtokové trubce z otopného tělesa nebo přístroj se snímačem teploty vnitřního vzduchu ve vytápěném prostoru a teploty venkovního vzduchu ve dnech vytápění v otopném období s trvalým průběhovým záznamem rozdílů těchto teplot vzduchu za časový interval, kterým je počet dnů v otopném období. V budově musí být instalovány vždy stejné typy indikátorů nebo přístrojů se snímačem teplot.

V případě společné přípravy teplé vody v domě se na vstupní potrubí zásobující každý byt nebo nebytový prostor teplou vodou osadí vodoměr na teplou vodu používaný k rozdělování nákladů na společnou přípravu teplé vody v domě a to stejného typu a provedení.

Další zprávy

16.02.2018
V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.

K ekonomické správě bytového domu patří finanční plánování spojené se správou a provozem bytového...

15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
14.02.2018 Zateplení fasády domu dokáže ušetřit až 50 % nákladů na vytápění a klimatizaci ročně. Dům navíc dostane nový kabát, který dnes s drobnými opravami vydrží 50 i více let.
13.02.2018 Technický facility management je v případě bytových domů komplexní technická správa objektu.
12.02.2018 Lodžie a balkony jsou polohově součástí obvodového pláště domu. Právě tyto stavební prvky jsou zřejmě nejexponovanějšími součástmi obvodového pláště a patří mezi nejvíce degradované součásti staveb.