Indikátory tepla. Pro koho platí termín 31. 12. 2014?

S blížícím se koncem roku se v poradně Portálu o bydlení množí dotazy, koho se přesně týká povinnost vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům. Odpověď naleznete v následujícím článku, který jsme pro vás připravili ve spolupráci s Janem Vozárikem, místopředsedou Sdružení nájemníků České republiky.

Tato závazná povinnost platí jak pro bytové domy s byty, dále pro domy jen s nebytovými prostorami, ať už se jedná o městské, obecní, soukromé a družstevní domy či společenství vlastníků jednotek a to i s přihlédnutím k pozdnímu vydání prováděcího předpisu 237/2014 Sb. novelizující vyhl. č. 197/2007 Sb., který stanoví rozsah vybavení. Dle v současnosti platných právních předpisů termín 31. 12 .2014 platí pro naprostou většinu případů výše uvedených.

Výjimku tvoří případy, kdy vlastník domu nebo společenství vlastníků jednotek neprovádí rozúčtování nákladů (tzn. v jednotlivých bytech a nebytových prostorách je individuální zdroj vytápění a ohřev teplé vody) tepelnou energii na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody v domě. Povinnost instalace se také nevztahuje na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci.

Pokud vnitřní rozvod tepla pro vytápění vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v jednom místě, vybaví se pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla podle zákona o metrologii v místě vstupu vnitřního rozvodu tepla pro vytápění do bytu nebo nebytového prostoru.

V případě že vnitřní rozvod tepla pro vytápění vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v několika místech vybaví pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla podle zákona o metrologii nebo zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění.

Prováděcí předpis upřesnil, že zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění je indikátor pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy instalovaný na každém otopném tělese, indikátor instalovaný na odtokové trubce z otopného tělesa nebo přístroj se snímačem teploty vnitřního vzduchu ve vytápěném prostoru a teploty venkovního vzduchu ve dnech vytápění v otopném období s trvalým průběhovým záznamem rozdílů těchto teplot vzduchu za časový interval, kterým je počet dnů v otopném období. V budově musí být instalovány vždy stejné typy indikátorů nebo přístrojů se snímačem teplot.

V případě společné přípravy teplé vody v domě se na vstupní potrubí zásobující každý byt nebo nebytový prostor teplou vodou osadí vodoměr na teplou vodu používaný k rozdělování nákladů na společnou přípravu teplé vody v domě a to stejného typu a provedení.

Další zprávy

18.10.2018
V současné době existují v České republice pro finanční zabezpečení dostupnosti bydlení dvě sociální dávky, které mohou využít také senioři.

O kterých dávkách mluvíme?

1. Příspěvek na bydlení, upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní...

17.10.2018 Senioři jsou v České republice jednou z nejohroženějších skupin obyvatel z pohledu dostupnosti bydlení i jeho nákladové přiměřenosti.
17.10.2018 Od 15. října mohou stavitelé a majitelé rodinných domů získat dotace z programu NZÚ také na úsporné rekonstrukce domů realizované svépomocí, na venkovní stínicí techniku, stavbu domu v nízkoenergetickém standardu nebo výměnu starých kamen bez nutnosti zateplení.
16.10.2018 Jak zlepšit dostupnost vlastního bydlení? Politická strana Piráti tuto otázku hodlá řešit novelou zákona, která by měla změnit pravidla placení daní z nabytí nemovitosti.
15.10.2018 Ostravský projekt nazvaný Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava zvítězil v mezinárodní soutěži o nejlepší evropský projekt podporovaný politikou soudržnosti EU RegioStars 2018.