Indikátory tepla. Pro koho platí termín 31. 12. 2014?

S blížícím se koncem roku se v poradně Portálu o bydlení množí dotazy, koho se přesně týká povinnost vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům. Odpověď naleznete v následujícím článku, který jsme pro vás připravili ve spolupráci s Janem Vozárikem, místopředsedou Sdružení nájemníků České republiky.

Tato závazná povinnost platí jak pro bytové domy s byty, dále pro domy jen s nebytovými prostorami, ať už se jedná o městské, obecní, soukromé a družstevní domy či společenství vlastníků jednotek a to i s přihlédnutím k pozdnímu vydání prováděcího předpisu 237/2014 Sb. novelizující vyhl. č. 197/2007 Sb., který stanoví rozsah vybavení. Dle v současnosti platných právních předpisů termín 31. 12 .2014 platí pro naprostou většinu případů výše uvedených.

Výjimku tvoří případy, kdy vlastník domu nebo společenství vlastníků jednotek neprovádí rozúčtování nákladů (tzn. v jednotlivých bytech a nebytových prostorách je individuální zdroj vytápění a ohřev teplé vody) tepelnou energii na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody v domě. Povinnost instalace se také nevztahuje na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci.

Pokud vnitřní rozvod tepla pro vytápění vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v jednom místě, vybaví se pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla podle zákona o metrologii v místě vstupu vnitřního rozvodu tepla pro vytápění do bytu nebo nebytového prostoru.

V případě že vnitřní rozvod tepla pro vytápění vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v několika místech vybaví pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla podle zákona o metrologii nebo zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění.

Prováděcí předpis upřesnil, že zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění je indikátor pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy instalovaný na každém otopném tělese, indikátor instalovaný na odtokové trubce z otopného tělesa nebo přístroj se snímačem teploty vnitřního vzduchu ve vytápěném prostoru a teploty venkovního vzduchu ve dnech vytápění v otopném období s trvalým průběhovým záznamem rozdílů těchto teplot vzduchu za časový interval, kterým je počet dnů v otopném období. V budově musí být instalovány vždy stejné typy indikátorů nebo přístrojů se snímačem teplot.

V případě společné přípravy teplé vody v domě se na vstupní potrubí zásobující každý byt nebo nebytový prostor teplou vodou osadí vodoměr na teplou vodu používaný k rozdělování nákladů na společnou přípravu teplé vody v domě a to stejného typu a provedení.

Další zprávy

02.05.2018
26. ročník soutěže STAVBA ROKU 2018 uzavírá seznam přihlášených staveb 1. června 2018.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného...

30.04.2018 Při zjištění vlhkosti v bytovém domě nebo bytě je nejdůležitějším krokem zjistit skutečnou příčinu vlhkosti a následně navrhnout opatření k jejímu odstranění.
27.04.2018 Před vlastní modernizací kuchyní a koupelen v bytech bytových domů bychom měli posoudit stavebně technický stav konstrukcí, kterých se navrhované stavební úpravy budou týkat. Platí přitom zásada, že než přistoupíme k vlastní modernizaci, měly by být odstraněny poruchy stavby, které v dalším postupu výstavby mohou znehodnotit její výsledek.
25.04.2018 Podlahy v bytových domech musí splňovat zejména požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
23.04.2018 Ať už se chystáte zateplovat podkroví svépomocí nebo požádáte o spolupráci odborníky, rozhodně se vám budou hodit následující tipy a doporučení.