Dobrá praxe: v Rožnově i Brandýse mají nové lodžie díky úvěru od SFRB

Levné úvěry na modernizaci panelových domů, které poskytuje Státní fond rozvoje bydlení v rámci programu Panel 2013+, se těší stále větší oblibě. Půjčka umožňuje mimo jiné zateplit panelák tak, že výrazně klesnou výdaje na vytápění. Úspora tak většinou během několika málo let vyrovná splátku úvěru, u nějž navíc stát garantuje nízký úvěr po celou dobu splácení.

Majitelé se v Rožnově rozhodli pro omítku výrazné barvy

 

KlientSpolečenství vlastníků Oděská, Rožnov pod Radhoštěm
Výše splátky850 korun byt/měsíčně; v domě je 40 bytů
Výše úvěru 3 600 000 korun 
Cíl rekonstrukceSanace základů a oprava hydroizolace, oprava lodžií a balkonů včetně zábradlí, zateplení obvodového pláště, výměna oken, oprava a modernizace vzduchotechniky, oprava hromosvodu, zasklení lodžií, úprava vstupního prostoru

 

Klient  SBD LIAZ, Jablonce nad Nisou
Výše splátky1800 korun byt/měsíčně; v domě je 33 bytů
Výše úvěru6 300 000 korun
Cíl rekonstrukceSanace základů a oprava hydroizolace, oprava a zateplení obvodového pláště, oprava lodžií včetně. zábradlí, výměna oken, oprava a zateplení střechy, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí, výměna elektrických rozvodů

 

Zdroj: SFRB

 

 

  • Původní omítka byla zašlá a hlavně, dům nebyl dobře izolovaný

  • Při opravě panelového domu v Jablonci prošly renovací i lodžie

  • Nový je i vchod do domu

  • Panelový dům v Jablonci potřeboval celkovou rekonstrukci

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...