MMR chce více zapojit veřejnost do územního plánování

V uplynulých letech se stávalo, že výstavba, ať už šlo o bytové nebo třeba administrativní budovy, probíhala často živelně a bez většího plánování a promyšlení vazby na okolí. To by se mělo do budoucna změnit i díky Ministerstvu pro místní rozvoj, které chce napříště do plánování výstavby zapojit nejen odborníky, ale i veřejnost.

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje Politiku architektury a stavební kultury České republiky. Veřejnost má možnost se k připravovanému materiálu vyjádřit a může tak pomoci zkvalitnit připravovaný materiál, jehož přínosem bude zlepšení kvality prostředí vytvářeného výstavbou. 

Připomínky a podněty mohou zájemci posílat do 9. prosince na adresu Ministerstva pro místní rozvoj. Politika architektury a stavební kultury České republiky je nelegislativní strategický dokument s celostátní působností. Jejím základním cílem je podpora rozvoje architektury a stavební kultury a tím i zlepšení kvality prostředí vytvářeného výstavbou. Věnuje se třem základním oblastem:

  • krajina a sídla
  • stavby,
  • vzdělávání, osvěta a výzkum.

K pozvednutí úrovně architektury a stavební kultury materiál shrnuje dosavadní analýzy, popisuje základní pojmy, sumarizuje relevantní dokumenty a související právní předpisy a zejména definuje vizi a určuje témata a cíle, kterým je třeba se věnovat. Pro jednotlivé cíle definuje opatření, která by měla vést k jejich naplnění.

Budovy by měly brát větší ohled na svoje okolí

Naplnění jednotlivých cílů Politiky architektury a stavební kultury České republiky povede ke kvalitnější architektuře, hospodárným budovám vhodně zasazeným do okolního prostředí, přívětivému veřejnému prostoru a harmonickým městům i venkovu včetně okolní krajiny, s respektem k místním specifikům jednotlivých oblastí v České republice.

Politika architektury a stavební kultury České republiky též podporuje vzdělávání odborné i laické veřejnosti a přispívá k podněcování zájmu obyvatel o kvalitu prostředí, ve kterém žijí. Veřejnost má možnost se k materiálu před jeho předložením k projednání vládě vyjádřit a vznést své připomínky.

Celý materiál najdete ZDE

Připomínky je třeba opatřit jménem, příjmením a kontaktními údaji osoby, která je uplatňuje. Rovněž je třeba uvést, ke které části materiálu se připomínka vztahuje (například číslo konkrétního opatření) a jaká úprava dokumentu se navrhuje. Připomínky lze podat v termínudo 9. prosince 2014 některou z následujících forem:

  • písemně na adresu:

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

  • prostřednictvím informačního systému datových schránek

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Další zprávy

18.10.2018
V současné době existují v České republice pro finanční zabezpečení dostupnosti bydlení dvě sociální dávky, které mohou využít také senioři.

O kterých dávkách mluvíme?

1. Příspěvek na bydlení, upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní...

17.10.2018 Senioři jsou v České republice jednou z nejohroženějších skupin obyvatel z pohledu dostupnosti bydlení i jeho nákladové přiměřenosti.
17.10.2018 Od 15. října mohou stavitelé a majitelé rodinných domů získat dotace z programu NZÚ také na úsporné rekonstrukce domů realizované svépomocí, na venkovní stínicí techniku, stavbu domu v nízkoenergetickém standardu nebo výměnu starých kamen bez nutnosti zateplení.
16.10.2018 Jak zlepšit dostupnost vlastního bydlení? Politická strana Piráti tuto otázku hodlá řešit novelou zákona, která by měla změnit pravidla placení daní z nabytí nemovitosti.
15.10.2018 Ostravský projekt nazvaný Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava zvítězil v mezinárodní soutěži o nejlepší evropský projekt podporovaný politikou soudržnosti EU RegioStars 2018.