Poradna: kdo platí hubení hmyzu v nájemním domě?

Čtenáři portálu se na nás obracejí i s méně typickými dotazy, odpovědi na ně však pomohou pomoci mnoha dalším lidem, kteří se potýkají se stejným potížemi. Jedním z nich byl například problém s blechami, které se rozmnožily v bytovém domě a nájemníci chtějí po majitelce, aby zaplatila jejich vyhubení.

"V jednom bytě, se nájemníkům přemnožily blechy... Chtějí po mně, abych zajistila vyhubení na mé náklady s odůvodněním, že se jejich kočka nakazila se na společné půdě od kun." Napsala na adresu Portálu o bydlení majitelka bytového domu s tím, že kdyby se rozhodla nájemníkům vyhovět a nechala například vyderatizovat celou půdu, zdá může náklady rozúčtovat všem obyvatelům domu. 

Právnička Lenka Veselá ze Sdružení nájemníků ve své odpovědi rovnou upozornila, že nájemce je povinen si při užívání bytu a domu počínat tak, aby nedošlo k žádným závadám a poškozením. Pokud již závady na bytě nebo domě vzniknou „okolnostmi, za které odpovídá“ (§ 2267 NOZ), je povinen je na své náklady odstranit. Jestliže je nájemce na své náklady neodstraní, může je na náklady nájemce odstranit pronajímatel.

"Tzv. „dezinsekci“ byt tedy měl zajistit a uhradit nájemce, v případě, že by bylo nutné udělat dezinsekci v celém domě, pak i náklady lze požadovat po tomto nájemci. Nájemce má právo chovat v bytě zvíře, ale chov zvířete nesmí působit pronajímateli nebo ostatním obyvatelům v domě „obtíže nepřiměřené poměrům“ v domě," uvedla s tím, že majitelé zvířete musí zabezpečit, aby například zvíře z byru neutíkalo. 

Naopak, kdyby se však potvrdilo, že v domě na půdě žijí kuny a že skutečně blechy šíří ony, byla by podle právničky situace opačná. Pronajímatel je totiž  povinen zajistit v domě náležitý pořádek a udržovat byt a dům ve stavu k řádnému užívání a zajistit tak nájemci nerušený výkon jeho nájemního práva. Deratizaci by v tomto případě měl uhradit pronajímatel na své náklady, přičemž tyto náklady by neměl právo rozúčtovat na  nájemce. Nájemci by měli navíc nárok na slevu z nájemného do doby odstranění závady.

Napište do poradny, rádi vám poradíme

Máte další dotazy, které se týkají bytových družstev, SVJ nebo třeba nájemních smluv a zvyšování nájmu? Obraťte se na rubriku Poradna našeho Portálu o bydlení, kde najdete již desítky zodpovězených dotazů, které jsou přehledně roztříděny do několika kapitol. Potřebujete poradit ve věci, kterou jsme se zatím nezabývali? Není problém, své dotazy týkající se nájemního i vlastnického bydlení a veškeré související problematiky můžete zasílat na e-mail info@portalobydleni.cz

Spojíme se s našimi partnery a spolupracujícími institucemi a zajistíme odpověď právě pro vaši situaci, kterou pak zveřejníme na našem webu - samozřejmě bez uvedení osobních údajů a podobně. Více informací o fungování poradny najdete ZDE

Zdroj: Portál o bydlení 

Další zprávy

21.02.2018
Každá správa bytového domu je nutně spojena nejen s pasportem objektu a otevřením účetních knih, ale také s evidenčními a organizačními povinnostmi vlastníka objektu.

K řádnému užívání bytového domu je zapotřebí vedle řady organizačních pokynů především vedení...

19.02.2018 Jestliže se chystáte obložit svou koupelnu a nikdy před tím jste to nedělali, získáte řadu zkušeností, často negativních, které vám napříště ušetří spoustu času a energie.
16.02.2018 V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.
15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
14.02.2018 Zateplení fasády domu dokáže ušetřit až 50 % nákladů na vytápění a klimatizaci ročně. Dům navíc dostane nový kabát, který dnes s drobnými opravami vydrží 50 i více let.