Výhledy do roku 2015. Prosincový seriál

Energie a bydlení pro spoluobčany, kteří jsou v sociální tísni či dovršili věk, kdy už nemohou bydlet sami. To jsou výrazná témata, která se mimo jiné objeví v prosincovém seriálu Portálu o bydlení.

Sociální bydlení a bydlení seniorů jsou bolavým místem současné doby. I proto zahajuje Ministerstvo pro místní rozvoj financování komunitního bydlení pro seniory, které nelze pokrývat z evropských fondů, otázkám sociálního bydlení se bude zase věnovat konference, jež se uskuteční v lednu 2014, a Portál o bydlení nemůže tyto skutečnosti pominout. Informovat vás chceme i o nových možnostech získávání úvěrů v případě, že vaše obydlí poškodí či zničí živelní pohroma. Novinkou příštího roku bude i web, který se začne systematicky věnovat seniorům. Své místo najde v seriálu nejen „strašák“ posledních dnů – povinná instalace měřičů tepla, ale více si povíme i o měření spotřeby energií obecně. A protože se stále více našich spoluobčanů dostává do situace, kdy potřebuje žádat o podporu na bydlení, pozornost věnujeme i tomuto tématu a seznámíme vás s normativy platnými pro příští rok.

O čem se v prosincovém seriálu dočtete?

Texty jako vždy rozdělíme do několika tematických skupin, a pokud by vás zajímaly podrobnosti či byste potřebovali upřesnění týkající se vaší konkrétní situace, pište své dotazy na mail info@remove-this.portalobydleni.cz

 

  • Program Živel (obnova bydlení postiženého živelnou pohromou)
  • Program Kodus (Komunitní bydlení seniorů)
  • Průkaz energetické náročnosti staveb
  • Sociální bydlení
  • Měření spotřeby
  • Změny v dávkách na bydlení
  • Seniorské stránky

Další zprávy

16.01.2019
Jméno usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí je v našem povědomí nejspíš spjato se squaterstvím. To už je ale minulost, objekt bude sloužit seniorům.

Šatovku najdeme v nejkrásnější části Prahy, v romantickém Šáreckém údolí. Stav budovy byl léta...

15.01.2019 Hned v úvodu si řekneme, že ano, ale je nutno dodržet určitá pravidla a postupy.
14.01.2019 V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy.
10.01.2019 Často se traduje, a je to slyšet i v médiích, že pro jakoukoliv stavební činnost je vyžadován souhlas souseda.
07.01.2019 K vlastnickému právu náleží též právo bránit svůj majetek proti neoprávněným zásahům. Právě oplocování pozemku je projevem vůle vlastníka chránit svůj majetek.