Výhledy do roku 2015. Prosincový seriál

Energie a bydlení pro spoluobčany, kteří jsou v sociální tísni či dovršili věk, kdy už nemohou bydlet sami. To jsou výrazná témata, která se mimo jiné objeví v prosincovém seriálu Portálu o bydlení.

Sociální bydlení a bydlení seniorů jsou bolavým místem současné doby. I proto zahajuje Ministerstvo pro místní rozvoj financování komunitního bydlení pro seniory, které nelze pokrývat z evropských fondů, otázkám sociálního bydlení se bude zase věnovat konference, jež se uskuteční v lednu 2014, a Portál o bydlení nemůže tyto skutečnosti pominout. Informovat vás chceme i o nových možnostech získávání úvěrů v případě, že vaše obydlí poškodí či zničí živelní pohroma. Novinkou příštího roku bude i web, který se začne systematicky věnovat seniorům. Své místo najde v seriálu nejen „strašák“ posledních dnů – povinná instalace měřičů tepla, ale více si povíme i o měření spotřeby energií obecně. A protože se stále více našich spoluobčanů dostává do situace, kdy potřebuje žádat o podporu na bydlení, pozornost věnujeme i tomuto tématu a seznámíme vás s normativy platnými pro příští rok.

O čem se v prosincovém seriálu dočtete?

Texty jako vždy rozdělíme do několika tematických skupin, a pokud by vás zajímaly podrobnosti či byste potřebovali upřesnění týkající se vaší konkrétní situace, pište své dotazy na mail info@remove-this.portalobydleni.cz

 

  • Program Živel (obnova bydlení postiženého živelnou pohromou)
  • Program Kodus (Komunitní bydlení seniorů)
  • Průkaz energetické náročnosti staveb
  • Sociální bydlení
  • Měření spotřeby
  • Změny v dávkách na bydlení
  • Seniorské stránky

Další zprávy

18.10.2018
V současné době existují v České republice pro finanční zabezpečení dostupnosti bydlení dvě sociální dávky, které mohou využít také senioři.

O kterých dávkách mluvíme?

1. Příspěvek na bydlení, upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní...

17.10.2018 Senioři jsou v České republice jednou z nejohroženějších skupin obyvatel z pohledu dostupnosti bydlení i jeho nákladové přiměřenosti.
17.10.2018 Od 15. října mohou stavitelé a majitelé rodinných domů získat dotace z programu NZÚ také na úsporné rekonstrukce domů realizované svépomocí, na venkovní stínicí techniku, stavbu domu v nízkoenergetickém standardu nebo výměnu starých kamen bez nutnosti zateplení.
16.10.2018 Jak zlepšit dostupnost vlastního bydlení? Politická strana Piráti tuto otázku hodlá řešit novelou zákona, která by měla změnit pravidla placení daní z nabytí nemovitosti.
15.10.2018 Ostravský projekt nazvaný Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava zvítězil v mezinárodní soutěži o nejlepší evropský projekt podporovaný politikou soudržnosti EU RegioStars 2018.