Výhledy do roku 2015. Prosincový seriál

Energie a bydlení pro spoluobčany, kteří jsou v sociální tísni či dovršili věk, kdy už nemohou bydlet sami. To jsou výrazná témata, která se mimo jiné objeví v prosincovém seriálu Portálu o bydlení.

Sociální bydlení a bydlení seniorů jsou bolavým místem současné doby. I proto zahajuje Ministerstvo pro místní rozvoj financování komunitního bydlení pro seniory, které nelze pokrývat z evropských fondů, otázkám sociálního bydlení se bude zase věnovat konference, jež se uskuteční v lednu 2014, a Portál o bydlení nemůže tyto skutečnosti pominout. Informovat vás chceme i o nových možnostech získávání úvěrů v případě, že vaše obydlí poškodí či zničí živelní pohroma. Novinkou příštího roku bude i web, který se začne systematicky věnovat seniorům. Své místo najde v seriálu nejen „strašák“ posledních dnů – povinná instalace měřičů tepla, ale více si povíme i o měření spotřeby energií obecně. A protože se stále více našich spoluobčanů dostává do situace, kdy potřebuje žádat o podporu na bydlení, pozornost věnujeme i tomuto tématu a seznámíme vás s normativy platnými pro příští rok.

O čem se v prosincovém seriálu dočtete?

Texty jako vždy rozdělíme do několika tematických skupin, a pokud by vás zajímaly podrobnosti či byste potřebovali upřesnění týkající se vaší konkrétní situace, pište své dotazy na mail info@remove-this.portalobydleni.cz

 

  • Program Živel (obnova bydlení postiženého živelnou pohromou)
  • Program Kodus (Komunitní bydlení seniorů)
  • Průkaz energetické náročnosti staveb
  • Sociální bydlení
  • Měření spotřeby
  • Změny v dávkách na bydlení
  • Seniorské stránky

Další zprávy

02.05.2018
26. ročník soutěže STAVBA ROKU 2018 uzavírá seznam přihlášených staveb 1. června 2018.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného...

30.04.2018 Při zjištění vlhkosti v bytovém domě nebo bytě je nejdůležitějším krokem zjistit skutečnou příčinu vlhkosti a následně navrhnout opatření k jejímu odstranění.
27.04.2018 Před vlastní modernizací kuchyní a koupelen v bytech bytových domů bychom měli posoudit stavebně technický stav konstrukcí, kterých se navrhované stavební úpravy budou týkat. Platí přitom zásada, že než přistoupíme k vlastní modernizaci, měly by být odstraněny poruchy stavby, které v dalším postupu výstavby mohou znehodnotit její výsledek.
25.04.2018 Podlahy v bytových domech musí splňovat zejména požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
23.04.2018 Ať už se chystáte zateplovat podkroví svépomocí nebo požádáte o spolupráci odborníky, rozhodně se vám budou hodit následující tipy a doporučení.