Výhledy do roku 2015. Prosincový seriál

Energie a bydlení pro spoluobčany, kteří jsou v sociální tísni či dovršili věk, kdy už nemohou bydlet sami. To jsou výrazná témata, která se mimo jiné objeví v prosincovém seriálu Portálu o bydlení.

Sociální bydlení a bydlení seniorů jsou bolavým místem současné doby. I proto zahajuje Ministerstvo pro místní rozvoj financování komunitního bydlení pro seniory, které nelze pokrývat z evropských fondů, otázkám sociálního bydlení se bude zase věnovat konference, jež se uskuteční v lednu 2014, a Portál o bydlení nemůže tyto skutečnosti pominout. Informovat vás chceme i o nových možnostech získávání úvěrů v případě, že vaše obydlí poškodí či zničí živelní pohroma. Novinkou příštího roku bude i web, který se začne systematicky věnovat seniorům. Své místo najde v seriálu nejen „strašák“ posledních dnů – povinná instalace měřičů tepla, ale více si povíme i o měření spotřeby energií obecně. A protože se stále více našich spoluobčanů dostává do situace, kdy potřebuje žádat o podporu na bydlení, pozornost věnujeme i tomuto tématu a seznámíme vás s normativy platnými pro příští rok.

O čem se v prosincovém seriálu dočtete?

Texty jako vždy rozdělíme do několika tematických skupin, a pokud by vás zajímaly podrobnosti či byste potřebovali upřesnění týkající se vaší konkrétní situace, pište své dotazy na mail info@remove-this.portalobydleni.cz

 

  • Program Živel (obnova bydlení postiženého živelnou pohromou)
  • Program Kodus (Komunitní bydlení seniorů)
  • Průkaz energetické náročnosti staveb
  • Sociální bydlení
  • Měření spotřeby
  • Změny v dávkách na bydlení
  • Seniorské stránky

Další zprávy

16.02.2018
V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.

K ekonomické správě bytového domu patří finanční plánování spojené se správou a provozem bytového...

15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
14.02.2018 Zateplení fasády domu dokáže ušetřit až 50 % nákladů na vytápění a klimatizaci ročně. Dům navíc dostane nový kabát, který dnes s drobnými opravami vydrží 50 i více let.
13.02.2018 Technický facility management je v případě bytových domů komplexní technická správa objektu.
12.02.2018 Lodžie a balkony jsou polohově součástí obvodového pláště domu. Právě tyto stavební prvky jsou zřejmě nejexponovanějšími součástmi obvodového pláště a patří mezi nejvíce degradované součásti staveb.