Výhledy do roku 2015. Prosincový seriál

Energie a bydlení pro spoluobčany, kteří jsou v sociální tísni či dovršili věk, kdy už nemohou bydlet sami. To jsou výrazná témata, která se mimo jiné objeví v prosincovém seriálu Portálu o bydlení.

Sociální bydlení a bydlení seniorů jsou bolavým místem současné doby. I proto zahajuje Ministerstvo pro místní rozvoj financování komunitního bydlení pro seniory, které nelze pokrývat z evropských fondů, otázkám sociálního bydlení se bude zase věnovat konference, jež se uskuteční v lednu 2014, a Portál o bydlení nemůže tyto skutečnosti pominout. Informovat vás chceme i o nových možnostech získávání úvěrů v případě, že vaše obydlí poškodí či zničí živelní pohroma. Novinkou příštího roku bude i web, který se začne systematicky věnovat seniorům. Své místo najde v seriálu nejen „strašák“ posledních dnů – povinná instalace měřičů tepla, ale více si povíme i o měření spotřeby energií obecně. A protože se stále více našich spoluobčanů dostává do situace, kdy potřebuje žádat o podporu na bydlení, pozornost věnujeme i tomuto tématu a seznámíme vás s normativy platnými pro příští rok.

O čem se v prosincovém seriálu dočtete?

Texty jako vždy rozdělíme do několika tematických skupin, a pokud by vás zajímaly podrobnosti či byste potřebovali upřesnění týkající se vaší konkrétní situace, pište své dotazy na mail info@remove-this.portalobydleni.cz

 

  • Program Živel (obnova bydlení postiženého živelnou pohromou)
  • Program Kodus (Komunitní bydlení seniorů)
  • Průkaz energetické náročnosti staveb
  • Sociální bydlení
  • Měření spotřeby
  • Změny v dávkách na bydlení
  • Seniorské stránky

Další zprávy

17.08.2018 Požárně bezpečnostní řešení bytového domu tvoří soubor dispozičních, technických a provozních opatření vycházejících z&nbsp;konkrétní situace dané budovy a vztahů k&nbsp;jejímu okolí. Bytové jednotky, jejich počet a rozmístění, jsou zahrnuty v původním návrhu v&nbsp;rámci pasivních a aktivních prvků opatření požární ochrany. Spojování a rozdělování v&nbsp;rámci jednotlivých bytů může zasáhnout do těchto opatření a při návrhu z&nbsp;požárně bezpečnostního hlediska je nutné brát zřetel na: <b...
15.08.2018 Desítky lidí dnes čekaly před oběma pracovišti Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB), aby využily možnost zvýhodněného úvěru. Ten poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím SFRB právě od dnešního dne mladým lidem do 36 let na pořízení nebo opravu vlastní bydlení. Půjčit si lze až dva miliony korun. K dispozici je pro letošní rok zhruba 650 mil. korun. <i>„Těmito půjčkami se snažíme pomoci mladým lidem k&nbsp;pořízení vlastního bytu či domu nebo k&nbsp;tomu, aby si mohli opravit...
13.08.2018 Požárně bezpečnostní řešení bytového domu tvoří soubor dispozičních, technických a provozních opatření vycházejících z&nbsp;konkrétní situace dané budovy a vztahů k&nbsp;jejímu okolí. Bytové jednotky, jejich počet a rozmístění, jsou zahrnuty v původním návrhu v&nbsp;rámci pasivních a aktivních prvků opatření požární ochrany. Spojování a rozdělování v&nbsp;rámci jednotlivých bytů může zasáhnout do těchto opatření a při návrhu z&nbsp;požárně bezpečnostního hlediska je nutné brát zřetel na: <b...
10.08.2018 Regenerace stávajících panelových domů zahrnuje také rekonstrukci bytových jader. Ta prošla rozsáhlým vývojem z&nbsp;pohledu protipožární ochrany. Z&nbsp;hlediska požární ochrany jsou původní montovaná jádra nejcitlivějším místem pro vznik požáru. Důvodem je použití hořlavého materiálu a návaznost na instalační šachtu. Nebezpečí spočívá v&nbsp;možnosti vzniku zplodin hoření zejména kouře a toxických výparů, zamoření požárního úseku bytu a možnosti rychlého šíření účinků požáru přilehlou...
01.08.2018 Při rekonstrukci stoupaček je nutné splnit požadavky protipožární ochrany, jejíž prioritou je ochrana života a zdraví osob, následovaná ochranou majetku. Stoupací potrubí tvoří svislou část instalace rozvodů médií zásobujících jednotlivé byty. Obvykle se jedná o páteřní domovní rozvody vody, kanalizace, plynu, ústředního vytápění a elektroinstalací. Potrubní rozvody jsou posuzovány z&nbsp;hlediska požární bezpečnosti podle několika kritérií: <ul><li>podle druhu vedeného média na hořlavé a...