Výhledy do roku 2015. Prosincový seriál: Každý má právo důstojně bydlet

Deklarace všeobecných lidských práv upravuje v článku 25 tzv. právo na přiměřenou životní úroveň jako právo každého: „Na takovou životní úroveň, která zajistí jeho zdraví i blaho a též zdraví a blaho jeho rodiny, včetně potravy, ošacení, bydlení, lékařské péče a nezbytných sociálních služeb."

Nejvýznamnějším názorem ochrany sociálních práv na evropské úrovni je pak dodatek Rady Evropy – Evropská sociální charta, kterou ratifikovala i Česká republika.  V této chartě jsou upravena práva rodiny následovně: „S cílem zajistit nezbytné podmínky pro plný rozvoj rodiny, která je základní jednotkou společnosti, se smluvní strany zavazují podporovat ekonomickou, právní a sociální ochranu rodinného života takovými prostředky, jako jsou rodinné dávky, daňová opatření, poskytování bydlení pro rodiny, dávky novomanželům a jinými vhodnými prostředky“. Následně v dodatkovém protokolu Charty je pak právo na bydlení specifikováno pro starší osoby: „Umožnit starým osobám, aby si svobodně zvolily způsob života, jak dlouho chtějí a mohou žít nezávislý život v jejich známém prostředí, poskytnutím bydlení přiměřeného jejím potřebám a jejich zdravotnímu stavu nebo poskytnutím dostatečné podpory na přizpůsobení jejich bydlení“.

Česká společnost pro rozvoj bydlení společně s dalšími partnery a pod patronací předsedy Senátu PČR pana Milana Štěcha chce přispět k naplnění výše uvedených práv uspořádáním konference o sociálních aspektech dostupného bydlení, která se bude konat dne 27. 1. 2015 v jednacím sále Senátu PČR.

V ČR je v současné době téměř 10 % občanů pod hranicí chudoby a dalším propad chudoby reálně hrozí. Roste počet bezdomovců se všemi z toho plynoucími negativními vlivy.  Náklady na bydlení jsou velkou zátěží pro 28,6 % obyvatel a jako zátěž pro rozpočet domácnosti je uvádí dalších 64 % dotázaných. Žádnou zátěž uvádí pouze 7,4 % obyvatel. To jsou však jen průměrná čísla. U osob ohrožených chudobou uvádí velkou zátěž 56,2 % domácností, u nájemních bytů je toto číslo ještě vyšší. Počet domácností, které vynakládají na bydlení v nájemních bytech více než 60 % příjmů, vzrostl z 61 957 v roce 2009 na 100 838 v loňském roce. Mezi osoby ohrožené ztrátou obydlí u nás patří vícečetné rodiny s jedním příjmem a též osamělí senioři v městských bytech. Přitom zejména pro seniory nad 75 let představuje případné stěhování fyzické i duševní ohrožení často s fatálními důsledky.

Přijetí nezbytných opatření souvisejících s pomocí ohroženým skupinám je v krátké době nezbytné. Věříme, že avizovaná konference může přispět k účinné nápravě.

Zpracovala: Česká společnosti pro rozvoj bydlení (Ing. Milan Taraba)

Další zprávy

18.10.2018
V současné době existují v České republice pro finanční zabezpečení dostupnosti bydlení dvě sociální dávky, které mohou využít také senioři.

O kterých dávkách mluvíme?

1. Příspěvek na bydlení, upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní...

17.10.2018 Senioři jsou v České republice jednou z nejohroženějších skupin obyvatel z pohledu dostupnosti bydlení i jeho nákladové přiměřenosti.
17.10.2018 Od 15. října mohou stavitelé a majitelé rodinných domů získat dotace z programu NZÚ také na úsporné rekonstrukce domů realizované svépomocí, na venkovní stínicí techniku, stavbu domu v nízkoenergetickém standardu nebo výměnu starých kamen bez nutnosti zateplení.
16.10.2018 Jak zlepšit dostupnost vlastního bydlení? Politická strana Piráti tuto otázku hodlá řešit novelou zákona, která by měla změnit pravidla placení daní z nabytí nemovitosti.
15.10.2018 Ostravský projekt nazvaný Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava zvítězil v mezinárodní soutěži o nejlepší evropský projekt podporovaný politikou soudržnosti EU RegioStars 2018.