Soutěž Stavba roku 2017 vyhlášena

Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program řízený radou programu za účasti spoluvypisovatelů soutěže.

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní stavitelství a architektury. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů. Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného prostoru, úpravy krajiny, pozemní bytové i nebytové budovy, inženýrské a dopravní stavby, specifická stavební díla.

Soutěž je určena pro stavby:

1. Realizované na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta a místo registrace dodavatele i investora. Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná nejpozději do konce května roku 2017.

2. Realizované mimo území České republiky s tím, že firma registrovaná v České republice je investorem stavby, zpracovatelem projektu nebo dodavatelem stavby, příp. dodavatelem materiálů či konstrukčního řešení nebo nositelem použité technologie, která byla na zahraniční stavbě použita. Přihlašovatel musí získat souhlas s přihlášením i od zahraničních partnerů a dokončení, uvedení do provozu, nebo kolaudace provedena do konce května roku 2017.

Přihlaste svou stavbu do soutěže

Přihlášku do soutěže může podat každá fyzická nebo právnická osoba, která stavební dílo prováděla nebo se podílela na jeho financování, projekci nebo realizaci či je provozovatelem nebo vlastníkem stavby a která zdokumentuje zrealizované dílo níže uvedeným způsobem a uhradí prezentační poplatek.

Přihlášku do soutěže může podat i organizátor jiné přehlídkové soutěže, pokud uhradí registrační poplatek, vyplní přihlášku a krycí list, a pokud přihlašovaná stavba nebyla posuzována v minulých ročnících v celostátní soutěži Stavba roku.

Přihlášku včetně kompletní požadované dokumentace je nutno doručit nejpozději do úterý 31. 5. 2017 do 16 hodin na adresu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31, Praha 1.

Více informací zde

Další zprávy

16.01.2019
Jméno usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí je v našem povědomí nejspíš spjato se squaterstvím. To už je ale minulost, objekt bude sloužit seniorům.

Šatovku najdeme v nejkrásnější části Prahy, v romantickém Šáreckém údolí. Stav budovy byl léta...

15.01.2019 Hned v úvodu si řekneme, že ano, ale je nutno dodržet určitá pravidla a postupy.
14.01.2019 V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy.
10.01.2019 Často se traduje, a je to slyšet i v médiích, že pro jakoukoliv stavební činnost je vyžadován souhlas souseda.
07.01.2019 K vlastnickému právu náleží též právo bránit svůj majetek proti neoprávněným zásahům. Právě oplocování pozemku je projevem vůle vlastníka chránit svůj majetek.