Víc než desatero o koupi bytu

Zásada číslo jedna – stanovit si priority, tedy za kolik, kde a v jakém horizontu chci byt koupit, a sestavit alespoň zásadní itinerář postupu. Pak lze volit strategie.

Zásada číslo dvě – koupě bytu je závažnou životní investicí. Proto se také tomuto tématu nevěnujeme na stránkách Portálu o bydlení poprvé. Rizik, jimž jsme vystaveni, je víc, než si možná dovedeme představit. Nevyplatí se je podceňovat, nevyplatí se ale ani šetřit na nesprávných místech (například na právní poradě) nebo se nechat „vyprovokovat“ takzvanými výhodnými slevami při rychlém jednání.

Zásada číslo tři – prevence. Koupě bytu je obchodní transakcí a mnohým finančním ztrátám a nechtěným překvapením zabráníme, když si včas seženeme dostatek informací, které mohou naše následné rozhodování zásadně ovlivnit. Neméně důležité, leč často obtížněji realizovatelné, je zbavit se jakýchkoli emocí a jednat s chladnou hlavou. A to i v případech, kdy jsme vyvedeni z míry, protože se vyskytne problém, s nímž jsme nepočítali. V takových chvílích se můžeme dopustit chyby, jíž bychom se za normálních okolností vyhnuli, a přijít zbytečně o peníze.

Jak ideálně postupovat?

·         nepodléhat tlaku realitních makléřů,

·         zajistit si potvrzení o bezdlužnosti majitele nemovitosti vůči společenství vlastníků / družstvu ke dni podpisu kupní nebo rezervační smlouvy (s novým OZ přecházejí závazky bývalého majitele na nového vlastníka. Následně se tyto dluhy sice dají vymáhat, ale soudní cestou),

·         pokud je majitelem podnikatel, doložit potvrzení o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy,

·         zjistit u společenství vlastníků či družstva, jaké plánují investice a jaké s tím budou spojené finanční náklady,

·         nemovitost prověřit právní stránce (katastr nemovitostí navštívit osobně, nikoli nahlédnout pouze na internetu),

·         prověřit technický stav nemovitosti (využít například služeb inspektora nemovitostí),

·         prostudovat rezervační smlouvu před podpisem, pozor, je to základní dokument obchodu a může být sepsána v neprospěch kupujícího,

·         vyplatí se uzavřít s prodávajícím místo rezervační smlouvy smlouvu o smlouvě budoucí,

·         zajistit si ve smlouvě rovnocenné podmínky (možnost sankcí, reklamací atd.),  

·         sepsat do nejmenších podrobností, s jakým zařízením byt kupuji,

·         pokud nastanou nesrovnalosti při předávání bytu, „náhle“ se například objeví závady, které v bytě nebyly, sepsat jejich seznam a uplatňovat odstranění u prodávajícího,

·         finanční zálohy vkládat do notářské či bankovní úschovy, což je vázáno závaznými podmínkami, které garantují například včasné vrácení zálohy, pokud se obchod nerealizuje,

·         nebýt u předávání bytu sám (druhá osoba může případně tlumit zjitřené emoce).

Pokud by vás zajímaly podrobnosti či byste potřebovali upřesnění týkající se vaší konkrétní situace, piště své dotazy na mail info@remove-this.portalobydleni.cz

Zdroj: Portál o bydlení

 

 

Další zprávy

16.10.2018
Jak zlepšit dostupnost vlastního bydlení? Politická strana Piráti tuto otázku hodlá řešit novelou zákona, která by měla změnit pravidla placení daní z nabytí nemovitosti.

Tato daň se platí z tak zvaných úplatných převodů nemovitých věcí, tedy z jejich prodeje a směn....

15.10.2018 Ostravský projekt nazvaný Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava zvítězil v mezinárodní soutěži o nejlepší evropský projekt podporovaný politikou soudržnosti EU RegioStars 2018.
12.10.2018 Na III. grémiu k zákonu o sociálním bydlení, které se konalo na Ministerstvu pro místní rozvoj, se sešli všichni významní partneři.
11.10.2018 Od pátku 9. do neděle 11. listopadu proběhne další ročník akce Dny pasivních domů, v rámci níž bude možné se zeptat přímo majitelů těchto domů, jak se jim v nich žije, jak fungují a také jak se staví.
10.10.2018 V jednacím sále Akademie veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj se uskuteční 1. seminář pro žadatele o dotaci z programu Podpora bydlení pro rok 2019.