Únorový seriál. Dotace na energetické úspory

Přinášíme přehled vybraných dotací, z nichž je možné čerpat finanční prostředky na úspory energie.

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

·         oblíbený a hodně využívaný program,

·         v  rámci něho mohou veřejné instituce žádat i o dotace na zateplení veřejných budov.

Program OPŽP byl nastaven na období 20014-2020 a jeho hlavním cílem je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.

Více podrobností i informace o tom, jak postupovat, pokud máte o dotaci zájem, naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí zde 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

·         určen pro podnikatele a v jeho rámci bude možné získat dotaci na zateplení objektů určených k podnikání,

·         vyhlašuje ho Ministerstvo průmyslu a obchodu a podrobné informace naleznete zde 

Integrovaný Regionální Operační Program (IROP)                             

·         řídícím orgánem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj,

·         je určen pro bytové domy a z dotace pokryjete zateplení bytových domů, pořízení ekologického zdroje vytápění, rekuperace, výměnu rozvodů tepla a vody, měření a regulace otopné soustavy, více zde

·         další  informace též zde

Nová zelená úsporám

·         program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a efektivní využití zdrojů energie staveb.

·         na zateplení rodinných domů, výměnu neekologického zdroje vytápění za ekologický a výstavbu rodinných domů v pasivním energetickém standardu,

·         na jaře letošního roku bude vyhlášena další výzvu, otevřená nejen pro majitele rodinných domů, ale bude počítat i s výzvou na zateplování a energetické úspory pro bytové domy,

·         více informací o tomto programu zde

Zdroj: Portál o bydlení

Další zprávy

18.10.2018
V současné době existují v České republice pro finanční zabezpečení dostupnosti bydlení dvě sociální dávky, které mohou využít také senioři.

O kterých dávkách mluvíme?

1. Příspěvek na bydlení, upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní...

17.10.2018 Senioři jsou v České republice jednou z nejohroženějších skupin obyvatel z pohledu dostupnosti bydlení i jeho nákladové přiměřenosti.
17.10.2018 Od 15. října mohou stavitelé a majitelé rodinných domů získat dotace z programu NZÚ také na úsporné rekonstrukce domů realizované svépomocí, na venkovní stínicí techniku, stavbu domu v nízkoenergetickém standardu nebo výměnu starých kamen bez nutnosti zateplení.
16.10.2018 Jak zlepšit dostupnost vlastního bydlení? Politická strana Piráti tuto otázku hodlá řešit novelou zákona, která by měla změnit pravidla placení daní z nabytí nemovitosti.
15.10.2018 Ostravský projekt nazvaný Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava zvítězil v mezinárodní soutěži o nejlepší evropský projekt podporovaný politikou soudržnosti EU RegioStars 2018.