Únorový seriál. Dotace na energetické úspory

Přinášíme přehled vybraných dotací, z nichž je možné čerpat finanční prostředky na úspory energie.

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

·         oblíbený a hodně využívaný program,

·         v  rámci něho mohou veřejné instituce žádat i o dotace na zateplení veřejných budov.

Program OPŽP byl nastaven na období 20014-2020 a jeho hlavním cílem je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.

Více podrobností i informace o tom, jak postupovat, pokud máte o dotaci zájem, naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí zde 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

·         určen pro podnikatele a v jeho rámci bude možné získat dotaci na zateplení objektů určených k podnikání,

·         vyhlašuje ho Ministerstvo průmyslu a obchodu a podrobné informace naleznete zde 

Integrovaný Regionální Operační Program (IROP)                             

·         řídícím orgánem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj,

·         je určen pro bytové domy a z dotace pokryjete zateplení bytových domů, pořízení ekologického zdroje vytápění, rekuperace, výměnu rozvodů tepla a vody, měření a regulace otopné soustavy, více zde

·         další  informace též zde

Nová zelená úsporám

·         program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a efektivní využití zdrojů energie staveb.

·         na zateplení rodinných domů, výměnu neekologického zdroje vytápění za ekologický a výstavbu rodinných domů v pasivním energetickém standardu,

·         na jaře letošního roku bude vyhlášena další výzvu, otevřená nejen pro majitele rodinných domů, ale bude počítat i s výzvou na zateplování a energetické úspory pro bytové domy,

·         více informací o tomto programu zde

Zdroj: Portál o bydlení

Další zprávy

18.01.2019
O dotaci se mohou ucházet obce, organizace zřizované obcemi či neziskové organizace. Příjem žádostí byl zahájen 4. ledna 2019.

Hlavní myšlenka konceptu Housing First (Bydlení především) vychází z toho, že lidé v bytové nouzi...

17.01.2019 Zajistit si odpovídajícího projektanta, je jednou ze základních povinností stavebníka.
16.01.2019 Jméno usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí je v našem povědomí nejspíš spjato se squaterstvím. To už je ale minulost, objekt bude sloužit seniorům.
15.01.2019 Hned v úvodu si řekneme, že ano, ale je nutno dodržet určitá pravidla a postupy.
14.01.2019 V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy.