Únorový seriál. Dotace na energetické úspory

Přinášíme přehled vybraných dotací, z nichž je možné čerpat finanční prostředky na úspory energie.

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

·         oblíbený a hodně využívaný program,

·         v  rámci něho mohou veřejné instituce žádat i o dotace na zateplení veřejných budov.

Program OPŽP byl nastaven na období 20014-2020 a jeho hlavním cílem je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.

Více podrobností i informace o tom, jak postupovat, pokud máte o dotaci zájem, naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí zde 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

·         určen pro podnikatele a v jeho rámci bude možné získat dotaci na zateplení objektů určených k podnikání,

·         vyhlašuje ho Ministerstvo průmyslu a obchodu a podrobné informace naleznete zde 

Integrovaný Regionální Operační Program (IROP)                             

·         řídícím orgánem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj,

·         je určen pro bytové domy a z dotace pokryjete zateplení bytových domů, pořízení ekologického zdroje vytápění, rekuperace, výměnu rozvodů tepla a vody, měření a regulace otopné soustavy, více zde

·         další  informace též zde

Nová zelená úsporám

·         program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a efektivní využití zdrojů energie staveb.

·         na zateplení rodinných domů, výměnu neekologického zdroje vytápění za ekologický a výstavbu rodinných domů v pasivním energetickém standardu,

·         na jaře letošního roku bude vyhlášena další výzvu, otevřená nejen pro majitele rodinných domů, ale bude počítat i s výzvou na zateplování a energetické úspory pro bytové domy,

·         více informací o tomto programu zde

Zdroj: Portál o bydlení

Další zprávy

16.02.2018
V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.

K ekonomické správě bytového domu patří finanční plánování spojené se správou a provozem bytového...

15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
14.02.2018 Zateplení fasády domu dokáže ušetřit až 50 % nákladů na vytápění a klimatizaci ročně. Dům navíc dostane nový kabát, který dnes s drobnými opravami vydrží 50 i více let.
13.02.2018 Technický facility management je v případě bytových domů komplexní technická správa objektu.
12.02.2018 Lodžie a balkony jsou polohově součástí obvodového pláště domu. Právě tyto stavební prvky jsou zřejmě nejexponovanějšími součástmi obvodového pláště a patří mezi nejvíce degradované součásti staveb.