Únorový seriál. Dotace na energetické úspory

Přinášíme přehled vybraných dotací, z nichž je možné čerpat finanční prostředky na úspory energie.

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

·         oblíbený a hodně využívaný program,

·         v  rámci něho mohou veřejné instituce žádat i o dotace na zateplení veřejných budov.

Program OPŽP byl nastaven na období 20014-2020 a jeho hlavním cílem je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.

Více podrobností i informace o tom, jak postupovat, pokud máte o dotaci zájem, naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí zde 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

·         určen pro podnikatele a v jeho rámci bude možné získat dotaci na zateplení objektů určených k podnikání,

·         vyhlašuje ho Ministerstvo průmyslu a obchodu a podrobné informace naleznete zde 

Integrovaný Regionální Operační Program (IROP)                             

·         řídícím orgánem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj,

·         je určen pro bytové domy a z dotace pokryjete zateplení bytových domů, pořízení ekologického zdroje vytápění, rekuperace, výměnu rozvodů tepla a vody, měření a regulace otopné soustavy, více zde

·         další  informace též zde

Nová zelená úsporám

·         program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a efektivní využití zdrojů energie staveb.

·         na zateplení rodinných domů, výměnu neekologického zdroje vytápění za ekologický a výstavbu rodinných domů v pasivním energetickém standardu,

·         na jaře letošního roku bude vyhlášena další výzvu, otevřená nejen pro majitele rodinných domů, ale bude počítat i s výzvou na zateplování a energetické úspory pro bytové domy,

·         více informací o tomto programu zde

Zdroj: Portál o bydlení

Další zprávy

17.08.2018 Požárně bezpečnostní řešení bytového domu tvoří soubor dispozičních, technických a provozních opatření vycházejících z&nbsp;konkrétní situace dané budovy a vztahů k&nbsp;jejímu okolí. Bytové jednotky, jejich počet a rozmístění, jsou zahrnuty v původním návrhu v&nbsp;rámci pasivních a aktivních prvků opatření požární ochrany. Spojování a rozdělování v&nbsp;rámci jednotlivých bytů může zasáhnout do těchto opatření a při návrhu z&nbsp;požárně bezpečnostního hlediska je nutné brát zřetel na: <b...
15.08.2018 Desítky lidí dnes čekaly před oběma pracovišti Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB), aby využily možnost zvýhodněného úvěru. Ten poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím SFRB právě od dnešního dne mladým lidem do 36 let na pořízení nebo opravu vlastní bydlení. Půjčit si lze až dva miliony korun. K dispozici je pro letošní rok zhruba 650 mil. korun. <i>„Těmito půjčkami se snažíme pomoci mladým lidem k&nbsp;pořízení vlastního bytu či domu nebo k&nbsp;tomu, aby si mohli opravit...
13.08.2018 Požárně bezpečnostní řešení bytového domu tvoří soubor dispozičních, technických a provozních opatření vycházejících z&nbsp;konkrétní situace dané budovy a vztahů k&nbsp;jejímu okolí. Bytové jednotky, jejich počet a rozmístění, jsou zahrnuty v původním návrhu v&nbsp;rámci pasivních a aktivních prvků opatření požární ochrany. Spojování a rozdělování v&nbsp;rámci jednotlivých bytů může zasáhnout do těchto opatření a při návrhu z&nbsp;požárně bezpečnostního hlediska je nutné brát zřetel na: <b...
10.08.2018 Regenerace stávajících panelových domů zahrnuje také rekonstrukci bytových jader. Ta prošla rozsáhlým vývojem z&nbsp;pohledu protipožární ochrany. Z&nbsp;hlediska požární ochrany jsou původní montovaná jádra nejcitlivějším místem pro vznik požáru. Důvodem je použití hořlavého materiálu a návaznost na instalační šachtu. Nebezpečí spočívá v&nbsp;možnosti vzniku zplodin hoření zejména kouře a toxických výparů, zamoření požárního úseku bytu a možnosti rychlého šíření účinků požáru přilehlou...
01.08.2018 Při rekonstrukci stoupaček je nutné splnit požadavky protipožární ochrany, jejíž prioritou je ochrana života a zdraví osob, následovaná ochranou majetku. Stoupací potrubí tvoří svislou část instalace rozvodů médií zásobujících jednotlivé byty. Obvykle se jedná o páteřní domovní rozvody vody, kanalizace, plynu, ústředního vytápění a elektroinstalací. Potrubní rozvody jsou posuzovány z&nbsp;hlediska požární bezpečnosti podle několika kritérií: <ul><li>podle druhu vedeného média na hořlavé a...