Únorový seriál. Dotace na energetické úspory

Přinášíme přehled vybraných dotací, z nichž je možné čerpat finanční prostředky na úspory energie.

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

·         oblíbený a hodně využívaný program,

·         v  rámci něho mohou veřejné instituce žádat i o dotace na zateplení veřejných budov.

Program OPŽP byl nastaven na období 20014-2020 a jeho hlavním cílem je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.

Více podrobností i informace o tom, jak postupovat, pokud máte o dotaci zájem, naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí zde 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

·         určen pro podnikatele a v jeho rámci bude možné získat dotaci na zateplení objektů určených k podnikání,

·         vyhlašuje ho Ministerstvo průmyslu a obchodu a podrobné informace naleznete zde 

Integrovaný Regionální Operační Program (IROP)                             

·         řídícím orgánem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj,

·         je určen pro bytové domy a z dotace pokryjete zateplení bytových domů, pořízení ekologického zdroje vytápění, rekuperace, výměnu rozvodů tepla a vody, měření a regulace otopné soustavy, více zde

·         další  informace též zde

Nová zelená úsporám

·         program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a efektivní využití zdrojů energie staveb.

·         na zateplení rodinných domů, výměnu neekologického zdroje vytápění za ekologický a výstavbu rodinných domů v pasivním energetickém standardu,

·         na jaře letošního roku bude vyhlášena další výzvu, otevřená nejen pro majitele rodinných domů, ale bude počítat i s výzvou na zateplování a energetické úspory pro bytové domy,

·         více informací o tomto programu zde

Zdroj: Portál o bydlení

Další zprávy

02.05.2018
26. ročník soutěže STAVBA ROKU 2018 uzavírá seznam přihlášených staveb 1. června 2018.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného...

30.04.2018 Při zjištění vlhkosti v bytovém domě nebo bytě je nejdůležitějším krokem zjistit skutečnou příčinu vlhkosti a následně navrhnout opatření k jejímu odstranění.
27.04.2018 Před vlastní modernizací kuchyní a koupelen v bytech bytových domů bychom měli posoudit stavebně technický stav konstrukcí, kterých se navrhované stavební úpravy budou týkat. Platí přitom zásada, že než přistoupíme k vlastní modernizaci, měly by být odstraněny poruchy stavby, které v dalším postupu výstavby mohou znehodnotit její výsledek.
25.04.2018 Podlahy v bytových domech musí splňovat zejména požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
23.04.2018 Ať už se chystáte zateplovat podkroví svépomocí nebo požádáte o spolupráci odborníky, rozhodně se vám budou hodit následující tipy a doporučení.