Úloha světla v prostorách obývaných seniory

Je známou skutečností, že vzhled prostředí, v němž žijeme, výrazně ovlivňuje kvalitu našeho života. V případě starších lidí to ovšem platí v ještě větší míře.

Zejména ti z nich, kdo jsou odkázáni na péči druhých, tráví většinu svého času v různých místnostech, ať už se jedná o vlastní byt nebo o různé domovy pro seniory. Ztvárnění obytných prostor z hlediska specifických potřeb seniorů je proto důležitým úkolem pro architekty i pro ty, kdo o seniory pečují.

Pro dobrý pocit

Vhodně zvolené barvy, přiměřené osvětlení a kultivované ztvárnění místností přispívají nejen k tomu, že se tu jejich obyvatelé cítí dobře, ale poskytují jim také bezpečí, přehlednost a snadnou orientaci. To se týká především lidí se zrakovým a sluchovým omezením, s omezenou schopností pohybu a s demencí. Vhodně uspořádané prostory podporují jejich soběstačnost a usnadňují jejich každodenní aktivity. Studie prováděné v domovech pro seniory navíc prokázaly, že prostředí s dostatkem světla vytváří situace vhodné pro rozhovor, a tak podporuje sociální vztahy.

Zásadní úlohu v našich životech sehrává zejména světlo, které nejen umožňuje vidění (zprostředkující většinu informací o našem okolí), ale také reguluje rytmus dne a noci a ovlivňuje naši náladu. Po padesátém pátém roce života dochází u lidí k postupnému snižování pružnosti oční čočky, a proto oko staršího člověka potřebuje pro stejný zrakový výkon mnohem více světla (u lidí vysokého věku až pětkrát více) než oko mladých lidí. Starší oko také vidí méně ostře, je citlivější vůči oslnění, potřebuje více času pro adaptaci při střídání světla a tmy a některé barevné tóny vidí hůře. Neplatí ovšem jednoduchá rovnice, že čím více světla, tím lépe. Přílišné nebo nevhodně zvolené osvětlení může orientaci zhoršovat a působit rušivě. Pro každé místo je proto nutné najít přiměřené osvětlení. Nevhodné osvětlení je častou příčinou pádu seniorů, působí u nich nepokoj a zabraňuje jim ve svobodném pohybu. Různé stíny a odlesky mohou u lidí s demencí vyvolávat imaginární obrazy, např. lesklá podlaha je interpretována jako voda.

Pozor na ostré přechody mezi světlem a stínem

Ideální je samozřejmě dostatek denního světla, které má pozitivní dopad na biorytmus člověka, podporuje dobrou náladu a motivuje k aktivitě. Proto je vhodné, když starší lidé mohou trávit co nejvíce času venku, kde je přirozeného světla dostatek. Důležité je, aby byl dobře vyřešen přístup do venkovních oblastí domovů pro seniory. Jejich obyvatelé mají mít možnost se venku najíst nebo tam jen posedět. Pro seniory se sníženou pohyblivostí je nezbytné, aby vhodné posezení bylo umístěno blízko vchodu do budov. Pobyt venku je zase přirozeným stimulem pro komunikaci, a tak zlepšuje kvalitu života. Pro seniory, kteří dům opouštějí jen zřídka, je možné v místnostech instalovat dynamické osvětlení, které simuluje světelné změny v průběhu dne.

Klíčovým úkolem je volba takového typu osvětlení, který je přiměřený danému prostoru a jeho funkci. Bodové osvětlení se uplatňuje tam, kde lidé čtou nebo pracují. V chodbách může světlo ukazovat směr, čehož lze docílit použitím kulatých zdrojů světla v pravidelných odstupech. Orientačně působí také okno na konci chodby, které ale může způsobit příliš velký kontrast mezi světlem vycházejícím z okna a zbytkem chodby. Tam, kde se lidé nejvíce setkávají (společenské místnosti), slouží světlo k navození pocitu útulnosti, který zase vede ke zlepšení sociálních kontaktů. Ve větších prostorách je možné tuto atmosféru vytvořit použitím různých systémů osvětlení, kombinovat centrální, nepřímé a periferní osvětlení.

Obecně je potřeba usilovat o rovnoměrnost osvětlení a eliminovat ostré přechody mezi světlem a stínem. Zároveň je nutné pečlivě sledovat místa, v nichž by mohlo za jisté světelné konstelace dojít k oslnění, a tomuto nebezpečí zabraňovat. Zejména podlahy mají mít nízký odraz světla. Na druhé straně příliš rovnoměrné světlo po čase působí monotónně, nepřirozeně, nudně a připomíná nemocniční prostředí. Kontrasty, které nejsou příliš naléhavé, jsou naopak stimulující.

Zdroj: Kornélia Kolářová Takácsová, Diakonie Českobratrské církve evangelické 

 

 

 

Další zprávy

23.08.2019
Úřad požadoval zaplacení místního poplatku za užívání veřejného prostranství po vlastníkovi domu, který si na svůj sjezd do garáže složil stavební materiál pro rekonstrukci.

Úřad to považoval za zábor veřejného prostranství. Vlastník s tím nesouhlasil, ale poplatek nakonec...

20.08.2019 Do soutěže Stavba roku 2019 se letos přihlásilo 53 staveb z celé České republiky.
16.08.2019 Jestli se jakkoli zajímáto o to, v jakém prostředí žijete, mohl by vás tento časopis zaujmout.
14.08.2019 Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje začátkem září letošního roku vyhlásit výzvu na podávání žádostí o podporu na obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách, konkrétně po letošních přívalových deštích. Pro žadatele bude připraveno 50 milionů korun.
13.08.2019 Modernizace koupelny, bourání zárubní, pokládka nové podlahy – to je jen malý výčet z mnoha rekonstrukcí a oprav, které doma běžně děláme.